Pokládáme prkennou podlahu

Díky moderním technologiím opracování dřeva a novinkám z oblasti lepidel, údržbových prostředků, nářadí a podobně, se rozšířily i možnosti pokládky prkenné podlahy.

Podlaha z dubových prken pokládána způsobem na ocelové svorky

Dřevěná podlaha z celomasivních prken je v chalupách tradiční podlahovou krytinou a stále vyhledávanou i v dnešní době moderních náhražkových technologií. Je to proto, že dřevo dává pocit zdraví a pohody a je tak rozmanité jako člověk. Každé prkno je unikátní a osobité stejně jako otisk lidského prstu.

Nejpoužívanější způsoby pokládky jsou: přibíjení na rošt, celoplošné lepení a pomocí ocelových svorek.

Obecné zásady

Dříve než se budeme věnovat jednotlivým způsobům pokládky, je nezbytné zmínit několik obecných zásad, které musíme dodržet před vlastní prací i během ní. Důležité je, aby teplota během pokládky byla okolo 20 stupňů Celsia a vlhkost prostředí se pohybovala mezi 50 a 60 procenty. Také dřevo, které v době pokládky použijeme, by mělo být v rovnovážném vlhkostním stavu v daném prostředí. Orientačně by se tedy vlhkost dřeva měla pohybovat mezi 7 až 1 procentem. Maximální nerovnosti podkladu mohou být +/- 2 mm na délku 2 m.

Přibíjení na rošt

Začneme položením izolace proti vlhkosti, to znamená PE fólií o síle 0,2 mm, kterou položíme na rovný, suchý a pevný podklad tak, aby se její jednotlivé pásy překrývaly alespoň 20 cm.

Detail prkenné podlahy přibíjené na dřevěný rošt speciálními hřebíky

Podle konstrukční výšky můžeme zvolit jednoduchý či dvojitý rošt z dřevěných hranolů silných 35 – 50 mm. Dvojitý rošt (pokládá se křížem na předtím položené řady dřevěných hranolů) bude sice nákladnější, zato však nám dovolí použít větší tloušťku tepelné izolace a výsledná podlaha bude příjemnější na chůzi. Pokud použijeme na pokládku prkna o síle 20 mm, budeme při zhotovování roštu dávat podkladní hranoly od sebe cca 45 – 55 cm.

První řadu podlahových prken dáme podél stěny do roviny pomocí klínů s odstupem 10 – 15 mm od zdi. Jestliže máme k dispozici prkna s perem a drážkou i na krátké straně, tak spoje krátkých stran mohou být i mimo dřevený rošt z hranolů. Vzájemné přesazení krátkých spojů prken by mělo být 20 cm a více. (Vazba „anglická“ je naopak přesné posunutí krátkých spojů jednotlivých řad o polovinu prkna. To ale vyžaduje použít pro pokládku stejnou délku prken. Požadavek u výrobce na stejnou délku prken však znamená navýšení ceny o 10 – 15 procent). Prkna přibíjíme (speciálními hřebíky na podlahová prkna) nebo šroubujeme s předvrtáním šikmo do pera. Pokud chceme omezit případné vrzání podlahy, je možné styk hranolu a prkna ještě přilepit pružným PU lepidlem. Prkna se přibíjejí po jednom, ale protože právě přibíjené prkno nemusí být vždy ideálně rovné, tak se přitáhne k již hotové podlaze před přibitím např. popruhovými stahováky.

Pouze poslední řadu prken slepíme v peru a drážce a přibijeme shora na samotném okraji tak, aby zůstala mezera od zdi 15 mm a hřebík později překryla obvodová lišta.

První řadu prken podél stěny přibíjíme s odstupem 10 - 15 mm od zdi

Po podlaze se může během pokládky a po položení okamžitě chodit. U předbroušených prken bychom měli následně ihned začít s povrchovou úpravou. V zásadě se používá olej nebo lak.

Celoplošné lepení

Tento způsob je možný jen díky moderním technologiím vyvinutým v oblasti lepidel pro celoplošné lepení masivních prken. Abychom dosáhli kvalitně položené podlahy, je třeba dodržet následující pokyny. Podkladní vrstva musí vykazovat co možná nejlepší rovinu a pevnost. Zásadně používáme nejkvalitnější lepidla od renomovaných výrobců na bázi polyuretanu nebo ještě lépe silanu. Volíme lepidla s dlouhou „dobou otevření“ – tj. doba alespoň 60 minut, během které je možné pokládat prkna do lepidla po jeho nanesení na podklad. Spotřeba lepidla bývá přibližně 1200 – 1500 g/m3. Lepidlo se nanáší zubovou stěrkou, která dávkuje dané množství.

Masivní díly podlahy Weiss Signatur jsou až 8 metrů dlouhé a 40 centimetrů široké

V žádném případě nelepíme prkna k sobě v peru a drážce! Každé prkno při změně vlhkosti může „pracovat“ samostatně a takto vzniklé spáry prakticky nevnímáme. Při slepení prken v peru a drážce podlaha popraská v tzv. krách, kdy například 5 prken je beze spáry a následná spára je 4 krát větší než předchozí.

Podlahu je možné používat u většiny lepidel za 24 hodin. Po tuto dobu by měla být prkna případně zatížena a stažena popruhovými stahováky.

Na ocelové svorky

Tento typ pokládky je poměrně novým moderním způsobem, jak položit rychle prkennou podlahu, tzv. plovoucím způsobem. Princip spočívá v tom, že do drážek na spodní strany prken se vkládají ve vzdálenosti 50 -60 mm speciální ocelové spony, které jednotlivá prkna přitahují svým předpětím k sobě. Z uvedeného vyplývá, že se jedná o prkennou podlahu, která je pro tento způsob pokládky již připravená od výrobce.

Podlaha z prken je do chalupy se selským nábytkem ideální

Pokládku i v tomto případě začneme položením parotěsné fólie o síle 0,2 mm s překryvem pásů minimálně 20 cm. Poté položíme korkovou podložku bez vzájemného překrytí pásů, abychom neporušili rovinu podkladu. Korek patří mezi nejluxusnější podložky z hlediska kročejového útlumu podlahy, tepelné izolace a pružnosti. Levnější variantou mohou být dřevovláknité izolační desky Adipan nebo IZO-FLOOR PLUS z polystyrenu. Znovu dodržujeme vzdálenost od stěn minimálně 15 mm a dbáme na pevné usazení ocelových spon do drážek na spodní straně prken. Čelní strany prken se slepují lepidlem na dřevo s vodovzdorností kategorie D4 (např. Bona GluClick). V žádném případě se nesmí slepit podélné strany prken! Po podlaze se může při pokládce a ihned po jejím položení chodit.

TEXT: VLADIMÍR BROŽ
FOTO: PAVEL VESELÝ, SUPELLEX A ARCHIV

Pokládáme prkennou podlahu

Pokládáme prkennou podlahu