U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Oheň, který hřeje i krášlí

Kategorie: Speciál – topíme dřevem | Autor: rb

Přikládat jen do jediných kamen a vyhřát celé stavení – to je nejen snaha majitelů trvale obývaných domů, ale i chatařů a chalupářů. Někdo se proto rozhodne koupit moderní kotel na dřevo a zařídí si ústřední vytápění s teplovodním rozvodem. Ani ten, koho stále okouzluje pohled na živý plamen v krbu, se však tohoto komfortu nemusí vzdát.

Nehovoříme teď samozřejmě o otevřených krbech, nýbrž o těch s vložkou, dokonce dvouplášťovou. Jde vlastně o vysoce výkonná ocelová nebo litinová žebrovaná kamna, která jsou obezděna šamotovými cihlami a obložena přírodním nebo umělým kamenem, popřípadě keramickými kachly. Z nich lze teplovzdušně nebo teplovodním systémem vytápět i další místnosti, nezřídka celé stavení. V prvním případě jde o topení skutečně tradiční – vždyť už ve středověkých tvrzích a hradech se teplo z otevřených krbů rozvádělo různými šachtami samotížně i do dalších místností.

Kudy chodí teplo

Dnes půjde samozřejmě o systémy podstatně efektivnější, neboť na rozdíl od 5 – 10% účinnosti otevřených krbů stoupla u moderních krbových vložek až na 85 %. Přední část nebo i jeden z boků krbové vložky jsou opatřeny teploodolným křemičitým sklem, které propouští asi 95 % tepelného záření. Pocit tepla z ohně tedy téměř není tlumen. Díky tomu, že v horní části uzavřených vložek dochází ještě k druhotnému spalování hořlavých plynů, zejména oxydu uhelnatého a polyaromatizovaných uhlovodíků, produkují tepla “na rozdávání”.

Horní část krbu je totiž konstruována jako účinně izolovaný výměník, kam vstupuje vzduch ohřátý prouděním ve dvojitém plášti vložky. Vrací se otvory v kobce zpět do místnosti, ale část proudí i do dalších prostorů v domě. Děje se tak dvěma či více hrdly, na něž jsou napojeny nerezové nebo hliníkové flexibilní roury. Při jednoduchém rozvodu zvláště do vyšších pater vystačíme s tzv. samotíží, kdy horký vzduch stoupá sám nahoru (chladný necháme vracet zpět k topidlu otevřenými dveřmi anebo otvory proraženými ve stropech). Na každé vyústění teplého vzduchu je účelné nasadit uzavírací mřížku,

abychom zbytečně nevytápěli místnosti, které vytápět nechceme, anebo je při větším provozu krbu nepřetápěli.

Čím zkvalitnit provoz

Pokud chceme místnosti, zejména ty umístěné ve stejném podlaží, vyhřát rychleji a neztrácet značnou část tepla v rozvodném potrubí, namontujeme k výměníku ventilátor, který pohyb tepla výrazně urychlí. Máte obavu z hlučnosti ventilátoru, namontovanému v horní části vložky u výměníku? Použití radiálních ventilátorů namísto axiálních tuto vadu odstraní. Odborníci z pražské firmy Popsys rovněž upozorňují na důležitou skutečnost, že hlučnost se rovněž snižuje při zvětšení průměru lopatek ventilátoru. K dosažení stejného výkonu můžeme v tomto případě také snížit počet otáček. Pokud jde o hlučnost ventilátoru, hraje nemalou roli samozřejmě i dobrá kvalita materiálu, zejména ložisek, čímž lze snížit tření. V případě složitějších rozvodů doporučujeme přizvat odborníka na vzduchotechniku pro výpočet ztrát. Se zajímavým námětem přišli také výrobci krbů Steko. Jsou schopni opatřit krbovou vložku systémem filtrů (jde o chráněný průmyslový vzor), který neustále zbavuje vzduch běžného domácího prachu, pylu, roztočů, zbytků srsti zvířat atd. Jde o námět jistě velmi zajímavý pro rodiny s malými dětmi a alergiky. Ovšem fakt, že tento systém umožňuje stálý přívod čistého čerstvého vzduchu do místnosti, je určitě vítaný v každé domácnosti (www.steko.cz).

Jak akumulovat teplo

Další možností, jak prodloužit využití tepla z krbu, je jeho osazení litinovou vložkou s menším okénkem. Připomíná spíše kachlová kamna. Na rozdíl od většiny moderních krbů s kovovými vložkami a prosklenými dvířky má tento typ krbu se složitější keramickou vyzdívkou jak celé ohniště, tak i vnitřní tahy podobné těm v klasických kamnech. Po zatopení hřeje prosklenými dvířky, ale spaliny pak procházejí do komína zvláštním labyrintem. Tam předávají své teplo keramickým, většinou šamotovým deskám, které teplo “nasají” a pak je dlouho vydávají. Jsou příjemným zdrojem tepla i po vyhasnutí ohně.

Zatopíme-li v takovém topidle na podzim a oheň jen pravidelně přiživujeme. budeme mít vydatný, pravidelný a hlavně zdravý zdroj tepla. Rozhodneme-li se pro instalaci krbu na chatě či chalupě, musíme samozřejmě počítat s tím, že se jeho akumulační schopnost projeví až po několika hodinách. Je proto vhodné doplnit jej nějakým jednoduchým elektrickým či olejovým topidlem.

***

DVĚ MOŽNOSTI ROZVODŮ TEPLA

Teplovzdušný systém

1. Bypas (používá se k letnímu provozu)

2. Filtr sloužící k ochraně systému

3. Ventilační jednotka (vysává teplý vzduch z vložky)

4. Rozvodný kříž (rozvádí teplý vzduch do dalších místností)

5. Hliníková tvarovka ve tvaru Y (rozdvojuje teplý vzduch)

6. Krbová vložka s teplovzdušným výměníkem

7. Hliníková hadice v izolačním pouzdru (slouží jako teplovod)

8. Vracečka ke krbu ukončená mřížkou (zajišťuje cirkulaci teplého vzduchu)

9. Mřížky (je možno zvolit regulační)

Teplovodní systém

1. Čerpadlo

2. Expanzní nádoba

3. Teploměr, tlakoměr

4. Odpouštěcí ventil se zdvojeným čidlem

5. Teploměr (výměník teplé vody)

6. Vypouštěcí ventil

7. Pojistný ventil

8. Odvzdušňovací ventil

9. Automatický plnicí ventil

10. Uzavírací ventil

11. Uzavírací ventil

12. Kulový ventil

13. Kulový ventil

14. Přepadová nádoba

15. Kondenzátová manžeta

16. Vodní filtr

Krbová sestava Sinope firmy VK Team CZ s celolitinovou vložkou

Akumulační topidlo Biofire s obestavbou ze šamotu opatřeného teploodolnou bílou omítkou

Oheň, který hřeje i krášlí