U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Rozkvetlé terasy a truhlíky

Kategorie: Zahrada | Autor: Ing. Jiří Šindelář, Ing. Naděžda Sochorová

Terasy a zákoutí využívané k pobytu a odpočinku na čerstvém vzduchu bývají obvykle u domu nebo v jeho blízkosti. Značně rozšiřují obytný prostor a za hezkého počasí jsou místem, kde trávíme většinu volného času

Propojením obytných částí domu a terasy s výhledem na rekreační zahradu dosáhneme velkého pobytového komfortu a pohody od prvních jarních dní až po vánoční čas.

Terasa jako součást domu i zahrady

Terasu a odpočinkový kout je vhodné situovat směrem do obytné zahrady, odvráceně od přístupové komunikace či pohledů kolemjdoucích. Nejvhodnější orientace je k jihu nebo k jihozápadu. Ani jihovýchodní orientace není špatná, protože skýtá příjemné prostředí a závětří i v chladnějších ranních a dopoledních hodinách, kdy se sem koncentruje sluneční svit, zatímco v horkém letním odpoledni zde najdeme příjemný stín a chládek. Tvar terasy obvykle přizpůsobujeme tvaru stavby. Většinou bývá pravoúhlá, ale velmi pěkné jsou – podle konkrétní situace – i terasy ve tvaru půlkruhu, čtvrtkruhu nebo kombinace terasy pravoúhlé s kruhovým tvarem. Kruhové tvary teras jsou vhodné u objektů, kde se půlkruh vyskytuje např. u okenních oblouků či u brány.

Umístění v terénu

Abychom zamezili zatékání srážkové vody do objektu, je vhodné terasu umístit o 5 až 15 cm níž. Nad okolní terén může být vyvýšená, výškový předěl je pak překonáván svahováním terénu či různě širokými schodišťovými stupni, které jsou součástí výtvarného záměru. U rovinatých zahrad je terasa v jedné rovině se zahradou, a tím je zajištěno organické propojení domu s přírodou. Terasu je nutno vybudovat ve spádu (nejčastěji) 0,5 až 1 % od domu. Volba jejího povrchu závisí jak na místních podmínkách, tak na citu a vkusu majitele. Na našich vesnicích není zrovna nejvhodnější italský mramor, který navíc za vlhka klouže, ale spíše ostře pálené cihly, keramické dlaždice, přírodní kámen, dřevo či vhodná betonová dlažba. Vždy mějme na paměti, že i dlažba by měla odpovídat celkovému stylu domu a venkovnímu prostředí. Terasa, která je nad terénem výše než 50 cm, by měla být alespoň částečně zabezpečena zábradlím. Stejně jako dlažba terasy, tak i tvar a materiál zábradlí musí ladit s charakterem domu. Na širší zábradlí či na jednotlivé sloupky lze umístit nádobu pro osázení. Okraj terasy může tvořit také suchá zídka, jejíž spáry a vynechané kapsy se osadí suchomilnými rostlinami.

Samotná terasa nestačí

Součástí teras a odpočinkových koutů jsou i různé doplňky. Jedním z nejdůležitějších je pergola, často i krytá. Chceme-li ještě zvýšit intimitu odpočinkového koutu, vybudujme zástěnu z jedné, eventuálně ze všech tří volných stran a na jedné ponechme jen průchod do zahrady. Vyšší zástěny můžeme vytvořit jako dřevěný rošt či kovový rám. V případě, že tyto konstrukce budou popínat rostliny, výplň rámů musíme přizpůsobit jejich nárokům. Pokud vysadíme ovíjivé rostliny jako zimolez (Lonicera), vistárie (Wisteria) či plamének (Clematis), pak zvolíme vertikální uspořádání výplně, horizontální pak u vzpěrných rostlin, jako jsou popínavé růže (Rosa sp.), jasmín (Jasminum nudiflorum) či ostružiny (Rubus sp.). Dalším typem zástěny, který vypadá dobře a není příliš náročný na provedení, je palisáda z dřevěných kůlů nebo zástěna z fošen, ke kterým můžeme vysadit okrasné rostliny – na výsluní okrasné trávy, do stínu kapradiny. Zástěnu může poskytnout i omítaná zeď, zeď z klasických cihel nebo z kamene. Jejich součástí může být navíc krb, gril či nika na umělecké dílo. Využitelnost tohoto místa se tak značně zvýší. Samozřejmostí je zástěna vytvořená ze zeleně. Volíme raději dřeviny s hustým větvením až k zemi (tis, kaliny, pěnišníky), které zajistí i dostatečnou ochranu proti větru. Na terase budeme samozřejmě sedět a příležitostně i stolovat. Proto je nutno vybavit ji vhodným nábytkem. Zde je znovu prospěšné inspirovat se charakterem domu a nepoužívat například u dřevěné roubenice plastový nábytek, ale spíše nábytek dřevěný. Zde máme volbu mezi nábytkem lehkým přenosným (např. od firmy VETR), nebo stabilním, pevně zabudovaným či rozebíratelným. Stůl, pokud jej chceme stabilně zabudovat, je vhodné řešit jako rozebíratelný a demontovatelný. Do zaoblených linií odpočívadla vždy dobře zapadne stůl s kruhovou deskou. V případě, že terasa není kryta pergolou, je vhodné umožnit jiný způsob zastínění místa ke stolování a sezení proti slunci. Zde se velice dobře uplatní slunečníky či rámy s rohoží.

Vhodné rostliny vše dotvoří

Samozřejmým doplňkem teras jsou rostliny. Velmi dobře se zde uplatňují přenosné nádoby. Mohou být dřevěné s vložkou, keramické, terakotové i plastové. Pokud zvolíme pevně připojené či rovnou zabudované vegetační nádoby, je třeba pamatovat na volný odtok vody, aby květiny nebyly zamokřeny a nehnily. Dno nádob je třeba vyspádovat k odtokovým otvorům a vytvořit drenážní vrstvu (keramzitem či drobným štěrkem). Výsadba ve vegetačních nádobách může být sezonní či stálá. Doplňkem nádob může být zajímavý samorost, místní kámen porostlý mechem nebo zajímavý kámen z dovolené. Na trelážích a pergolách se dobře vyjímají i závěsné nádoby. Novinkou jsou květináče na okapy. Je-li terasa budována na úrovni okolního terénu a je částečně nekrytá, je možné spáry v dlažbě vyplnit substrátem a osadit trvalkami, které snášejí sešlap a sušší podmínky. Vhodný je úrazník (Sagina subulata), kociánek (Antennaria dioica), rozchodníky (Sedum sp.), rozrazil (Veronica prostrata), netřesky (Sempervivum sp.), lomikameny (Saxifraga sp.), zvonek (Campanula portenschlagiana), kopretina (Chrysanthemum leucanthemum) či mák (Papaver sp.). Další možností, jak vyřešit květinovou výzdobu odpočinkového koutu, je použití přenosných vegetačních nádob osázených podle ročních období letničkami (muškáty, surfínie, chryzantémy), dvouletkami (macešky, pomněnky) či trvalkami a dřevinami. Velmi efektní je použití tvarovaných rostlin – zimostrázu (Buxus sempervirens), cypřišků (Cupressocyparis) a rozmarýnu. V nádobách se můžou uplatnit i subtropické rostliny jako různé citrusy, oleandr či sbírka sukulentů. Tyto rostliny pak můžeme postavit na terasu do přenosného stojanu pro letnění rostlin.

Na terasu patří i voda

Pokud to podmínky dovolí, měla by být součástí odpočinkového koutu voda. Může to být okrasná nádrž, která zvýší půvab místa a osvěží jeho prostředí spolu s vhodně volenými doplňujícími rostlinami a rybkami. Tuto úlohu dobře splní i malé ptačí napajedlo v podobě keramické mísy či starého žlabu doplněné o několik valounů a oblázků, které osadíme okrasnou trávou (Acorus gramineus), trpasličím leknínem (Nymphea ‚Pygmaea Alba’) či kosatcem (Iris pseudacorus ‚SulphurQueen’). Mějme na paměti, že terasa je stejně součástí domu jako zahrady a jako taková musí být v souladu s oběma částmi řešena.

PROPARK – ateliér zahradní

a krajinářské architektury

Vítězná 30, Karlovy Vary 360 01

Tel.: 017/3235244

e-mail:propark@seznam.cz

Rozkvetlé terasy a truhlíky