U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

KDE HLEDAT NOVÉ PŘEDPISY?

Kategorie: Právo | Autor: red

www.mvcr.cz/sbirka – webové stránky ministerstva vnitra

www.sagit.cz – Sbírky zákonů od roku 1998 i dokumenty mezinárodní

www.sbirka.cz – předpisy vydané v posledních 4 týdnech

www.sbirkazakonu.cz – zdarma předpisy mladší 40 dnů

www.esipa.cz – zdarma texty, které ve Sbírce vyšly nejdéle před 14 dny

www.aspi.cz – 2 týdny staré texty ze Sbírky, mezinárodní smlouvy a všechny původní texty novelizovaných a souvisejících předpisů

www.epravo.cz – plné znění 170 nejpoužívanějších předpisů

www.bussinessinfo.cz – aktuální znění vybraných předpisů

Internetový portál veřejné správy ministerstva informatiky – trvale a bez omezení všechny platné zákony a směrnice EU (od srpna)

KDE HLEDAT NOVÉ PŘEDPISY?