U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PŘENOSNÉ ZAVLAŽOVAČE

Kategorie: Voda v zahradě – speciál | Autor:

Připojují se na konec zahradní hadice nebo krátkou hadicí k vodní zásuvce podzemního rozvodu. Na větším pozemku se po dostatečném zavlažení přenesou na jiné místo. Nejlépe tak, aby na sebe zavlažované plochy navazovaly a zbytečně se nepřekrývaly. Zahrádkářské katalogy nabízejí celou paletu těchto výrobků: od jednoduchých talířových zavlažovačů přes obdélníkové, kruhové a velkoplošné typy až po impulzní postřikovače na tyči nebo na přenosném stojánku. Nejlevnější zavlažovače fungují pasivně, nanejvýš lze výměnou trysky změnit vějíř vodních paprsků a musejí se proto častěji přenášet. Dražší typy využívají energie proudící vody k otáčení ramen s tryskami nebo naklánění trysek a tím se zvětšuje zavlažovaná plocha a závlaha je rovnoměrnější. Mezi nejoblíbenější patří tzv. inteligentní obdélníkové zavlažovače. Výkyvná trubka s tryskami, které je občas nutné pročistit jehlou, je po-háněna jednoduchou turbínou přitékající vody. Šířka zavlažovaného obdélníku je dána počtem trysek a páčkou se dá měnit jejich naklonění. Hloubka dostřiku se vymezuje úhlem výkyvu a pohybuje se od 6 do 20 m. Můžeme počítat se závlahovou dávkou 2 až 3 litry vody na 1 m2 za hodinu.

Nabídka kruhových zavlažovačů směřuje od nejjednodušších diskových zavlažovačů s jednou či více výměnnými tryskami až k tyčovým zavlažovačům, které se obvykle uplatňují na záhonech s vysokými rostlinami. Trysky se dají nastavit na různá závlahová množství. Podle typu a provedení se používají k zavlažování ploch od 40 m2 až do 400 m2. Nejpřesnější vymezení zá-vlahové plochy v kruzích nabízejí rotační postřikovače poháněné vodní turbínou. Obvykle jen natočením programovacích prstenců (někdy i výměnou hlavice) umožňují naprogramovat určité úhlové sektory tak, aby se vodní paprsek vyhýbal stěnám objektů a aby závlaha dopadala jen tam, kam chceme a nikoliv na dlážděné plochy, schody, zahradní cesty apod.

a šířky zavlažované plochy, navíc s integrovaným časovým spínačem. (1960 Kč)

Popisy k obrázkům

Kruhový trojramenný zavlažovač Samba s dostřikem až 9 m. (410 Kč)

Malý přenosný zavlažovač Boogie otočením kola s tryskami postřikuje šesti různými proudy s dostřikem do 10 m. (330 Kč)

Inteligentní zavlažovač Aquazoom 350/T s pohodlným nastavením hloubky

Autor fotografií: FOTO GARDENA

PŘENOSNÉ ZAVLAŽOVAČE