Respektujte železniční přejezdy

Dopravní nehody na železničních přejezdech často vznikají nepozorností řidičů

Česká republika disponuje jednou z nejhustších sítí železničních přejezdů v Evropě. A s tím souvisí i to, že právě na nich dochází poměrně často k nehodám. Těm lze přitom opatrným jednáním snadno předejít.

Málokdo si uvědomí, že kinetická energie pouhé lokomotivy při rychlosti 10 km/h je shodná s kinetickou energií osobního automobilu jedoucího rychlostí 73 km/h. Při srážkách pak hraje významnou roli brzdná dráha železniční soupravy, která je několikanásobně větší než brzdná dráha silničního vozidla. Tím pádem asi ani nepřekvapí, že závažnost dopravních nehod na železničních přejezdech při srážkách s vlakem ve srovnání s ostatními nehodami vykazuje více než 20× vyšší hodnoty. Je potřeba pamatovat na to, že vlak v případě nouze na místě nezastaví. Hmotnost vlaku bývá minimálně ve stovkách tun. Jeho brzdná dráha pak může být až více než jeden kilometr.

Oběti nehod často žijí blízko železnice

Dopravní značka označující železniční přejezd bez závor

Podle Evropské agentury pro železnice (ERA) z výzkumů vyplývá, že zavinění téměř 98 % nehod na železničních přejezdech jde na vrub špatného chování účastníků silničního provozu. Průzkumy prokázaly, že ve většině případů lidé, kteří na přejezdu umírají, většinou bydlí v blízkosti železniční trati či přímo v blízkosti daného přejezdu. Nejčastějšími příčinami těchto nehod pak jsou – spěch (a argumenty jako „to stihnu“, „už dál nečekám“, „to se mně nemůže stát“, „vždyť tudy chodím několikrát denně“, „vím, kdy tudy vlaky jezdí“); nevěnování se situaci v silničním provozu („vůbec jsem si to neuvědomil“, „poslouchal jsem rádio“, „měl jsem na uších sluchátka a poslouchal jsem hudbu“) a dále pak nepovolené a nepřiznané telefonování za jízdy, zahloubání se do aktuálních údajů uváděných GPS navigací apod.); případně i momentální kondice řidiče (např. alkohol, únava, rozrušení).

Také brněnské Centrum dopravního výzkumu u nás již před časem uskutečnilo na vybraných železničních přejezdech průzkum chování uživatelů. Bylo zjištěno, že zatímco řidiči se nechovali v souladu s předpisy podle typu zabezpečení v šesti až padesáti procentech případů, u chodců to bylo přibližně 80-90 %.

Přejezdy by měly být chráněné

Dle legislativy musí být v České republice železniční přejezdy chráněné, tedy pro účastníky silničního provozu zabezpečené. Na našich silnicích tak najdeme přejezdy „technicky zabezpečené“ přejezdovým zabezpečovacím zařízením a „technicky nezabezpečené“, respektive zabezpečené pouze výstražným křížem.

Bliká-li bílé světlo, na přejezd můžeme vjet rychlostí až 50 km/h

Jak se chovat na přejezdu

Zákon o silničním provozu jednoznačně stanoví, jak se chovat při přejíždění či přecházení železničního přejezdu, rovněž tak jsou stanoveny citelné sankce pro případ nedodržení příslušných ustanovení zákona. Na všech přejezdech platí stejná jednoduchá pravidla. Je jedno, zda se jedná o přejezd pouze s výstražným křížem, světelným zabezpečovacím zařízením, nebo dokonce se závorami. Řidič se vždy musí nejprve přesvědčit, že může přejezd bezpečně přejet. Vždy je lepší zastavit a mít jistotu. Nedá se ani vymlouvat na to, že si blízkosti přejezdu nevšiml. Upozornění, že se k přejezdu blížíte, je velmi dobře vidět už ze vzdálenosti minimálně 300 m. Určitě si pamatujete návěstní desky se třemi, dvěma a jednou šikmou čarou, které na přejezd upozorňují v násobcích 80 metrů. Ta se třemi pruhy je umístěna ve vzdálenosti 240 m před přejezdem. Navíc je doplněna výstražnou značkou, která řidiče upozorňuje na typ přejezdu – se závorami nebo bez závor.
U přejezdů bez závor většinou vlak v dostatečné vzdálenosti před přejezdem houká, aby řidiče upozornil. V takovém případě se nepokoušejte přejet na poslední chvíli, ale zastavte. Tam, kde jsou světla, která blikají, také zastavte a počkejte, až blikat přestanou. Pak teprve jeďte. Velkou chybou je vjet na železniční přejezd ihned po projetí vlaku, nebo když se závory zvedají. Vždy počkejte, až světla zhasnou. Počítejte s tím, že z druhé strany může jet další vlak, který nevidíte. Zvedající se závory v takovém případě rychle spadnou a mohou vás náhle uvěznit na přejezdu. V takovém případě neváhejte, šlápněte na plyn a rozjeďte se proti závoře. Je lepší závoru přerazit, poškodit si vozidlo a projet než se dostat pod kola rozjetého vlaku. A pamatujte na to, že na železničním přejezdu jednoznačně platí, že vlak má vždycky přednost.

Jakou rychlostí přejíždět přejezd

Přes železniční přejezd se v celé řadě případů nedá jezdit příliš velkou rychlostí. Každopádně maximální rychlost na přejezdu je dána i zákonem. Ten praví, že ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/h. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění. Na železničním přejezdu ani v jeho těsné blízkosti rovněž není dovoleno couvat, předjíždět, otáčet se nebo zastavit a stát.

Kdy se nesmí vjíždět na přejezd

Zákon také stanovuje, že řidič nesmí na přejezd vjíždět: pokud střídavě přerušovaně svítí dvě červená světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, pokud je dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, pokud jsou sklopeny závory, pokud se závory sklápějí nebo zdvihají, pokud je vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo je slyšet jeho houkání či pískání (to neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení), pokud k zastavení vozidla dává znamená zaměstnanec dráhy (tzn. krouží červeným nebo žlutým praporkem nebo červeným světlem) a jestliže situace za přejezdem nedovoluje jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

Dobré rady

  • Dokud jsou červená světla v činnosti, nevjíždějte na přejezd!
  • Pokud uváznete mezi závorami, přidejte plyn a závory proražte. Způsobíte sice škodu v řádech tisíců korun, ale nezabijete sebe ani nikoho jiného v okolí či ve vlaku.
  • Vozidlo uvízlé na trati musí posádka opustit co nejrychleji.
  • Pokud je to možné, pokuste se vozidlo odstranit z jízdní dráhy vlaku. Bezpečná vzdálenost začíná 2,5 metru od osy nejbližší kolejnice.
  • Pokud vozidlo odstranit nelze, zastavte železniční provoz.
  • Pro zastavení železničního provozu z bezpečnostních důvodů, například auto uvízlé na přejezdu, okamžitě volejte některou z tísňových linek 112 nebo 150.
  • Událost tam nahlaste společně s číslem přejezdu, které naleznete na zadní straně výstražných křížů ve tvaru P xxxx. Dispečeři tak budou okamžitě vědět, kde přesně se nacházíte.
  • Totéž by měli učinit lidé, kteří jsou svědkem takovéto události.

Text: Jiří Svoboda
Foto: Shutterstock

Respektujte železniční přejezdy