Řemeslo našich předků

Tkaní je jednou z nejstarších technik výroby látek. Ačkoliv jej dnes už většinou nahradila průmyslová výroba, stále existují zruční tkalci, kteří tradici tohoto řemesla udržují pro další generace.

Na našem území má tkaní velmi dlouhou tradici. První doklady o něm se objevují již z období 5 tisíc let před naším letopočtem. Během dalších tisíciletí se tento způsob zpracování textilních vláken dále rozvíjel ruku v ruce se zdokonalováním používaných nástrojů. Zpracovávala se převážně lněná příze, ale také vlna, vzácné hedvábí a od 19. století i bavlna.

Některé tkalcovské stavy umožňují experimenty se vzory a technikami. 2 553 Kč (Foto: Fler, Selka z Kopce)

Co je vlastně tkaní?

Tkaní je technika výroby látek spočívající v opakovaném provazování dvou kolmých soustav nití. Podélné soustavě nití se říká osnova, příčná se nazývá útek a pokaždé prochází celou šířkou tkaniny. To tkaní odlišuje od jiných textilních technik, například pletení, vázání nebo vyšívání. Provazování jednotlivých přízí se provádí podle systému, který se nazývá tkalcovská vazba. Používají se tři základní druhy – plátnová, keprová a atlasová.

Tkané dekorace jsou oblíbené i v moderních interiérech. Foto: Shutterstock

Pestrobarevná osnova vypadá kouzelně (Foto: Elaya)

Ruční práci nahradily stroje

Zpočátku se tkalo ručně, nejprve na rámu a ten později vystřídal tkalcovský stav. Tkaní se stalo běžnou součástí domácích prací a zejména v oblastech, kde se tolik nedařilo zemědělství, se stalo také významným zdrojem obživy. Převratné změny se pak odehrály během průmyslové revoluce. Osmnácté století přineslo mechanické tkalcovské stavy a dosavadní manufaktury postupně začaly nahrazovat textilní továrny, čímž se otevřela cesta k průmyslové velkovýrobě.

Mezitím se technologie tkaní dále zlepšovala a zefektivňovala. Převratným objevem byl vynález strojového tkaní vzorovaných textilií, za kterým stál Joseph Marie Jacquard. Jeho stav umožňoval ovládání nití osnovy, takže vytváření složitých vzorů bylo snazší a rychlejší než do té doby ruční.

Ručně tkaný šál je originálním doplňkem (Foto: Anniné)

Sáček z konopné příze je ideální pro ukládání pečiva. 470 Kč (Foto: Fler, Jana Berková)

Prostírání s plastickým i barevným vzorem vyžaduje značnou zručnost. 895 Kč (Foto: Fler, Tradiční venkov)

Tkalcovský stav je dnes unikát

Přestože už se dnes většina tkanin vyrábí průmyslově daleko za hranicemi naší země, ruční řemeslo stále nezaniklo. Pro mnoho lidí zůstává koníčkem, způsobem předávání regionálních kulturních tradic a formou uměleckého vyjádření. Kromě toho se ruční tkaní používá jako pracovní terapie lidí s tělesným postižením.

Menší koberečky lze prát v pračce a snadno se udržují. 945 Kč (Foto: Fler, Morana)

Koberečky pomohou doladit interiér. 650 Kč (Foto: Fler, Pil.)

Tkalcovský stav v domácnosti nebyl v devatenáctém století ničím mimořádným. Foto: Shutterstock

Z čeho se vyrábějí přírodní příze?

Pocházejí nejčastěji z různých částí rostlin. U bavlny se využívají semena, lněné a konopné příze se vyrábí z lodyh. Z listů pochází sisalová vlákna a plody se využívají pro získání vláken kokosu.

Příze živočišného původu, jako například hedvábí, se získává z výměšků snovacích žláz nočních motýlů. Velmi často se pak využívá srst zvířat – ovcí, koz a dalších.

Text: Veronika Cerhová
Foto: Shutterstock a se svolením firem, Anniné, Elaya a tvůrců na Fler: Pil., Morana, Tradiční venkov, Jana Berková, Selka z kopce

Řemeslo našich předků