Půda jako nová

Půda si zaslouží svůj podíl údržby a oprav na domě, i když se ji nechystáte rekonstruovat na obytný prostor. Lze ji prakticky využít mnoha způsoby.

Půda bývá mnohdy odkladištěm nepotřebných věcí a postupem času se z ní může stát nepřehledný sklad, o jehož obsahu jste dávno ztratili přehled. Veškeré opravy a úpravy by tedy měly začít úklidem. Využijte místní sběrný dvůr nebo si nechte přistavit kontejner na odpad. Mnohé obce tyto služby poskytují, není to drahé, musíte jen dodržet pravidla ohledně druhu odpadu, který lze do kontejneru naložit. Obvykle není problém se starým nábytkem včetně matrací, ale ani s koberci nebo spotřebiči typu nefunkční pračky či ledničky. V kombinaci s možností vyvézt některé druhy odpadu (sklo, papír, plasty) do příslušných kontejnerů jde o dobrý způsob, jak se starých věcí z půdy zbavit. Při úklidu můžete narazit i na cenné věci, které lze prodat na Aukru, případně zorganizovat „garážový“ výprodej prostřednictvím inzerce třeba v příslušných skupinách na Facebooku.

půda

Základem je starou půdu vyklidit a vyčistit, často se vám tak otevřou nové možnosti využití těchto prostor. Foto: Shutterstock

Vyklizení půdy lze svěřit i specializovaným firmám, bude vás to však něco stát. Pořádek je důležitý nejen pro to, abyste měli volné pole pro jakékoli opravy a údržbářské práce, ale také jako protipožární prevence.

Kontrola a sanace

Když už máte půdní prostor vyčištěný, je to dobrá příležitost k důkladné kontrole a sepsání seznamu prací, které vás čekají. Je dobré prověřit kvalitu konstrukce krovů a odhalit můžete i poškození u některých typů střešní krytiny, místa, kde zatéká, škody od dřevokazného hmyzu, hub či hlodavců nebo zahnívající konstrukční dřevo. Nezapomínejte ani na podlahy (záklopy) půd a tepelnou izolaci, jejíž celistvost a kvalitu mohou nepříjemně narušit například hnízdící kuny.

prázdný půdní prostor

Když je půdní prostor vyčištěný a vyklizený, snadno můžete průběžně kontrolovat stav konstrukce krovů i střechy. Foto: Shutterstock

K opravám či výměně poškozených stavebních prvků je nutné přikročit co nejdříve a ještě předtím, než se pustíte do další práce. Rozsah odhalených škod někdy bude vyžadovat i větší zásah, ale když je půda vyčištěná a zbavená všech překážejících předmětů, je to ten správný moment, stejně jako v případě, že je problém například s prověšeným stropem. Z vyklizené půdy se k němu snadno dostanete. I když nezjistíte závažné škody, není od věci zbavit tyto prostory prachu pomocí silného průmyslového vysavače.

Za úvahu stojí i zateplení dutin v konstrukci pomocí foukané izolace, případně podkrokevní a mezikrokevní zateplení celé půdy. Výrazně tím můžete snížit úniky tepla skrze střechu, a to i v případě, že půda dál zůstane půdou a bude sloužit například k sušení prádla, ovoce, hub či bylin.

půda

Půdu lze pro skladování dobře využít, ale zvolte systém v podobě regálů, úložných boxů, uzavřených krabic a ochranných fólií. Foto: Shutterstock

Přehledné skladování

Čistou a opravenou půdu můžete samozřejmě i dál využívat jako sklad, ale dělejte to promyšleně. Kupte si montované regály, krabice s možností popisu nebo průhledné plastové kontejnery, do nichž vidíte. Neztratíte tak přehled o uložených věcech ani po nějaké době. Půdu lze mít k dispozici i jako sezónní dílnu pro lehčí práce nebo výtvarný ateliér, což ovšem vyžaduje dostatek světla.

prosvětlovací střešní okno

Prosvětlovací či výlezová okna na půdu se montují snadno a mají výhodu v podobě přístupu denního světla (Foto: Wienerberger)

Je dobré instalovat nebo opravit větrací a prosvětlovací prvky, abyste mohli využívat přirozeného denního světla. U skládaných krytin existují prosvětlovací tašky z čirého či bílého skla nebo z plastů. Koupit lze i prosvětlovací střešní okna, levnější a na instalaci méně náročná než klasická střešní okna pro obytné prostory. Okna odpovídajících rozměrů mohou rovněž sloužit jako výlez na střechu.

prosvětlovací střešní okno

Pro některé typy střešních krytin existují speciální doplňky v podobě prosvětlovacích oken či tašek (Foto: KM Beta)

U chalup je často k dispozici okno nebo prosvětlovací otvor ve štítu. To si zaslouží utěsnit či vyměnit, ale musíte zacházet opatrně s jeho proporcemi, protože nevhodná velikost štítových oken může narušit vzhled domu. Ideální je vyjít ze stávajících rozměrů, ale nahradit často provizorně řešené prosvětlení tohoto typu kvalitním oknem.

Pokud není k dispozici elektroinstalace, zvažte její zavedení na půdu, zvlášť když k ní máte pohodlný přístup po schodech zevnitř domu. Možnosti využití půdy se tak znásobí, v některých případech poslouží třeba i pro sezónní přespání, pokud se na chalupě sejde větší množství lidí. Rozvod elektřiny nemusí být nijak náročný, lze ho udělat v lištách nebo prostřednictví bezpečných kabelů uchycených na trámy.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Půda jako nová