První pomoc pro sádrokarton

Daní za výhody sádrokartonových desek je jejich větší zranitelnost. Opravy děr i jiných šrámů na sádrokartonové stěně se však dají poměrně snadno zvládnout svépomocí.

Opravu sádrokartonové stěny lze snadno zvládnout s minimálním množstvím nářadí

Zatímco v případě cihlové zdi se náraz při neopatrné manipulaci s nábytkem obvykle obejde bez větších škod, u sádrokartonu může být výsledkem takové kolize nepěkná díra. Při její opravě si bohužel nevystačíte s trochou sádry a štukové omítky, ale při správném postupu je možné zacelit poškození tak, že po něm nezůstane ani stopy.

Budete potřebovat kus sádrokartonové desky pro zaplátování poškozeného místa, vruty do sádrokartonu, nástroj na jeho řezání, tužku, pravítko a lať nebo speciální kotvicí prvky pro sádrokarton. A také tmel na zahlazení stop po opravě a hodit se může i speciální páska na sádrokarton.

Sádrokartonářská stěrka

Jestliže nemáte k dispozici kus sádrokartonu z původní stavby, kupte jednoduše tu nejmenší, obvykle metrovou sádrokartonovou desku ve stavebninách nebo v hobbymarketu. A zbytek uschovejte na případné další opravy.

Důležitý je minirošt

Před opravou díry si z nové desky vyřízněte kus pro zaplátování otvoru a jeho obrys zakreslete na místo, kam se chystáte záplatu vsadit. Poté podle zakresleného obrysu vyřízněte odpovídající velikost otvoru. Postupujte buď tak, že do rohů naznačeného výřezu nejprve vyvrtejte dostatečně velké otvory, abyste do nich mohli zasunout list pily. A pak řežte. Nebo použijte řemeslnický nůž se zahnutou špičkou, flexu nebo řezačku Dremel.

Pro záplatu je potřeba připravit oporu z latí nebo kovových nosníků

Ve vyříznutém otvoru bude nutné připravit jakýsi minirošt k uchycení záplaty. Při pouhém vlepení by se mohla propadnout dovnitř. Rošt udělejte buď z latěk, které se vruty přichytí z vnitřní strany k sádrokartonové stěně, nebo použijte kovový kotvicí prvek na sádrokarton.

Páska zvýší trvanlivost

Na rošt přišroubujte záplatu tak, aby byly hlavičky vrutů zapuštěny mírně pod povrch. Důležité je před montáží pečlivě zabrousit hrany řezů na otvoru i na záplatě. Spáry a hlavičky vrutů zatmelte tmelem na sádrokarton. Použít lze samozřejmě i sádru. Po vytvrdnutí se opravený povrch dorovná vybroušením a začištěním a poté můžete opravené místo natřít barvou.

Hrany řezů je nutné pečlivě začistit

Spáry kolem záplaty můžete ještě zafixovat speciální páskou na sádrokarton (například Straitflex). Ta se přitiskne na čerstvě nanesenou vrstvu sádrového tmelu, uhladí špachtlí tak, aby se vytlačil přebytečný tmel a poté se opět zatmelí nebo zasádruje.

Praskliny u napojení sádrokartonové stěny a zdi či stropu je také možno zakrýt nejrůznějšími typy dekoračních lišt. Můžete to udělat rovnou, aniž byste museli čekat, kde se případné praskliny projeví.

TEXT: RICHARD GURYČA

FOTO: SHUTTERSTOCK, THINKSTOCK, ARCHIV FIREM

První pomoc pro sádrokarton