U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Prostor je rozdělen příčkami

Kategorie: Příloha – stavba domu od sklepa až po střechu | Autor: (GF)

Dispozice bytu je určena stěnovými příčkami. Rozlišujeme příčky těžké (nosné) a lehké. Těžké příčky, které na sebe částečné přebírají funkci nosné stěny, potřebují určitou pevnost a objemovou stálost a proto jsou většinou zděné. Při budoucí změně dispozice bytu se dost obtížně bourají. Lehké, montované příčky oddělují a izolují jednotlivé místnosti a byty.

Zdivo a beton

Pro stavbu zděných příček používáme tzv. příčkovky. Cihelné příčkovky jsou poměrně těžké a proto z nich můžeme bez většího rizika postavit příčku jen do tloušťky zdiva 65 mm (bez omítky). Příčkovky z pórobetonu jsou určeny pro přesné zdění bez malty. Pórobeton má nízkou objemovou hmotnost a pro příčky tak můžeme použít i bloky o tloušťce 75 nebo 100 mm. Pro větší tloušťku stěny mohou být použity také příčkovky z betonu, vylehčeného přidáním keramického nebo přírodního kameniva. Při stavbě se obvykle nevyhneme “mokrému” procesu. Příčky se staví na podkladní vrstvu podlahy, na které je podložka (například z asfaltové plsti). Do vodorovných spár se nanáší jen slabá vrstva zdicí malty. Příčky se nakonec vhodným způsobem spojí se stávající zdí.

Lehké příčky

Lehké příčky nemají nosnou funkci a jejich stavbu zvládne zručný stavebník i svépomocí. Stavební firmy nabízejí několik druhů těchto příček. Nejrozšířenější jsou sádrokartonové desky: sádrové jádro desky je obaleno speciálním papírovým kartonem. Obdobou sádrokartonu je sádrovláknina. Desky mají sádrové jádro, ale to je obaleno lisovaným recyklovaným papírem. V nabídce jsou například sádrovláknité desky nebo desky, které mají jádro ze slisované slámy. Na chatě nebo chalupě lze použít také desky z dřevotřísky, dřevoštěpky (OSB) nebo z překližky. Při stavbě se nejprve namontují nosné kovové U a C profily, nebo dřevěné rošty. Desky se podle potřeby upraví (naříznutím a zlomením) a upevní k profilům pomocí speciálních šroubů, vrutů či hřebíků. Po připevnění se z jedné strany vloží izolace a desky se pak připevní i z druhé strany. Spáry se vytmelí disperzním tmelem nebo montážní pěnou a vybrousí. Desky z dřevotřísky nebo dřevoštepky se osazují na dřevěný rošt. Jsou však poměrně těžké a proto jimi zpravidla osazujeme jen jednu stranu roštu a na druhou dáme překližku.

Prostor je rozdělen příčkami