U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PŘIPOMÍNÁME

Kategorie: Právo | Autor: ar

Daň z příjmů

Nejpozději do 30. 6. je třeba na příslušném finančním úřadě podat přiznání k dani z příjmů za předchozí zdaňovací období fyzických a právnických osob, jimž je vypracovává daňový poradce, a zaplatit daň z příjmů za toto období nebo rozdíl mezi zaplacenými zálohami a vypočtenou daní. Fyzické a právnické osoby, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 20 tisíc Kč, ale nepřesáhla 100 tisíc Kč, musí zaplatit první pololetní zálohu na daň z příjmů za běžný rok (záloha ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti).

Daň z nemovitostí

Nejpozději do 30. 6. je také nutno zaplatit druhou splátku na daň z nemovitostí u poplatníků, jejichž roční daň přesáhne částku 1 tisíc Kč.

PŘIPOMÍNÁME