U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

VODNÍ KÁMEN

Kategorie: Voda v domě – speciál | Autor: vp

Sešlo se nám několik dotazů, v nichž se ptáte, co s vodovodním potrubím, zarostlým vodním kamenem. Téměř nikdo však neuvádí, z jakého materiálu je potrubí a kde a jaký je zdroj vody. Jde o vodu tvrdou z místního zdroje, nebo upravenou z velké městské vodárny? O vodu vápenitou, železitou či s přísadami jiných minerálů? To je totiž pro odpověď na uvedené dotazy velmi důležité. Určitou roli tu hraje i průměr potrubí a spotřeba, tedy průtok – množství vody.

Ve všech rozvodech vody z oceli se časem se objevuje rez a vodní kámen, což je úsadek z různých nečistot a kalů, přinášených z hlavního rozvodu. Podle příměsí vody v místních rozvodech (vápenec, železo, mangan, ale i kal, písek nebo jiné drobné složky a nečistoty z nekvalitních zdrojů vody ve studni) se potrubí zanáší různě. Záleží na jejich koncentraci, spotřebě vody a průměru potrubí. Jaké tedy máme možnosti? Vyplatí se v určitých intervalech pročistit mechanicky výtoky u kohoutů. Sám mám v tomto směru dobrou zkušenost s údržbou starého potrubí z pozinkovaných trubek s průměrem 1,25″ a 1″ v rodinném domku, napojeném na upravenou městskou vodu. Po 5 až 8 letech jsem vždy ruční vrtačkou s vrtákem průměru 8 – 10 mm, tenkou frézou a majzlíčkem (upravil jsem si jej ze starého šroubováku a lehce popustil) výtoky pročišťoval. Po 40 letech provozu má potrubí zúžený profil jen asi o 1 mm na každé straně. Mechanické čištění nabízejí i některé firmy, ovšem pouze u větších průměrů potrubí. Lze je samozřejmě čistit i chemicky, ale toho se musí ujmout skutečně jen odborná firma! Navíc jsou tyto metody nebezpečné zdraví i životnímu prostředí. Delší dobu jsou na trhu různé verze zařízení na magnetickou proměnu “mrtvé” vody v “živou”, jež zabraňuje zanášení potrubí. Jsou k mání i další systémy, které inzerují navíc ještě pozvolné rozpouštění usazenin. Jaký systém zvolit? Pro co se rozhodnout? Nejlepší je vyžádat si od výrobce několik adres, kde takové zařízení funguje. Tam se zřejmě dozvíte o jeho účinnosti nejvíc.

JAK NA TVRDOU VODU

Usazování tzv. vodního kamene lze předejít použitím nejrůznějších rozpouštěčů. Elektrický rozpouštěč AQUA (www.Aq-technik.cz) se montuje na vnější stranu přívodního potrubí, kde vytváří elektrostatické silové pole. Vápník rozpuštěný ve vodě se naváže na kovové ionty ve vodě, čímž ztrácí schopnost tvořit usazeniny a odteče. Společnost Univerzální čistá voda (www.ucv.cz) nabízí velké množství filtrů, odstraňujících železo, mangan, těžké kovy, chlor, dokonce i dusičnany. Radí spotřebitelům: prvním stupněm úpravy je zabezpečení čistého vodního zdroje a druhým zjištění nežádoucích látek, které obsahuje, rozborem. Tvrdí, že univerzální filtr neexistuje. Zařízení UltraDes firmy Honeywell (www.honeywell.cz) zabezpečí dezinfekci vaší vody pomocí UV záření, které sníží obsah choroboplodných zárodků na únosnou hladinu. Díky tomu, že je založena na fyzikálním a ne chemickém působení ultrafialového světla, není nijak ovlivněna kvalita pitné vody. Magnetickým polem působí na vodu i vápenaté usazeniny přístroj Supertok firmy MILVIT (www.milvit.cz). Používá magnety ošetřené barvou doporučenou hygienikem. Silové pole v komoře Supertoku rozmělňuje i staré usazeniny a vrací je zpět do vody jako minerály. Na podobném principu pracují i mini-úpravny Krafting(r) – KA-PE (www.ka-pe-krafting.cz). I velmi tvrdá voda po průtoku magnetickou komorou získá fyzikální vlastnosti vody měkké, která usazeniny nevytváří. Ty staré proměňuje v jemný kal, který se vypláchne ven. Dalším zařízením fungujícím na bázi magnetického pole a zároveň hydrodynamiky je Ekomag od stejnojmenné firmy (www.ekomag.cz). Kombinace obou funkcí (inkrustace a vylučování nečistot z oběhu) zvyšující separační a vylučovací účinky, je chráněna patentem. A chcete-li vyčistit odpadní potrubí, doporučujeme Kamenožrout, který je běžně k dostání v hypermarketech a drogeriích. Stejnou službu však prý poskytne i Coca-cola.

red

Popisy k obrázkům

Čistota vody je i v našich rukou

Svíčkový filtr společnosti Univerzální čistá voda je skutečně subtilní

Víte, co skrývá vaše staré potrubí? Rozhodnutí, zda je vyměnit nebo vyčistit je jen na vás

VODNÍ KÁMEN