Právní zodpovědnost vedení SVJ a BD

Rubrika: Právo

Jste členem výboru či představenstva vlastníků jednotek (SVJ) nebo bytového družstva (BD)? Pak jste osobně odpovědní za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem této funkce. A zodpovědnosti se nezbavíte ani tehdy, pokud jste různé povinnosti spojené se správou domu složili na bedra správní firmy včetně vedení účetnictví.

„Všem klientům opakovaně doporučujeme tyto smlouvy oddělit a upozorňujeme je na to, že žádná smlouva jim nezaručí kvalitně vykonanou správu. Tu zajistí jedině průběžné a důkladné kontroly. Pokud během nich zjistí nedostatky, mohou účetnictví převzít sami nebo svěřit jiné firmě. Za správně a řádně plněné povinnosti stále odpovídají jen a pouze členové statutárních orgánů, nikoliv správce!“ upozorňuje Kateřina Procházková z odborného portálu pravnigramotnost.cz pro společenství vlastníků jednotek a bytových družstev.

„Je mylné domnívat se, že správce má právní vztah vůči vlastníkům jednotek, tedy členům SVJ. Odpovědnost vůči jednotlivým členům SVJ je pouze na členech těchto statutárních orgánů. Znovu je třeba zopakovat, že smluvně si lze ošetřit maximálně sankce za chybné plnění svěřených činností, to však nemá s právní odpovědností nic společného,“ potvrzuje advokátka Bohdana Hejduková.

Nepodceňujte smlouvy

SVJ či BD musí věnovat pečlivou pozornost smluvním ujednáním se správcem, zejména pak ujednáním o právech a povinnostech jednotlivých stran a též i o sankčních ujednáních za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy. Druhou věcí musí být skutečně důsledná a pravidelná kontrola činnosti správní firmy spolu s případným důsledným vytknutím nedostatků a prokazatelným vyzváním k nápravě, neboť jen tak se lze odpovědnosti za případnou škodu zprostit.

Odpovědnost za způsobenou škodu

„V praxi se setkáváme s problematickým vymáháním nedoplatků od členů společenství nebo družstev. Mnohdy bývá přístup některých výborů nebo představenstev příliš benevolentní,“ říká Kateřina Procházková. Členové statutárních orgánů se neradi pouštějí do osobní konfrontace se svými sousedy neplatiči. Často k tomu využívají výše zmíněné správce nebo účinné řešení oddalují tak dlouho, až dochází i k částečnému promlčení pohledávek.

„I v tomto ohledu je třeba doporučit zakotvení pečlivé úpravy postupu vymáhání pohledávek do stanov, a to od prioritního vyzvání k plnění přes předžalobní upomínky až po podání žaloby včetně ošetření nákladů spojených s vymáháním, které by si pochopitelně měl nést dlužník ze svého,“ upozorňuje advokátka Hejduková a doplňuje, že ani v takovém případě se statutární orgány nemohou zbavit odpovědnosti za způsobenou škodu. K finanční škodě může vést i neřešené uplynutí funkčního období členů statutárních orgánů nebo včas nezměněné stanovy či případně včas nedodané listiny do příslušných rejstříků, za které může soud udělit pokutu až 100 tisíc korun.

www.pravnigramotnost.cz

Právní zodpovědnost vedení SVJ a BD