Vypalujete trávu? Porušujete zákon

Rubrika: Právo

Co nevidět se pustíme do velkého úklidu na zahradě a okolo chalupy. Blížící se jaro nám umožní zatočit se vším tím spadaným listím a starou trávou. Patříte k těm, kdo odpad likvidují kompostováním, nebo porušujete zákon?

Možná, že i vaši sousedé si ulehčují práci a rozhodnou se trávník, meze a stráně okolo pozemku nebo podél cesty místo pečlivého vyhrabání vypálit. Nejen, že jsou černé fleky na ploše nevzhledné, ale můžete sebe a svůj majetek nezodpovědnými jednáním ohrožovat. Případů, kdy se při pálení trávy oheň vymkl kontrole a vznikl požár, který zachvátil i stavení nebo přilehlý les, není málo. Bohužel ani těch, kdy při požáru zahynul sám palič.

Navíc je vypalování ploch travních porostů ve volné krajině i v lesích zakázáno hned několika zákony: zákonem o požární ochraně, o ochraně přírody a krajiny a dále zákonem o ochraně ovzduší. Plošné vypalování porostů je zakázáno celoročně.

Spalování listí nahlaste

Omezení podléhá i spalování listí, shrabané trávy na zahradě či pálení klestí v lese. Zákon tyto činnosti sice výslovně nezakazuje, ale je nutné je předem ohlásit příslušnému hasičskému záchrannému sboru a dbát jeho pokynů. Co to znamená? Hasičům je potřeba nahlásit místo a čas pálení listí a trávy, člověka odpovědného za tuto činnost, kontakt na něj a samozřejmě také přijatá protipožární opatření.

Slovo má zákon

Podle § 5 odst. 2 zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.

Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

V případě porušení jmenovaného zákazu dle § 5 odst. 2 zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, hrozí občanům pokuta ve výši až 25 tisíc korun a firmám může být udělena sankce až do výše 500 tisíc korun.

I když naši dědečkové a babičky za sebe rádi nechávali oheň zlikvidovat hromady vyhrabaného odpadu nebo plameny používali na velké plochy, aby je důkladně zbavili drobných keříků, náletových dřevin a koberců uschlé trávy, na tento způsob jejich likvidace zapomeňte.

Nejen kvůli pokutám a nebezpečí, které vám hrozí. Berte ohled na hmyz, drobné živočichy a ptáky, kteří tu žijí. Traduje se, že na vypálených místech lépe roste nová tráva. Ale také se tu velmi rychle rozšíří odolné plevele. V půdě totiž zůstanou nepoškozeny oddenky rostlin, jako je pýr nebo kopřiva, a ty se na prázdné ploše velmi rychle rozrostou.

text: Helena Štětinová
kresba: Jiří Novák

Vypalujete trávu? Porušujete zákon