U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Potrubí v novém stylu

Kategorie: Zvláštní nabídka | Autor:

Časy ocelových nebo dokonce olověných rozvodů zanesených vodním kamenem jsou nenávratně pryč. Na trhu jsou nové materiály pro vnitřní instalace vody. Rozvody se dnes dělají převážně z plastů nebo z mědi. Musíte však vybírat kvalifikovaně, abyste za pár let nemuseli trubky znovu vyměnit.

Plasty a měď

Plastové trubky jsou ohebné, uvnitř hladké, potrubí odolává mírnému mrazu, ale také horké vodě do 70 °C, krátkodobě i teplejší. Pro většinu vodovodních potrubí se používá polypropylen typu 3 (značeno PPR, mezi instalatéry zvaný též “hostalen”). Instalatérské firmy nabízejí rovněž síťovaný polyetylén (značeno PEX nebo VPE). Výrobci zaručují nejméně padesátiletou životnost. Instalace na stěně se podstatně změnila. Žádné řezání trubek a závitování v těžkém svěráku a stěhování těžkých trubek po chodbách. Roli trubek z PVC, síťovaného polyetylénu nebo polypropylenu si přinese instalatér na rameni. A ke spojování stačí u některých typů jen ořezávátko a tuba lepidla. Také měděné potrubí zůstává i po letech uvnitř zrcadlově hladké, protože tento ryzí kov je bakteriostatický, to znamená že brzdí růst řas a bakterií. Trubky se dají snadno ohýbat a rychle spojovat pájením nebo pomocí svěrných spojek. V bytech vystačí trubky s vnějším průměrem jen 8, 10 nebo 12 mm. Špičkoví výrobci je opatřují plastovým pláštěm, který tlumí hluk tekoucí vody, chrání je zvenčí před orosováním i proti vnějšímu poškození. Pokud jsou pod omítkou, dají se najít detektorem kovů. Několika způsoby se dají spojovat s pozinkovanými železnými trubkami, na které mohou ve směru proudící vody navazovat – nikoliv obráceně! U potrubí z mědi je třeba znát a garantovat pH a chemické složení vody. Po dobu 2 let po montáži je též nutné odtáčet odsátou vodu a při nepoužívání některých úseků vodovodu zabezpečit jejich odpojení a vypouštění. Nejčastější způsob spojování potrubí PPR je svařování (bez přítomnosti plamene), potrubí PEX lisovacími tvarovkami a mědi pájením. Spojení různých materiálů (při rekonstrukcích apod.) se dělá převážně šroubovaným spojem. Výjimku tvoří plasty, které lze svařovat, ale svařovat lze bezpečně pouze stejné plasty a od stejného výrobce. U všech ostatních variant se doporučuje konzultaci s výrobci.

Podle projektu

Samozřejmostí před instalací potrubí by měl být projekt. Projektanta si vyberte na základě doporučení, nechejte si předložit již realizované projekty a u uživatelů se poptejte na jejich zkušenosti. Projektant vám musí vysvětlit výběr použitých materiálů, výhody a nevýhody jednotlivých variant s ohledem na užívání rozvodu. U vodovodu je součástí návrhu dimenzí hydraulický výpočet. Podle projektu si nechejte zpracovat nabídku u více instalatérských firem. Nevybírejte jen podle ceny. Důležitá je komplexnost a podrobnosti zpracování nabídky. Po výběru dodavatele uzavřete smlouvu. I při dobře zpracovaném projektu, kvalitní nabídce a smlouvě si domluvte na montáž stavební dozor. Nemusí to být ten váš projektant, mnohdy je lepší někdo s většími praktickými zkušenostmi. Někteří výrobci takovou službu poskytují sami. Pozor zejména na kombinace různých materiálů! Pokud instalatér, aby ušetřil, nakoupí neznačkové tvarovky, každé někde nebo kupuje po jinde, výsledkem je směska různých výrobků a ztráta záruky pro měděné rozvody. Zjištění při dozorování stavby se obvykle zapisuje do stavebního deníku. Doporučujeme zápisy provádět podrobně i s dohodnutými opatřeními a termíny k nápravě. Před převzetím díla jsou nutné tyto úkony: prohlídka díla, kontrola shody s projektem a s předpisy a normami, jejichž dodržení bylo ve smlouvě dohodnuto. Následuje zkouška instalace. Při prohlídce je vhodná přítomnost projektanta a technického dozoru. V případě pochybností můžete požádat o účast technického poradce výrobce potrubního systému.

Potrubí v novém stylu