U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Každé podkroví je výzva

Kategorie: Stavba | Autor: ing. arch. Vojtěch Šalda

S architektem Vojtěchem Šaldou jsme se sešli v jeho chalupě v Hrusicích. Stojí ve stráňce nad Ladovým rodným domkem, který byl zcela přestavěn. Vzhled Šaldovic chalupy se však za těch sedmdesát let, kdy se tady – jeden už v mužném věku a druhý sedmiletý – potkávali, téměř nezměnil. Ovšem uvnitř je novinek dost.

Nás zajímalo podkroví, tedy prostor, kde se druhdy skladovalo obilí. Architekt zde vytvořil několik příjemných prostorů. A mnoho dalších podkroví v chalupách přátel a spoluhráčů fotbalistů se proměnilo v obytná podle jeho plánů. Naslouchejme tedy jeho zkušenostem a radám. K bydlení lze upravit prakticky každé podkroví ve starých venkovských chalupách. Jejich šířka se pohybuje od 5 do 10 metrů a sedlové střechy mají téměř typizovaný sklon 41 až 42 stupňů (45° se objevuje až u novějších stavení). U každého objektu se naskýtá mnoho řešení. I když pochozí výška vždy nedosahuje předepsaného minima 230 cm (optimálně 260 cm), můžeme strop posunout nad trámy. Kleštiny, které bývají zhruba ve výšce stropu, i další trámy, nezabudujeme do podhledu – a podmínka je splněna. Základem stavby je v každém případě stávající tesařská konstrukce. U většiny venkovských objektů jsou perfektní vaznicové soustavy, trámy staří tesaři opracovávali sekerou. Dělali šikmé nebo svislé stolice a na vazných trámech, spojených s nimi šikmými vzpěrami, dovedli vynést krov odvážně vzhůru. Jsou to krásné konstrukce, jaké už někteří dnešní tesaři nesvedou. Až na výjimky bývají staré krovy suché, dostatečného profilu. Než se rozhodneme pro jejich výměnu, poraďme se se zkušeným tesařem; vyspravení poškozených míst je efektivnější a výsledek hezčí než nový krov. Pokud strop přízemí není schopen dalšího zatížení, je možné podlahu z fošen pověsit přímo na krov. Fošny se upevňují táhly na nosné trámy nebo přímo na krokve, které můžeme posílit několika novými. Dřevo totiž dobře zvládá nejen tlak, ale i tah. Pro zpevnění můžeme také přidat po fošně na každou stranu stropnice. Stačí je jenom přibít hřeby do stávající konstrukce a v krajích je uložit na zdi. Vazní trámy bývají od sebe vzdálené zhruba 4,5 m. To byla stará tesařská míra a je to i velikost, vyhovující pro vytvoření místnosti. Do každého páru krokví lze přidat ještě kleštinu – a máme strop. Rovný podhled uděláme buď z klasických palubek, to dokáže každý chalupář svépomocí, anebo ze sádrokartonu; to už je práce pro zdatnějšího kutila, anebo si raději zavoláme firmu. Při umístění střešních oken, která jsou mnohem výhodnější než vikýře (je od nich podstatně více světla), nesmíme zapomenout na to, aby alespoň některými bylo vidět ven. Kontakt s venkovním prostředím je z psychického hlediska velmi důležitý. Jinak by si člověk připadal jako ve vězení. Zateplení se instaluje mezi krokve nebo nad krokve. Vhodná je minerální vata Orsil, Rockwool nebo jim podobné. Tloušťka 16 cm má dostatečnou tepelně izolační schopnost. Vyplatí se izolovat i stěny. Výbornou izolací jsou i staré časopisy a knihy. Tady v podkroví naší hrusické chalupy jsem s úspěchem použil ty, které už jsou zastaralé a věděl jsem, že už se k nim nevrátím. K patnácticentimetrové vrstvě této netradiční izolace jsem pak přizdil příčku. Parozábrany a další fólie, do nichž uzavíráme izolace i trámy, jsou v pořádku, pokud má vlhkost, která se do nich přece jen občas dostane, možnost vydýchat se ven. V návrhu prací proto musí být nahoře i dole 2 cm vzduchová dutina (dole přívodní a nahoře odvodní). V nových soustavách krytin už bývají i tašky s vybráním pro tyto otvory. Dodatečné zateplení podstřešního prostoru lze zabezpečit i zafoukáním granulované minerální vlny do těžko přístupných míst. Prostor musí být samozřejmě opět ošetřen a odvětráván, aby tam nebylo vlhko. Do podlah v podkroví doporučuji Liapor, což jsou 0,2 až 1 cm velké keramické granule. Násypy, do nichž je přidáme, mají podobnou tepelnou hodnotu jako polystyren. Kubík tohoto materiálu váží jen 350 kg. Liapor stačí zamíchat s cementem a nalít zhruba 5 cm vrstvu na obyčejnou nepískovanou lepenku nebo fólii. Za 24 hodin ztuhne a hned se na to dá položit koberec nebo lepit dlaždice. Stejná podlaha se hodí i do přízemí. Tam ovšem pod Liapor s cementem přijde speciální sedmicentimetrová izolace proti zemní vlhkosti. Zvládne to každý kutil. Pozor na zhlaví trámů při jejich upevňování do zdi. Viděl jsem moderně udělané podkroví z typových vazníků, jejichž konce byly oplechovány. Přišel jsem tam po dvaceti letech – majitelka říkala, že jim klesají stropy. V plechových patkách dřevo zplesnivělo a stropy padaly. Na to pozor! Vlhkost je otázka velmi důležitá. Dřevo je biologická hmota, která musí dýchat.

Foto 1 – Zvenku se obytné podkroví “ohlašuje” z této strany jen střešními okny; široká nízká okna, jimiž je vidět na předzahrádku, jsou skrytá pod přesahem střechy

Foto 2 – Zabudované skříně kopírují část sklonu střechy a organicky zapadají do obložení;

a z bývalého věšáku na výkresy je věšák na všecko

Foto 3 – Původní sloup je ponechán v prostoru, jehož obložení klesá k části střechy se střešními okny

Foto 4 – Obložení protepluje podkroví už třicet let. Střešní okna ještě nebyla, a tak místnost osvětloval jen světlík. Na vnitřním líci umístil stavitel normální okno; ještě dnes se při velkých zimách nasazuje

Foto 5 – Pozednice, které by se mohly při zatížení střechou vyvracet, jsou kotveny původními táhly. Koupelnu obloženou rovněž dřevem osvětluje zapuštěné střešní okno

Foto 6 – Odhalený krov dodá podkroví neopakovatelnou atmosféru. A obložení z palubek je zateplí nejen opticky

Každé podkroví je výzva