U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

TIP!

Kategorie: Právo | Autor:

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Rozsáhlá novela zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 47/2011 Sb.) účinná od 1. 4. 2011 obsahuje 119 změnových ustanovení; novelizované pasáže jsou vyznačeny tučně. Změnami byla dotčena i evropská směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice Rady 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně některým osobám. Součástí publikace jsou pokyny a sdělení ministerstva financí. Více na www.dph.sagit.cz.

Sagit, 192 str., cena 77 Kč

Popisy k obrázkům

TIP!