U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ZAJIŠTĚNÍ ŽEBŘÍKU

Kategorie: Inspirace | Autor: fx

Při údržbě a opravách okapů, výměně střešních tašek a čištění úžlabí na střechách pracujeme obvykle ve větších výškách. Zvláště okapy u stodol bývají často výš než 4 metry. Pak se může stát, že žebřík sklouzne do strany podél vnějšího okraje okapu a následuje velmi nebezpečný pád. Takovému riziku můžeme předejít, jestliže si z páskové oceli o profilu 5 x 25 mm zhotovíme závěsné háky, které upevníme na postranní ráhna žebříku. Abychom neprohnuli okraj okapu, měl by být žebřík postaven pokud možno kolmo, jen s malým sklonem. Upevníme-li háky pomocí vrutů, můžeme místo jejich připevnění k žebříku měnit podle potřeby do nejvýhodnější výšky. Pokud je žebřík delší, bude přesahovat nad okap, ale háky budou bezpečně zavěšeny za okraj okapu. Před prací na žebříku bychom se měli přesvědčit, jestli je okapový žlab dostatečně pevný a spolehlivě upevněn ke střešní konstrukci.

KRESBY JOSEF ŠŤASTNÝ, FOTO ARCHIV

ZAJIŠTĚNÍ ŽEBŘÍKU