Postarejte se o plynové spotřebiče

Plynové spotřebiče slouží v mnoha chalupách i chatách jako praktický zdroj tepla pro vytápění nebo vaření. Jejich pravidelná kontrola a údržba je důležitá především z bezpečnostních důvodů.

plynový sporák

U sporáků i přenosných vařičů čistěte trysky hořáku, které se ucpávají zbytky potravin a pak hrozí vyšlehnutí nahromaděného plynu. Foto: Shutterstock

Zatímco kotel, sporák či bojler připojené k zemnímu plynu vyžadují podle zákona pravidelné revize a jejich případné problémy odhalí a vyřeší autorizovaný servis, nesmíme zapomínat ani na menší spotřebiče na vyměnitelné propanbutanové lahve (bomby) různých velikostí. U přenosných vařičů, grilů či různých druhů topidel a svítidel se lze rovněž spolehnout na profesionály, o jejich bezpečnou funkci se ale snadno můžete postarat i sami. A rozhodně to dělejte, protože i náhodný únik plynu z uvolněného spoje či skrze netěsnící přívod může způsobit požár a výbuch.

revize plynového kotle

Domácí plynové kotle vyžadují i podle zákona pravidelnou revizi od autorizovaného technika. Foto: Shutterstock

Kotle a sporáky

Péči o plynové spotřebiče vám v těchto případech dokonce ukládá zákon. Kontrola a revize plynových zařízení v domácnosti by měla proběhnout, podle § 3 vyhlášky č. 85/1978 Sb., alespoň jednou ročně, ideálně po ukončení topné sezóny nebo před jejím začátkem. Výchozí revize plynového spotřebiče by měla být provedena, podle § 6 vyhlášky č. 85/1978 Sb., při jeho montáži. A podle ČSN 38 6405 by provozní revize měla být prováděna jednou za tři roky. Roční kontrolu má udělat autorizovaný servis a obvykle se s cenou za takovou revizi vejdete do tisíce korun.

Není samozřejmě vyloučeno provést čas od času svépomocí alespoň ověření těsnosti napojení přívodních hadic. Plynaři používají trik s pomazáním spoje malým množstvím saponátu, který začne v případě úniku plynu vytvářet bubliny. Pokud se tak děje, mějte po ruce příslušný klíč a spoje dotáhněte. Poté saponát setřete. Prvním signálem netěsnosti může být zápach (zemní plyn je „parfémovaný“), ale u propan-butanu takový zápach nemusí být hned patrný. V každém případě je zápach signálem k neprodlenému vypnutí přívodu plynu a následné kontrole.

Malé spotřebiče

Přenosná či na kolečkách pojízdná topidla nebo vařiče na propan-butan se v rekreačních objektech používají často. Jejich funkčnosti prospěje i občasné vyčištění trysek a okolí hořáků (ocelové kartáčky bývají součástí příslušenství vařičů nebo je lze koupit). Těsnost hadic, těsnicí kroužky, dotažení spojů a to, zda gumové součástky nevykazují známky poškození, to vše by mělo být předmětem pravidelné kontroly.

připojení plynového sporáku

Připojení u sporáků se může čas od času uvolnit, a ucítíte-li zápach, je toto místo prvním, jehož těsnost byste měli prověřit. Foto: Shutterstock

Týká se to i propanbutanových hořáků, které se mnohdy používají k opalování starých nátěrů nebo natavování asfaltových pásů. Systém propojení přívodních hadic bývá u těchto praktických pomocníků víceméně shodný, ať už jde o opalovačky, vařiče, nebo svítidla. Případně se vařiče nebo lampy našroubují rovnou na závit plynové láhve (bomby), který je dobré po odšroubování zátky alespoň otřít hadrem. U montáže spotřebiče na láhev buďte opatrní, v žádném případě to nedělejte v blízkosti otevřeného ohně, protože určité množství plynu se při našroubování vždy uvolní a pár vteřin uniká ven.

Bezpečné topení

plynový přímotop

Plynové přímotopy občas zbavte prachu a nepoužívejte je k trvalému vytápění v uzavřených místnostech. Foto: Shutterstock

Z bezpečnostních důvodů vyžadují údržbu i infrapřímotopy na propanbutanové lahve, často používané na chatách a v dílnách. Mějte na mysli, že nejsou určeny pro trvalé topení v obytných prostorách, protože spotřebovávají kyslík. I při krátkodobém přitápění je nutné zajistit větrání, proto si raději připlaťte za spotřebič s čidlem, který vypne přívod paliva, pokud zaregistruje kritický pokles kyslíku. Jinak hrozí otrava kysličníkem uhelnatým. Topidla mají poměrně jednoduchou konstrukci, ale je nutné vždy používat správné redukční ventily, kontrolovat těsnost i kvalitu hadic a alespoň čas od času zbavit součásti zařízení prachu pomocí vysavače.

Pro topidla na zemní plyn, tedy „wawky“, nebo plynové průtokové ohřívače vody (karmy) platí povinnost pravidelných revizí, a než se pouštět do neodborných zásahů, je vždy lepší na začátku topné sezóny zajistit odbornou kontrolu a servis podobně jako u plynových kotlů ústředního vytápění. Pro dostatečnou efektivitu topení nezapomínejte ani na údržbu radiátorů, především jejich odvzdušnění či osazení regulačními ventily, které umožňují nastavení teploty na každém tělese zvlášť.

Víte, že…

Lahve s propan-butanem musí být uložené vždy nastojato. Skladujte je ve větraném prostoru nad úrovní terénu a v místnosti, kde nejsou příliš velké tepelné výkyvy.

propanbutanová láhev

U propanbutanových láhví je důležité kontrolovat připojení skrze přívodní hadice a používat správný regulátor přívodu plynu. Foto: Shutterstock

Propan vs. propan-butan

Rozdíl mezi propan-butanem a dražším a ne všude dostupným čistým propanem spočívá v tom, že propan se odpařuje až do teplot kolem –40 °C, a proto se lépe hodí k použití ve vymrzlých objektech, zatímco směs propan-butanu (nejčastěji prodávaná a běžně dostupná v lahvích) může mít už kolem nuly problémy s odpařováním a nesprávnou funkcí spotřebičů.

přenosný vařič

Přenosné vařiče na kartuše je po vyčištění včetně omytí vodou potřeba chránit před korozí vysušením horkým vzduchem. Foto: Shutterstock

Dobré rady

  • Ucpané otvory trysek hořáků plynových vařičů mohou způsobit hromadění paliva a jeho nebezpečné vyšlehnutí. K vyčištění v nouzi stačí i tvrdší zubní kartáček.
  • Čistíte-li trysky na „mokro“, vysušte je před dalším použitím horkým vzduchem. Vařič při tom odpojte od přívodu plynu.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Postarejte se o plynové spotřebiče