Údržba vodicí lišty řetězové pily

Vodicí lišta řetězu je důležitou součástí řetězové pily a zároveň součástkou, jejíž údržbu mnoho lidí spíše zanedbává. Kvalitu a bezpečnost řezání však lišta ovlivňuje víc, než by se zdálo.

Začneme nejprve poměrně častou otázkou mnoha majitelů elektrických i benzínových řetězových pil. Ti se často ptají, zda je možné dokoupit k pile lištu o něco delší, než je ta originální, a o něco tak rozšířit záběr pily.
Odpověď není zcela jednoznačná. Namontovat na pilu delší lištu s odpovídajícím typem řetězu vyloučeno není, ale odborníci to zvláště u hobby a farmářských pil spíše nedoporučují. Originální vodicí lišta a pilový řetěz totiž nejlépe odpovídají výkonu motoru a průběhu krouticího momentu u jednotlivých typů pil. Optimální řezný výkon motoru s určitou rezervou je možné docílit jen s použitím originálních a pro přístroj navržených součástí. Delší lišta znamená vyšší odpor pro pilový řetěz a tím pádem větší zatížení motoru. To je na úkor životnosti pily.
Z bezpečnostního hlediska je nutné brát v úvahu změnu optimálního vyvážení pily a nárůst hmotnosti. Větší zátěži je rovněž vystaven upínací systém vodicí lišty na motorové skříni.
Vyměnit kratší lištu za delší tedy můžete, ale doporučit to nelze a pokud to uděláte, mějte na paměti, že se pila může začít chovat jinak, než jste zvyklí. Je ale dobré vědět, že některé pily určité rozmezí délek lišty připouštějí a u výkonných profesionálních pil se někdy s možností práce s lištami různých délek přímo počítá. Informace by měly být zahrnuty v manuálu od výrobce.

U vodicích lišt řetězu motorových pil je důležité mazání, proto čistěte oba mazací otvory

Měření délky lišty

I když chcete rozměr originální lišty dodržet i při nákupu nové, bývá často potíž zjistit předepsaný rozměr. Manuál k pile už většinou dávno nemáte a označení délky na liště je ošoupané, takže je nutné buď vzít lištu sebou do obchodu, nebo si ji objednat na internetu. Pro objednání ovšem potřebujete znát zejména délku lišty a je velmi důležité vědět, že se měří jen řezná část. Tedy ta část lišty, která vyčnívá z pily ven. Délka vodicí lišty na motorovou pilu se většinou udává v palcích a nejběžnější délky jsou 15″ (38 cm), 16″ (40 cm), 18″ (43 cm), 19″ (45 cm) a 20″ (50 cm).
Dalšími důležitými hodnotami, které spolu souvisí, je rozteč řetězu a šířka drážky lišty. Hodnoty se odvíjí od tzv. řetězky, což je součástka s ozubeným kolem na těle pily, která dává do pohybu řetěz. Nejčastěji používané, tedy méně výkonné hobby pily využívají lišty s drážkou 1,1 mm, 1,3 mm, výkonné řetězové pily mívají lišty s drážkou 1,5 mm a 1,6 mm.
Pokud tyto údaje nevyčtete z manuálu, můžete využít vynikající vyhledavač na webu oregonobchod.cz. Tam lze vyhledat příslušenství dle typu pily, kdy vám k zadané pile vyhledavač nabídne všechny použitelné typy lišt s příslušným typem řetězu. Zadat lze i jiné parametry, například rozměry lišty a k ní pak vyhledávací systém přiřadí vyhovující řetěz.
Je to bezvadný systém, který provozovatelé průběžně doplňují i o levné „hobbymarketové“ pily, takže si tato zařízení můžete často doplnit i o vhodnější příslušenství, než má pila přímo z obchodu. Často to bývá právě menší lišta, které lépe odpovídá výkonu motoru dané pily.

Délka lišty je u značkové pily dimenzovaná na výkon, zvláště u hobby pil proto delší lišta zkracuje životnost nářadí

Jak udržovat lištu

Výměna lišty přichází obvykle na řadu při jejím poškození nebo přílišném opotřebení, které se dá oddálit správnou péčí. Při čištění lišty po řezání je nutné zejména odstranění hrubých nečistot v drážce i na povrchu. Vodicí drážku nejlépe vyčistíme pomocí dřívka nebo plastové špachtle. Vyhněte se používání šroubováků nebo jiných kovových předmětů. Lišta je často zanesena „zapečenými“ skvrnami pilového oleje, těch se nejrychleji zbavíme pomocí technického benzínu.
Při běžném provozu nebo příliš napnutém řetězu se na spodní hraně lišty tvoří otřepy, které vznikají kvůli tlaku mezi zuby vodicí lišty a lištou samotnou. Je nutné tyto otřepy průběžně strhávat jemným pilníkem na železo a bránit přílišnému opotřebení lišty tím, že ji při každém broušení řetězu otočíme.
Pro udržení lišty v kondici je velmi důležité i správné mazání. Kromě doplňování oleje je proto nutné udržovat v čistotě i mazací kanálek na motorové pile i na liště. Je to otvor v liště v části, která je uchycena na těle pily. Je také potřeba zajistit promazávání vodicí hvězdice řetězu, která je v čelní části lišty. Ta se promazává pomocí mazacího otvoru na liště v blízkosti hvězdice, do nějž se vtlačuje plastické mazivo (vazelína) ideálně pomocí tlakové maznice. Tento mazací otvor je rovněž nutné v rámci údržby čistit.

Dobré rady

  • Údaje o rozměrech lišty a typu řetězu najdete v manuálu k pile a většinou i na samotné liště. Tam se ale nápisy často setřou.
  • Neudržovaná lišta postupně nadměrně zatěžuje řetěz a tím i motor pily a způsobuje nepřesné řezy.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Údržba vodicí lišty řetězové pily