Viděli jsme cestou CII.

K dnešnímu hodnocení jsme vybrali dvě chalupy z hraničních hor na severu Čech. První je z Orlických hor, druhá z Krkonoš.

Roubené stěny jsou červené s bílými spárami, což se opakuje i na bednění verandy usazené v betonovém soklu

Veselá barevnost

Pěkná roubenka se střechou s dehtovou lepenkou má zvláštní barevnost. Roubení je červené s bílými spárami, což se opakuje i na bednění verandy a horní části zděného vstupního přístavku. Štít je rezavo-červený. Dešťové svody ladí s roubením, voda je vyvedena do štěrkového chodníčku, který se svažuje, takže voda odtéká z kopce. Vlhkost přesto prosakuje nahoru betonovým soklem s náznakem spár imitujících kámen. O sokl jsou opřeny kleštiny zpevňující roubené stěny.

Špaletová okna jsou pěkná, čtyřtabulková, buď renovovaná původní, nebo jejich repliky. V podkroví jsou okna nečleněná, zřejmě již nová. Do stavení se vstupuje zděnou částí, v níž jsou patrně umístěny „vlhké“ provozy, WC, koupelna a kuchyně, což je praktické, protože vlhkost není vhodná pro dřevěné roubení.

Dehtová lepenka byla v minulosti jako krytina celkem běžná, protože to bylo levné řešení, když dosloužil šindel. Výhodou byla nízká váha, která nedeformovala krov a střešní rovinu.
Před chalupou je velký strom. Je důležité, aby byl zdravý a snad i opatřený hromosvodem. Je to krásné, ale trochu nebezpečné. Neškodilo by mít stavbu pojištěnou.

Na chalupě upoutá kombinování horizontálního a vertikálního členění dřevěného obkladu

Pruhovaná chalupa

Stavba je v módním černo-bílém provedení, ale víc by jí slušely přírodní barvy dřeva. Sokl je obložen snad přírodním kamenem, břidlicí, ale také to může být betonový obklad. Nevypadá špatně, ale není to prostě ono. Ve štítové stěně jsou dvě okna čtyřtabulková, nahoře dvě malá nečleněná okénka. Všechna jsou rámována jednoduše vyřezávanou šambránou, které ovšem chybí ve spodní části zakončení.

Celý štít může být zateplený (podle výrazného obložení rohu o mocnosti 15 cm). Napovídalo by tomu i zapuštění oken a vodorovný obklad prkny v parteru v černé barvě s bílými spárami. Stejnou barevnost má i svislý obklad štítu. Jeho horní třetina pod malou valbou je kryta tmavými prkny ve tvaru klasu. Kombinování horizontálního a vertikálního členění působí velmi dobře. Tmavě šedá až černá krytina je patrně plechová s prolisem tašek. Je strojově přesná a pro roubené stavení ne úplně vhodná. Komín je nový s plechovým bubákem. Střecha pokračuje v menším spádu nad přístavkem, v němž je uskladněno dřevo. Je obložen prkny stejně jako spodek štítu.

Text: Ing. arch. Karel Doubner
Foto: Marie Rubešová

Viděli jsme cestou CII.