Pojištění života, nebo majetku?

Pojistky k našim životům patří. Která je ale potřebnější? Důležité je být pojištěn proti přiměřeným rizikům a v dostatečné výši.

Pojištění často vnímáme jako nutnost, kterou je dobré mít „odbytou“ – a to je všechno. Snad nikdo z nás si nepřipouští, že mu někdo zcizí auto, vykrade byt nebo chatu, o možnosti úrazu, nemoci nebo nehody ani nemluvě. Říkáte si: proč mám platit, když se dosud nic nestalo. Jenomže víme, co se stane dnes, zítra, za týden?
U pojistky na auto moc neváháme: povinné ručení je přece povinné a havarijní k němu přidáme už automaticky. Pojistíme si domácnost: co když sousedovi praskne voda, vytopí nás a budeme muset vymalovat? Pojistíme si chatu či chalupu, protože může přijít nezvaný návštěvník… Myslíme ale stejně na svoje zdraví? Mnohdy ne a k pojistce nás donutí až například hypotéka.
Přitom vědomí, že i když se se mnou něco stane, neklesne životní úroveň mně ani mé rodině, už rozhodně stojí za to. Například při výpadku příjmu při dlouhodobé nemoci je příjemnější dorovnávat chybějící částku z pojistky než situaci řešit prodejem auta nebo chaty se zahrádkou.

Na co se zaměřit, než se pojistíte

Základem u pojistky je zvážit, proti jakým rizikům se chcete ochránit, jaká jsou při vašem životním stylu pravděpodobnější. Jinak bude uvažovat IT specialista, který vstane od počítače, jen když musí, jinak vyznavač adrenalinových sportů. Se svou prvotní představou se vydejte za odborníkem.
Obraťte se na finančního poradce, jemuž důvěřujete. Pokud jdete na schůzku s někým, koho osobně neznáte, zaměřte se na to, jak se k vám během setkání chová. Když se nebude nijak zvlášť zajímat o vaši situaci a priority, zato vás hned napoprvé bude „tlačit“ k podepsání smlouvy, raději nabízené služby odmítněte. Skutečně dobrý poradce s vámi důkladně probere veškeré vaše představy a potřeby, vysvětlí vám výhody produktu, ale nezamlčí ani případná rizika. A dá vám čas na rozhodnutí.
Důležité je se před podpisem smlouvy seznámit se smluvními podmínkami, pečlivě si je přečíst a nejasnosti s poradcem konzultovat. Vyhnete se tak v budoucnu možným nepříjemným překvapením.

Životní pojištění: investiční, nebo rizikové

Když se rozhodujete uzavřít životní pojištění, máte dvě možnosti. Buď zvolit investiční variantu, při které kromě pojištění rizik zároveň po skončení pojistky získáte zhodnocenou část prostředků, které jste do ní investovali, anebo rizikovou variantu. Při ní platíte jen zajištění proti rizikům. V současné době samy pojišťovny doporučují zejména tuto druhou variantu. „Jednoznačným trendem je čisté pojištění rizik a investování zvlášť. Pro klienty je to výhodnější,“ potvrzuje Jana Rodová, produktová specialistka pojišťovny AXA.
Je lepší se při uzavírání životní pojistky soustředit především na pojištění vážnějších rizik, tedy trvalých následků úrazů, invalidity, závažného onemocnění, případně úmrtí. Ke zvážení naopak je, zda zajišťovat menší rizika, konkrétně při úrazovém pojištění. Stojí za úvahu, zda se opravdu musíte v případě menšího úrazu spolehnout na pojistku, případně zda nesáhnout do finanční rezervy, samozřejmě máte-li ji vybudovanou.
Hlavní je, aby pojistka pokryla finanční výpadky v době, kdy jsme bez příjmu nebo odkázáni na dávky, jako je například nemocenská. Případně abyste zvládli uhradit léčebné výlohy. Pojistka má tedy krýt především dlouhodobou pracovní neschopnost. Ta se po dvanácti měsících může změnit v částečnou nebo plnou invaliditu. Pokud nevedete adrenalinový životní styl, je možné zapomenout na úrazové pojištění a soustředit se právě jen na pracovní neschopnost a invaliditu. Podle statistik se až 96 % lidí stává invalidy z důvodu nemoci.

Jakou uzavřít pojistku a na co dát pozor

Pojistka vás sice před nepřízní osudu neochrání, ale pomůže vám a vašim blízkým těžké období přečkat. Abychom měli skutečně klidné spaní, je dobré mít pojištění správně nastaveno. Aby na jedné straně pojistka kryla rizika v dostatečné výši, na druhé straně abychom zbytečně neplatili nic navíc. Na všechna rizika a na jejich pokrytí mají pojišťovny vzorce, podle nichž se stanovuje optimální výše pojistky.
Tak třeba pojištění pro případ závažného onemocnění či hendikepu, jako je rakovina, oslepnutí nebo třeba ztráta končetin, se doporučuje pojistná částka ve výši trojnásobku průměrného ročního příjmu, k němuž by se měly připočítat všechny existující dluhy. Pro případ invalidity počítejte s desetinásobkem ročního příjmu, samozřejmě se započítáním dluhů. Všechny tyto varianty s vámi kvalitní poradce probere.
Při výběru pojistky samozřejmě zohledněte i výši pojistného. Po jeho zaplacení vám musí zbýt prostředky na veškeré potřeby vaše i vaší rodiny. Také musíte být schopni platit pojistné dlouhodobě. Proto ve většině případů pokrývá při optimálním řešení alespoň sedmdesát procent uvedeného. Pojištění sice zdraví ani život nevrátí, ale dodá jistotu, že vaše rodina nezůstane bez vašich příjmů nezabezpečena.
Při podpisu pojistné smlouvy si dejte pozor, kdy vstoupí v platnost, což je ve smlouvě definováno. Další důležitou věcí je tzv. čekací lhůta u pojištění nemocí. Slouží k tomu, aby nebylo vypláceno plnění za nemoci, které existovaly již před uzavřením pojištění. Tato lhůta bývá zpravidla tříměsíční, ale může být i delší. A v neposlední řadě je důležité si uvědomit, že podstatné je vědět nejen to, která rizika budou z pojištění kryta, ale seznámit se také s tzv. výlukami, tedy tím, co v případě pojištění kryto nebude.
„Důležité také je uvědomit si, že uzavřením pojistky a posíláním pravidelných plateb to nekončí. Vaše potřeby se v průběhu let mění. Jednou za rok byste proto měli se svým finančním poradcem zrevidovat své smlouvy, aby rozsah pojistného krytí odpovídal vaší aktuální životní situaci,“ doporučuje Jana Rodová.

Tipy pro pojištění majetku

Důležité je mít na paměti, že se odlišuje pojištění nemovitosti a domácnosti. „Zjednodušeně se dá říct, že pojištění domácnosti kryje zařízení a vybavení bytu, zatímco pojištění nemovitosti se vztahuje na stavební součásti,“ vysvětluje Ján Kusý, ředitel pro obchod neživotního pojištění společnosti AXA.
Ohlídejte si také to, zda jste pojištěni správně. Poměrně častou chybou je podpojištění. Příliš nízké pojistné krytí může být při pojistné události nemilým překvapením. Zjistit cenu majetku přitom není tak složité. Stačí sečíst hodnotu všech movitých věcí v domácnosti. Jde o zařízení, oblečení, elektroniku, spotřebiče, šperky, cennosti a další vybavení. K podpojištění ale může dojít i tehdy, když se záměrně pojistíme na nižší částku, abychom ušetřili.
Důležitá je aktualizace již existující smlouvy. Lidé ale většinou pojistnou částku v průběhu let nenavyšují, přestože cena majetku jejich domácnosti roste, třeba když si koupí moderní televizi nebo drahé sportovní vybavení. To se dá řešit automatickou indexaci pojistné částky, tedy její každoroční navýšení podle vývoje reálných cen.

Specifika rekreačních objektů

U chat a chalup platí totéž co u domácností. Přidávají se však specifická rizika. Chatu nevyužíváme celoročně, zejména mimo sezónu nabízí zlodějům spoustu času a klidu na „práci“. Proto je třeba dbát na kvalitní zabezpečení. Dobrý zámek a třeba též zajištěná okna v přízemí řadu pobertů odradí. Mimo sezónu bychom neměli nechávat v opuštěných rekreačních objektech žádné cenné věci, ať už elektroniku, nebo třeba dražší nářadí.
Kromě pojištění pro případ vloupání nebo vandalismu bychom u chat, chalup a zahrad neměli zapomenout na krytí škod, které způsobují živelní události. Například krupobití, blesk nebo požár mohou majetek úplně zničit. „U žádné pojistné události nepropadejte panice. Zachovejte chladnou hlavu, ihned kontaktujte asistenční službu pojišťovny a v rámci možností škody zdokumentujete,“ radí Ján Kusý.

TEXT: JAROSLAV MARTÍNEK
FOTO: SHUTTERSTOCK

Pojištění života, nebo majetku?