Aby pojištění chat a chalup bylo užitečné

Foto: Shuttestock

Vykradené chaty a chalupy nejsou výjimkou, ale kromě zlodějů a vandalů problémy často způsobují různé poruchy elektrospotřebičů i nepřízeň počasí. Na to vše je třeba se zaměřit při sjednávání pojištění.

Mít pojištěnou svou rekreační nemovitost a rekreační domácnost, by mělo být pro každého vlastníka naprostou samozřejmostí. Ne vždy tomu tak bohužel je. Z neznalosti věci mají totiž leckdy majitelé nemovitostí za to, že pojištění budov a pojištění domácnosti jsou dva různé názvy pro jeden produkt. To je ale zásadní omyl. Pro správnou pojistnou ochranu je třeba mít sjednána obě tato pojištění.

Pojištění nemovitosti a domácnosti

Jak ale rozlišit, které pojištění kryje jakou položku? Samotná stavba a součásti s ní pevně spojené se řadí k pojištění nemovitosti. Je to například zateplení fasády, střechy, stropů či podlah, na nichž mohou nechat svoje nepříjemné stopy ptáci nebo hlodavci, dále komíny, radiátory, obklady, okna, dveřní zárubně apod. Pod pojištění nemovitosti spadá i pojištění vedlejších staveb na stejné adrese, jako jsou například plot, bazén, zahradní domek, kůlna, altán nebo studna, garáž, hospodářská budova, septik, opěrná zeď.

Pro zjištění předmětů pojistitelných v rámci pojištění domácnosti poslouží jednoduchá pomůcka: Když pomyslně obrátíte byt vzhůru nohama, tak na vše, co z něj vypadne, se vztahuje pojištění domácnosti. Patří sem tedy nábytek, elektronika, koberce, svítidla či věci osobní potřeby, ale také zahradní nábytek, venkovní dekorační předměty nebo dětské atrakce.

Existují samozřejmě i výjimky a můžete narazit na pojišťovny, které zařazují například podlahy do pojištění domácnosti a mnohé mobilní předměty zase do pojištění nemovitosti. Typicky spornými položkami bývají kuchyňské linky, vestavné spotřebiče a vestavný nábytek nebo nejrůznější typy závěsných skříněk.

Nezaskočí vás ani bouřka

Krupobití, přímý úder blesku, vichřice i požár jsou rizika, která bývají standardně kryta už v základní variantě pojištění majetku, pojištění domácnosti i v pojištění nemovitosti a přilehlých budov. Tyto živly představují nejčetnější skupinu škod, k nimž důsledkem rozmarů počasí dochází. Užitečným připojištěním vůči těmto rizikům může být pojištění elektrospotřebičů proti přepětí v síti, což se v rekreačních objektech často stává. V důsledku úderu blesku dochází například k poškození napájecích zdrojů, elektroniky s monitorem, praček i sušiček.

Pro chalupáře a chataře je v této souvislosti dobrou zprávou, že v případě dlouhodobého výpadku elektrického proudu lze navíc v pojištění rekreační domácnosti připojistit škody způsobené na potravinách uložených v lednici či mrazáku.

Foto: Shuttestock

Pojištění prodloužené záruky

Při nákupu dražších domácích spotřebičů se vyplatí zvážit jejich pojištění. Ze statistik pojišťoven plyne, že nejčastěji poruchy nastávají mezi 3. a 5. rokem od pořízení spotřebiče a nejčastěji zákazníkům plní škodní události za pračky (40 %), ledničky (21 %), myčky nádobí (16 %), sporáky (9 %), ale i televizory porouchané po zákonné záruční době (12 %). V případě škodné události pojišťovna zajišťuje opravu přístroje zdarma. Ta proběhne buď přímo u majitele, nebo si přístroj vyzvedne povolaný pracovník a po opravě ho přiveze zpět. Pokud výrobek není možné opravit, získává zákazník kredit na nákup nového přístroje.

Pojištění ve výstavbě nebo v rekonstrukci

V tomto případě je nutné ke smlouvě o pojištění doložit stavební povolení. Předmětem takového pojištění je pak i stavební materiál sloužící k opravám nebo rekonstrukci objektu, mechanizace a zařízení staveniště.

Pojišťované nemovitosti musí být v řádném technickém stavu, nepoškozené a udržované, musí splňovat náležitosti užívání k jim předepsanému účelu. Nelze pojistit nemovitosti mající trhliny ve zdech, pokleslé základy, propadlou konstrukci krovu, deformovanou stropní konstrukcí, poškozenou střešní krytinu, chybějící okna a jejich výplně, vykazující dlouhodobé prosakování vody z poškozené vodovodní instalace apod.

Na kolik pojištění vyjde

Základní pojistné, které kryje případné poškození objektu, lze sjednat už od 136 korun ročně, pojištění domácnosti začíná na 230 korunách ročně. U kombinace obou typů pojištění se ceny pohybují od 344 korun za rok.

Šetřit se ale nevyplatí, pojistná částka by vždy měla odpovídat aktuální hodnotě nemovitosti. Obvykle se nelze řídit tržní hodnotou. Pojistná hodnota se nejlépe stanoví ze znaleckého posudku, celková cena nemovitosti ve výstavbě pak z projektu. Uvedení pojistné hodnoty není radno podceňovat. Pokud ji totiž uvedete příliš nízkou, dojde k tzv. podpojištění a pojišťovna vám může případné pojistné plnění zkrátit. Naopak u příliš vysoké pojistné částky může být nutné pojišťovně konkrétně doložit, co je na nemovitosti tak drahého.

Uvažujte tak, že pojistná částka je hodnota všech věcí v domácnosti a že se věci pojišťují na novou cenu a v případě pojistné události pojišťovna obvykle vyplatí částku, za kterou můžete srovnatelnou věc v tu danou dobu pořídit (ale mohou být výjimky). Minimální pojistná částka je 100 000 Kč pro rekreačně obývanou domácnost.

Pojištění odpovědnosti

Rozhodně není zbytečné přidat k pojištění rekreační nemovitosti a domácnosti i pojištění odpovědnosti. Může totiž vyřešit nejednu svízel. Například pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti se vztahuje na veškeré škody způsobené v souvislosti s pojištěnou nemovitostí, například to může být zranění při pádu střešní krytiny.

Druhou součástí pojištění nemovitosti a domácnosti je pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. Vztahuje se na škodu způsobenou pojištěným v domácnosti a provozem jejího zařízení nebo způsobenou pojištěným jako chodcem či cyklistou, jenž se sjednává s územním rozsahem buď pouze České republiky, nebo i Evropy.

Užitečná asistence

Nedílnou součástí pojištění domácnosti jsou rovněž asistenční služby pro případ stavu nouze. Jsou neocenitelné při zabouchnutých dveřích, prasklém vodovodním potrubí či jako právní asistence třeba u spotřebitelských sporů.

Text: Táňa Pikartová
Foto: Shutterstock

Aby pojištění chat a chalup bylo užitečné