U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Podoby zahrady

Kategorie: Zahrada | Autor: ing. Jiří Šindelář

Okrasná část zahrady plní majiteli mnoho neodlučitelných funkcí – obytnou a rekreační, estetickou (výběr vhodných druhů dřevin, květin a neživých prvků zajímavých po celý rok) a ekologickou (výběr druhů dřevin poskytujících živočichům úkryt a potravu). Také sem může být částečně včleněna funkce hospodářská (ovocný sad, popřípadě užitková zahrádka).

Nejdříve si musíme uvědomit polohu daného místa. Pokud je zahrada situována na jih či jihozápad, budeme v návrhu počítat s vyššími dřevinami, altánkem či pergolou pro posezení ve stínu. Také voda dotvoří v teplém počasí příjemné mikroklima okrasné části zahrady. Naopak, je-li zahrada směrována na severní či východní stranu, vyvarujeme se rozložitým dřevinám a vybereme pečlivě místo, kam nejdéle dopadají sluneční paprsky. Tam umístíme posezení s minimálním zastíněním.

Je ovlivněna domem

Pro celkovou kompozici zahrady je velmi důležité tvarové a výškové uspořádání vegetace. Většinou vycházíme z architektury domu. Pokud převládají ostré a pravidelné tvary, volíme v zahradě pravidelnost a snažíme se zachovat rytmus a logiku navržených prvků. To znamená, že ovocný sad vysadíme v pravidelném rastru, užitkovou zahrádku rozčleníme do jednoduchých tvarů a v blízkosti obytné terasy vytvoříme čtvercové či obdélníkové záhony s bylinkami a trvalkami. Také drobná dílka zahradní architektury, vodní prvky a zpevněné plochy by měly korespondovat s tvary ně-kterých vegetačních prvků. Abychom neměli okrasnou zahradu samý pravý úhel, zjemníme je plynulými tvary okrasné vegetace. Pokud se v architektuře domu objevují oblouky nebo kruhové prvky, celkové uspořádání zahrady může být navrženo v organických křivkách. Při takovém návrhu lze malounko experimentovat. Pomocí vlnitých křivek můžeme vytvářet různé ostrůvky zeleně, intimní zákoutí či nečekané pohledy. Je však nutné zachovat určitou míru vkusu a poradit se s odborníky.

Okrasná i obytná

Aby se okrasná část zahrady stala pro její majitele obytnou, je důležité vytvořit v ní příjemné podmínky. Intimitu a soukromí můžeme dotvořit zacloněním a optickým oddělením od okolního prostředí pomocí vegetace. Může se týkat zahrady jako celku, anebo pouze jejích vybraných částí. Prostorová izolace nebude samozřejmě vhodná u předzahrádky nebo v místech, kde se otevírá pěkný výhled do krajiny, jenž zahradní prostor zvětšuje. Pro vytvoření pohodlí na zahradě je nezbytný zahradní nábytek, který by měl být sladěn barevně, tvarově i materiálově s okolním prostředím a především s architekturou domu. Tento nábytek může být variabilní a my si ho můžeme přizpůsobovat svým aktivitám. Při navrhování zahrady bychom neměli zapomenout na naše potomky. Dětský koutek s pískovištěm, houpačkou a prolézačkami by měl být situován v blízkosti posezení dospělých. Je nutné, aby měli na hrající si děti dobrý výhled.

Kompozice pro celý rok

Opticky nejdůležitějším prvkem v zahradě je zeleň, která vytváří v okrasné části hlavní kompoziční celek. Pokud je vegetace odborně navržena a je zde dobrý poměr jehličnanů, listnáčů a trvalkových skupin, pak se kompozice se střídáním ročních období neustále zajímavě mění ve svých tvarech a barvách. Jaro je obdobím plným jemných barev a růžových a bílých odstínů. Okrasnou funkci v této době přebírají kvetoucí listnaté stromy a cibuloviny. Například kombinace bohatě kvetoucího šácholanu s podrostem drobných barevných cibulovin vytváří velmi zajímavý efekt. Nejhezčí však je, když zahrada i sad zjara ožijí bělostnými kvítky ovocných stromů. V létě se nám v plné kráse představí trvalky. Přebírají funkci kvetoucích keřů a vytvářejí v zahradě hlavní barevnou kulisu. Velmi důležité je jejich uspořádání. Nízké, drobné a dekorativní rostliny patří do blízkosti posezení, teras a pergol, kde můžeme drobný detail květů, lístků nebo plodů pozorovat zblízka. Vysoké trvalky, dominantní výrazným květem a listem, vysazujeme do vzdálenějších míst zahrady pod vzrostlé stromy. Anebo do stinných koutů, které výrazné barvy trvalek rozveselí. U těchto trvalek nevnímáme detaily, ale hlavně celek. V parném létě oceníme i vzrostlé stromy, které nám poskytnou příjemný stín, a vodní prvek, jenž výrazně ovlivňuje mikroklima zahrady. Podzim vládnoucí bezkonkurenční barevností je v zahradě považován za jedno z nejpříjemnějších období. Listí téměř všech listnatých i některých jehličnatých dřevin se zbarví do teplých odstínů, které dají vyniknout i plodům. V tomto ročním období jsou si keře i skupiny trvalek v zahradě rovnocenné. Výrazně se zbarví zejména tyto keře: javor tatarský (Acer tataricum), brslen evropský (Euonymus europaeus), svída bílá (Cornus alba), kdoulovec japonský (Chaenomeles japonica) a skalník přitisklý (Cotoneaster adpressus). K trvalkám kvetoucím do pozdních mrazíků patří hvězdnice (Aster sp.), oman (Inula ensifolia), sasanka (Anemone japonica), jiřina (Dahlia sp.), listopadka (Chrysanthemum x hortuorum). V zimě přebírají kostru zahrady jehličnaté a stálezelené dřeviny. Měly by být rovnoměrně rozloženy po celém pozemku. Na sněhu vyniknou kompozice jehličnanů různých barev i tvarů a kombinace trav, bambusů a stálezelených dřevin. Toto uspořádání zeleně mohou oživit velmi brzy kvetoucí keře: vilín (Hammamelis sp.), kalina vonná (Viburnum farreri), které kvetou již koncem prosince a začátkem ledna.

Zahrada nejsou jen rostliny

Pro příjemný pobyt na zahradě jsou velmi důležité i neživé prvky (kámen, dřevo, skulptury). Mohou být do zahrady zakomponovány nenásilně a přirozeně, ale mohou v ní vytvořit i hlavní dominantu. Lze je umístit na skrytém místě, kde využijeme momentu překvapení, mohou však vévodit celé zahradě. Kolem takové dominanty musí být okolí upraveno co nejjednodušeji. Na venkovské zahradě jí může být starý úl, velký zajímavý kámen, terakotová nádoba, studna, staré dřevěné zemědělské nástroje. Samozřejmě pro ně musíme najít správné místo a vkusně je skloubit s celkovou kompozicí. Z hlediska obecných funkcí má zahradní prostředí celkem tři výrazné funkční celky: předzahrádku, hospodářskou část a okrasnou zahradu. Pokud na sebe plynule navazují, cítíme se v zahradě příjemně.

Podoby zahrady