U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

KRYCÍ NÁTĚRY dřeva

Kategorie: Stavba /pr článek/ | Autor: Balakom a.s., ing. J. Sliž

Krycí nátěry dřeva jsou ty, které tvoří po dokončení jednolitý, jednobarevný a homogenní nátěrový film. Zcela překrývá původní vzhled dřeva a propůjčuje mu nově požadované vlastnosti. Tohoto efektu dosáhneme využitím uceleného, ověřeného nátěrového systému, tvořeného dvěma a více druhy nátěrových hmot.

Základem úspěchu je především správně zvolit nátěrový systém, přiměřeně a kvalitně připravit podklad a nakonec správně provést vlastní aplikaci nátěrového systému. Základní schéma krycího nátěrového systému na dřevo může vypadat takto:

1. napouštědlo

2. základní barva

3. vrchní email

Důležitá vlastnost nátěru je biocidní ochrana, napuštění dřeva a zajištění kvalitní přilnavosti. Toto zajišťuje především napouštědlo, ale může se na něm podílet i základní barva.

Dalším důležitým požadavkem je kryvost, kterou zajišťují především vrchní emaily a dobře formulované, kvalitní základní barvy. Povětrnostní odolnost přinášejí hlavně vrchní emaily.

Pro dokonalý nátěr dřeva se tedy jeví ucelený a kompatibilní nátěrový systém.

Vhodnou skladbu nátěrového systému z výrobků firmy Balakom Vám přináší tato tabulka:

Výrobek   
   
   Funkce   
   Typ   Příklad užití

Luxolin   
   
   Biocidní    
   S   Napouštění dřeva

   
   
   
   napouštědlo   
   
   v exteriérech

Aqinol napouštědlo   Biocidní    
   V   Napouštění dřeva

   
   
   
   napouštědlo   
   
   v exteriérech

Oknol základ   
   Základní barva   S   Základní nátěr

   
   
   
   
   
   
   
   v systému na dřevo

Oknol základ Profi   Základní barva   S   Základní nátěr

   
   
   
   
   
   
   
   v systému na dřevo

   
   
   
   
   
   
   
   – kvalita “Profi”

Oknol   
   
   
   Vrchní email   S   Vrchní email

   
   
   
   
   
   
   
   v systému na dřevo,

   
   
   
   
   
   
   
   varianty lesk a pololesk

Unicol Okno   
   
   Multifunkční    S   Spojuje v sobě

   
   
   
   nátěr   
   
   
   vlastnosti základu

   
   
   
   
   
   
   
   i vrchního emailu

V-Oknol základ   
   Základní barva   V   Základní nátěr

   
   
   
   
   
   
   
   v systému na dřevo

V Oknol   
   
   Vrchní email   V   Vrchní email

   
   
   
   
   
   
   
   v systému na dřevo,

   
   
   
   
   
   
   
   varianty lesk a polomat

S … syntetický   
   V … vodou ředitelný

Při volbě systému je nanejvýš vhodné držet se zásady “svůj k svému”, tedy využívat celých systémů syntetických nebo vodou ředitelných:

Syntetický    
   
   
   Syntetický    
   
   Vodou ředitelný

systém – I   
   
   
   systém – II   
   
   systém

Luxolin   
   
   1   Luxolin   
   1   Aqinol    
   1

   
   
   
   
   
   
   
   
   napouštědlo

Oknol základ Profi   1   Unicol Okno   
   1   V – Oknol základ   1

Oknol   
   
   
   2   Unicol Okno   
   1   V – Oknol   
   2

Celkem   
   
   4   Celkem   
   3   Celkem   
   4

KRYCÍ NÁTĚRY dřeva