U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Rychlonohý lovec

Kategorie: Zajímavosti | Autor: Jan Rys

KŘÍŽOVKA O CENY

Téměř všechny opuštěné lomy a pískovny za vesnicemi končí neslavně – lidé je většinou promění ve veřejná smetiště. Pokud ale navštívíte nějaký odpadem neznečištěný písník, můžete se za slunečného počasí přesvědčit, že i stará pískovna má zajímavé obyvatele. Překvapí vás tu pozoruhodný ruch. Z vyhřáté země mezi spoře zarostlými haldami písku náhle rychle vzlétne několik nevelkých brouků. Letí kus dopředu a usednou. Když se k nim snažíte přiblížit, nepodaří se vám to. Stálým rychlým odletováním si před vámi udržují bezpečnou dvoumetrovou vzdálenost. A když už je téměř dohoníte, tak se vám díky svému ochrannému zbarvení náhle v řídké vegetaci ztratí. Ale když usednete stranou cesty a zůstanete delší dobu bez pohybu, brzy nějakého brouka zblízka spatříte. Přiběhne svižně sám a vy ho můžete chvíli pozorovat, jak obratně loví slunící se hmyz. Čilý lovec se jmenuje svižník písečný. Své decentní zbarvení mívá velmi proměnlivé, od hnědavě zelené až po měděnou, na obou krovkách je ozdoben světlými skvrnkami. Nápadně velké oči a dopředu vysunutá mohutná kusadla vedle nitkovitých tykadel prozrazují jeho kořistnické sklony. Do neustálého lovu je hnán neukojenou žravostí. Vůbec si při tom oběť nevybírá, přepadá všechen hmyz, jež dohoní a zmůže. Často to bývají i vosy, které mu v jeho revíru upytlačují mouchy. Svižník vášnivě miluje slunce, … (viz tajenka). Jakmile mraky zakryjí oblohu, mizí v nějaké díře nebo pod kamenem. Tam čeká a nevyleze dříve, dokud zase krajinu nezalijí teplé sluneční paprsky. Než svižník vyspěje, projde řadou proměn. V larvální podobě dvakrát přezimuje v zemi a teprve třetím rokem zjara se v celé své kráse ukáže přírodě.

Tajenka z č. 6/2001 zněla: odložené Popelčiny náprstky

Pozor! Od tohoto čísla můžete za správně vyluštěnou křížovku vyhrát zajímavou cenu! Tři vylosovaní čtenáři dostanou hezké knihy, které věnoval OD TESCO Praha, Národní tř.

Tajenku křížovky pošlete na korespondenčním lístku na adresu redakce nejpozději do 31. července.

Rychlonohý lovec