U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Vítr a voda

Kategorie: Teplo domova | Autor:

energie zatím pod čarou

Větrné a vodní elektrárny, coby původci elektrické energie se v Čechách zatím moc nezabydleli, přesto tu jsou. Vzhledem k tomu, že se ČR jako člen Evropské unie zavázala do roku 2010 vytvářet 8% celkové energie z obnovitelných zdrojů – přikročili jednotlivci, ale více i obce ve specifických lokalitách – k rozhodnutí, vybudovat větnou či vodní elektrárnu.

Větrné elektrárny se dosud u nás podílejí na celkové výrobě elektrické energie 0,05 %, na rozdíl od zemí EU, USA a Indie. Proč? Především jsou nákladné, a pak mají i další minus – narušují krajinu. Krajinný ráz se hned změní, když v něm vyrostou téměř futuristická monstra, ony sloupy s vrtulemi. To je důvod, proč proti nim brojí i mnozí ekologové. Možná jde však jen o zvyk, protože v sousedním Německu a Rakousku jsou zasazeny do krajiny, a v mnoha případech citlivě. Z estetického hlediska, jsou rozhodně přijatelnější než chladící věže různých “temelínů” a z racionálního, lepší než kouřící tepelné elektrárny. Pro větrnou elektrárnu je nutný stálý vítr, proto klimatologové vypracovali pro ČR větrnou mapu, která naznačuje, že ideální podmínky pro takový zdroj elektrické energie jsou obecně ve výšce 600 metrů nad mořem. Tam je průměrná rychlost větru minimálně 4-6 m/s. (V Rakousku fungují vět. elektrárny i v nižších polohách.) I proto už stojí takové elektrárny na Božím Daru, Dlouhé Louce v Nové Vsi – tedy na Krušnohorsku, pak v Orlických horách, Jesenících, na Kroměřížsku a v části Bílých Karpat.

Stavba malé elektrárny (jeden stožár, jedna vrtule) předpokládá stavební povolení, možnost přístupu stavební techniky, dobré podloží… a pak náklady na samotnou větrnou elektrárnu. Ta 0 výkonu 1000 až 2 500 kWh za rok představuje tak zhruba 40 000 korun. Čím má elektrárna menší výkon, tím je cena jedna kWh vyšší.

Opomenout – jako obnovitelný zdroj tvorby energie – nelze ani vodu. I malá vodní elektrárna (MVE) může sloužit coby dodavatel elektrické energie do domu. Předpokládá to však blízkost vydatnějšího toku. Tj. toku, který má dostatečný sklon 1 objem protékající vody. Výhodou MVE je nejen to, že vytváří ekologicky čistý výsledný produkt, jistým stylem pozitivně reguluje tok, ale má i poměrně dlouhou vlastní životnost. Princip funkce MVE je jednoduchý – proudící voda roztáčí turbínu, která je spolu na hřídeli s elektrickým generátorem. Mechanická energie proudící vody je převáděna na tu elektrickou, která se transformuje a odvádí do patřičné domácnosti. Majitel MVE musí sledovat vodní stav, i to zda je rok suchý, mokrý či průměrně vodný – vše se v jeho “svícení doma” projeví.

Česká republika, která leží na rozvodí tří moří a pramení v ni řada řek, je pro vodní elektrárny rájem, ale ty malé jsou žel nákladné a Ministerstvo zemědělství či Státní fond životního prostředí na ně svou podporu negarantuje všem.

Vítr a voda