Pod střechou má být sucho

Mít v pořádku střechu na domě je důležité. Nikdo přece nechce, aby mu pršelo do postele.

Krovy starších chalup jsou zpravidla méně únosné, proto je potřeba volit lehký typ krytiny

Při výstavbě či rekonstrukci střechy je nutné zohlednit především klimatické vlivy, jako jsou teplota a vlhkost vzduchu, sluneční záření, zatížení větrem nebo intenzita atmosférických srážek.

Střešní konstrukce musí být dostatečně větraná, buď za pomoci půdního prostoru, nebo dvouplášťového systému. Díky tomu zajistíte snadné odpařování vodních par, zamezíte vzniku korozí, plísní a navlhávání okolního prostoru,” vysvětluje Jaroslav Nikodým ze společnosti Borga, která vyrábí a instaluje lehké ocelové krytiny a střešní doplňky.

Komín vyžaduje kvalitně udělaný prostup střešním souvrstvím, především olemování, které vyloučí zatékání dešťové vody pod střešní krytinu

Princip dvouplášťového systému spočívá ve vytvoření mezery mezi podkladem střešní krytiny a vlastní izolací. Prostor větrané mezery by neměl být menší než 4 centimetry, u nižších sklonů střechy je třeba počítat s větší mezerou zhruba od 8 do 15 centimetrů.

Funkční střecha musí odvádět vlhkost a také co nejvíce snižovat energetické výdaje. Jako ochrana proti vlhkosti se využívá difuzní fólie, která propouští páru ze spodních vrstev nahoru a zároveň zamezí vodě dostat se zpět. Jako tepelná izolační vrstva pod střechou slouží minerální tepelná izolace, vláknité desky, polystyren, pěnové sklo nebo lehčený beton. Oblíbené jsou i sendvičové panely.

Systém ISOTEC patří k systémovému řešení skladby celého střešního pláště a má vynikající tepelně izolační vlastnosti

Vyberte vhodnou krytinu

Při volbě tvaru nové střechy lze vybírat ze dvou variant – střecha plochá nebo šikmá. Výběr záleží na záměru architekta, finančních možnostech i rázu okolní krajiny. Při výběru střešní krytiny rozhoduje řada pravidel, jako je druh stavby, lokalita a pro ni charakteristické atmosférické podmínky, typ a tvar střešní konstrukce i finanční stránka. Nejoblíbenějšími jsou stále pálené tašky, které jsou ale nevhodné pro střechy, jejichž sklon je menší než 20 stupňů. Betonové střechy jsou oblíbeny kvůli nižší ceně. Pálené i betonové tašky vynikají dlouhou životností a odolností vůči povětrnostním vlivům, vyžadují však pevný krov.

Současný trh nabízí pestrou nabídku tvarů a barev krytiny. Je potřeba volit s citem

Pro střechy s nízkým spádem i šikmé střechy se hodí plechová krytina, která nosnou konstrukci nezatíží tolik jako jiné typy pláště. Má totiž až desetkrát nižší hmotnost. Hodí se především do náročnějších klimatických podmínek, například s většími srážkami či větrem.

Na chalupách se objevují i další druhy krytin: vláknocementová (je třikrát lehčí než pálená taška), dřevěný šindel, u něhož je z hlediska trvanlivosti lepší volit štípané dřevo než řezané, plastový šindel a asfaltový šindel, břidlice a lepenka.

Oplechování a lemování střešního okna, které je rizikovým otvorem ve střešním plášti by mělo tvořit jeden celek jako je tomu u oken Velux Premium

Nezapomeňte na estetickou funkci

Výstavba či rekonstrukce střechy je finančně náročná, proto je potřeba pečlivě promyslet každý krok. Mnoho lidí se zaměřuje na technické a funkční požadavky, ale zapomínají na estetickou funkci, kterou střechy jednoznačně plní. Současný trh nabízí široké množství barevných provedení i tvarů vybrané krytiny. Vzhled střechy by měl zohledňovat nejenom celkový vzhled domu, ale také okolní krajiny. Některé obce proto regulují výstavbu či rekonstrukci střech rodinných domů tak, aby nenarušovaly ráz konkrétní ulice.


Tip

K nejslabším článkům střechy patří přestupy a průniky různých druhů materiálů a okraje střešního pláště. Výrobci střešních krytin proto nabízejí široký sortiment doplňků a příslušenství, které vhodně doplňují a přesně navazují na základní prvky střešní krytiny.


Legislativa a normy

Při výstavbě či rekonstrukci zastřešení rodinného domu nebo rekreačního objektu je nezbytné vzít v potaz tuzemské a evropské zákony, předpisy a normy. České stavebnictví se řídí především základním ustanovením ČSN 73 1901 o navrhování střech z roku 2011, které stanovuje zásady a principy návrhu střech zejména u nových objektů. Částečně se jej lze ale držet také při rekonstrukci střechy. Důležitá je i norma ČSN 73 3610 o navrhování klempířských konstrukcí z roku 2008, která upřesňuje požadavky pro navrhování a použití prvků a konstrukcí z hliníku, olova, zinku, oceli a dalších korozivzdorných materiálů, nebo norma ČSN EN 12056 z roku 2001, která zahrnuje požadavky na odvádění dešťových vod ze střech.

Text: Martina Lžičařová

Foto: Martin Mašín, Richard Dvořák, Martina Lžičařová, Petr Živný a archiv firem

 

Uložit

Pod střechou má být sucho