Pískování

Rubrika: Dílna

Otryskávání proudem písku patří k efektivním metodám odstraňování rzi z ocelových předmětů či starých nátěrů z dřevěných povrchů.

Pískováním se zabývají specializované firmy, pro kutily je tato technika dostupná ve dvou základních podobách. Nejjednodušší jsou injektorové pískovací pistole, kdy je písek ze zásobníku nasáván podtlakem a strháván proudem vzduchu do trysky.
Druhou metodou, kterou používají i profesionálové, je použití tlakových nádob, z nichž je abrazivum do trysky dopravováno stlačeným vzduchem. Odpadá tedy nasávání a díky tomu je tento postup účinnější.

Stlačený vzduch

Ať použijete injektorovou pistoli, nebo tlakovou nádobu, neobejdete se bez výkonného kompresoru. Pistole je záležitostí několika set korun, tlaková nádoba stojí pár tisíc, ale kvalitní kompresor s dostatečným plnicím výkonem stojí řádově desetitisíce.
Pokud si tedy koupíte otryskávací pistoli v nějakém supermarketu a připojíte ji na levný kompresor, budete zřejmě zklamáni. I obyčejná pistole totiž pro trvalý provoz potřebuje kolem 300 litrů vzduchu za minutu.
Pokud váš kompresor nedodává požadované množství vzduchu, budete moct pracovat vždy jen chvíli, dokud nevyčerpáte zásobu vzduchu v zásobníku kompresoru. Na nějaké menší práce to bude stačit, na pískování větších ploch to ale vhodné není.
Existují také pískovací sady k vysokotlakým vodním čističům. Namísto stlačeného vzduchu tu písek do trysky strhává proud vody. Výhodou je snížení prašnosti, přítomnost vody je ale možné jen v určitých případech. V průmyslové praxi se vodním paprskem s abrazivem dají dokonce dělit materiály, ale tam se pracuje s tlaky v řádu tisíců barů.

Pískování bez písku

Materiál, který dal této metodě jméno, ve skutečnosti není jediným brusivem, které se používá. Jeho výhodou je nízká cena, proto se obvykle aplikuje jednorázově (otryskávání fasád či konstrukcí) a s jeho recyklací se nepočítá. Písek se navíc při nárazu rozdrtí.
Pro práci v uzavřených prostorách, třeba v pískovacím boxu, se dá využít kvalitnější brusivo (korund, ocelová drť), a to opakovaně. Ne každé abrazivum se hodí pro všechny pískovačky a na jakýkoli povrch. Například ocelová drť není vhodná pro injektorové pískovačky a měkké povrchy, které by poškodila.
Výběr brusiva má velký vliv na efektivitu pískování (až 90 %) i výslednou kvalitu povrchu. Pro všechny aplikace se nehodí jeden druh abraziva. Pro velmi jemné práce existuje také organické abrazivum, jako je drť skořápek vlašských ořechů, kukuřičný granulát, skořápky vajíček nebo kostěná drť.

Venku nebo v boxu

Velké předměty se otryskávají pomocí mobilních pískovaček. Vzhledem k tomu, že recyklace brusiva je v tomto případě problematická, přichází ke slovu z ekonomických důvodů většinou křemičitý písek. Ovšem existují i mobilní pískovačky s recyklací, kde se brusivo spolu s nečistotami odsává, prach se separuje a abrazivum se vrací zpět do okruhu.
Malé předměty je lepší pískovat v uzavřených boxech, kde odpadá odletování brusiva do okolí a eliminuje se prašnost. Díky recyklaci je možné tryskat pomocí dražšího a kvalitnějšího brusiva, které je účinnější než písek. Pracovník tryská díly zvenku tak, že umístí ruce do rukavic v boxu a kouká skrz ochranné sklo. Pískovací proces ovládá pomocí nožního pedálu.

Co lze pískovat?

Není pravdou, že se otryskáváním odstraňuje pouze rez z ocelových předmětů. Pískování se hodí na veškeré známé materiály, především na ocel, dřevo, sklo, plasty a minerální stavební materiály. Tryskáním se dá také matovat nerez či sklo nebo vyčistit zahradní nábytek. Obecně se pískováním dají zdrsnit a vyčistit povrchy, odstranit okuje nebo nátěry či povrch sjednotit.

Text: Tomáš Krásenský
Foto: autor, archiv firem a Shutterstock

Pískování

Pískování