U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PEC NA PIZZU A DROBNÉ PEČIVO

Kategorie: Dílna | Autor: Josef Šťastný

UDĚLEJTE SI

Přemýšlíte, jakou dominantou ozvláštnit kout pro stolování ve vaší zahradě? Může jí být například malá pec na pečení domácích chlebových výrobků, dalamánků, koláčů a podobných dobrot. Můžeme ji postavit do terénního stupně – a v prostoru dolní části ukládat dříví.

Okolní plochy mohou být zděné nebo kryté keramickou dlažbou, popřípadě dřevěnými deskami s kvalitní impregnací.

V místě, kde budeme pec stavět, terén upravíme, aby byl vodorovný a bez hrubších výstupků. Plochu posypeme asi 5 cm tlustou vrstvou písku a pokryjeme silnější hliníkovou fólií. Do bednění z plechové obruče a latí zhotovíme betonový základ (asi 7 cm). Po jeho vytvrzení uděláme stejným způsobem ze 4 cm tlusté cementošamotové hmoty dno pece a necháme je také dobře vyzrát.

Na hotový základ postavíme kruhovou část topeniště ze šamotových cihel pro ohniště. Přední vysunutá část bude tvořit prostor pro manipulaci s dvířky při sázení a vyndávání pečiva. Na zakrytí topeniště zhotovíme opět z cementošamotové hmoty kruhový záklop, který můžeme vyztužit armaturou. Pro spojování dílů topeniště je vhodné používat šamotové pojidlo, které je možné koupit. Na vyplňování větších dutin ve spojích je osvědčená kamnářská hlína. Tu získáme smícháním dvou dílů cihlářské hlíny a tří dílů přesátého říčního písku bez příměsí a biologických složek. Materiál provlhčíme vodou a zpracujeme do těstovité hmoty.

Aby se topeniště teplem nerozestupovalo, nasadíme na jeho obvod obruč. V přední části vystavíme z cihel vstupní část. Na dvě šamotové cihly uložíme dva ocelové úhelníky spojené po stranách páskovou ocelí. Na tento překlad uložíme dvě zkrácené cihly, mezi nimiž zůstane průchod pro odvod spalin, široký asi 22 cm. Z cihel P 100 vytvoříme na čelo překladu základ pro komín a boční uzavření kouřovodu. Zpředu kouřovod uzavřeme krycím plechem, který přivaříme přední hranou k úhelníku. Keramický komín upevníme k základu manžetou a patkami z páskové oceli. Při stavění nám pomůže předem připravené dřevěné bednění.

Z plechu silného 4 mm a pásoviny zhotovíme dvířka. Měla by lícovat se vstupním otvorem do topeniště. Na vnitřní stranu dvířek upevníme čtyřmi čepy tzv. tepelný štít. Dvířka nemají závěsy a při zasazení do otvoru se opírají o svou dolní hranu a o dolní část držadla. Poloha dvířek při vytápění je v úrovni cihlové klenby. Spaliny tedy mohou proudit průchodem v překladu do komína. Při pečení zasuneme dvířka až k čelu ohniště. Průchod vzduchu do komína se uzavře a žár bude působit pouze v topeništi. Dvířka obsluhujeme rukou chráněnou rukavicí.

Před konečnou úpravou pícky, bychom měli do záklopu topeniště nebo do jeho boční stěny vestavět čidlo teploměru s rozsahem alespoň 300 °C. Hotovou stavbu omažeme a utěsníme kamnářskou hlínou. Po vysušení pokryjeme celý povrch hliníkovou fólií a obložíme minerální vatou. Na ni položíme další vrstvu hliníkové fólie a rabicové nebo kamnářské pletivo. Na něm pak vymodelujeme z vápenné omítky nebo z kamnářské hlíny vnější tvar pícky. Poslední vrstvu zhotovíme ze štukového písku, kamnářské hlíny a vyzrálého vápna v poměru 1 : 1 : 2. Na tepelné izolaci pláště pece záleží, jak dobře bude pícka fungovat. Špatná izolace snižuje tepelnou setrvačnost, pec rychle vychladne a pečivo by se nedopeklo.

Pokud bychom chtěli stavbu pece na pizzu zjednodušit, můžeme použít prefabrikované ohniště z keramického materiálu. Skládá se z keramických dílů, které se navzájem slepují speciálním lepidlem REPRAX, které je součástí stavebnice. Tato ohniště prodávají v supermarketech oddělení stavebnin a vybavení pro zahradu.

Způsob vytápění

Pícku rozehříváme tak, že nejdříve na jejím dně rozděláme oheň ze smrkového dřeva, které musí být suché a čisté, bez plísní a hub. Nevhodná jsou dřeva, která vydávají jakýkoliv zápach (černý bez), tvrdá dřeva atp. Asi po dvou hodinách žhavý popel vyhrabeme, pícku vymeteme rýžovým košťátkem a vytřeme lněným hadrem, abychom ji zbavili zbytku popela a prachu. Při každé práci vždy rychle uzavíráme dvířka, aby pícka nevychladla. Pokud v ní připravujeme jídla na grilu a topíme dřevěným uhlím, použijeme stojánek, který můžeme při manipulaci z vnitřku vyjmout.

PEC NA PIZZU A DROBNÉ PEČIVO