U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Co s vlhkostí na stropě?

Kategorie: Stavení | Autor: Doub

PORADNA

Mám v chalupě na místě bývalého chléva místnost s klenutými cihlovými stropy s obloučky do traverz, na nichž se sráží vlhkost a místy proniká rez. Čím tomu mohu zabránit?

(P. V., Pelhřimov)

Je nutné zjistit původ vlhkosti ve zdivu. Není-li prostor nad stropem vytápěn, může jít o srážející se vodu ve studeném povrchu podhledu. Dochází k tomu často, pokud je v místnosti kuchyně a prostor není dostatečně odvětráván. Je nutné zajistit lepší větrání a tepelnou izolaci stropu na straně, která je chladnější, tedy shora. Dříve se používaly jako izolace plevy smíchané s vápnem, jimiž byly vyplněny mezery mezi polštáři nad prkennou podlahou. Dnes bych doporučil skelnou vatu nebo desky z extrudovaného polystyrenu. Je důležité, aby izolace nebyla nasákavá a nevlhla, což by snižovalo izolační schopnosti. Jiným zdrojem problémů může být zemní vlhkost vystupující do klenby ze zdí. V tradičních staveních byly světnice a obytná část roubené, stáje a chlévy byly zděné a klenuté, tak, jak je popsáno, tj, s cihelnými klenbami do traverz. Z moče zvířat se do zdí dostal sanitr, dusičná sůl, která působí skvrny neustále prorážející malbou stejně jako zkorodované části železných traverz. Dnes se chlévy využívají jako obytné místnosti a skvrny na stropě vadí. Jak si s nimi poradit? Po otlučení omítky lze kovové části ošetřit barvou tak, aby dále nekorodovaly. Zbavit zdivo soli je náročné a téměř nereálné. Slyšel jsem doporučení restaurátorů, že je možné přikládat ve spodní části zdí buničitou vatu s destilovanou vodou a tento postup několikrát opakovat. Pak lze podhledy omítnout. Na jednom stavení jsme omítku nahradili vápenným nátěrem – a strop vypadá dobře.

Co s vlhkostí na stropě?