U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Znáte lepidla Ceys?

Kategorie: Zahradní inspirace – zahrada od jara do podzimu | Autor: Jiří Savinec a Karel Štech

Jsou spolehlivá!

Ani stará a vážně poškozená lavice nemusí skončit na smetišti, ale dál může sloužit v zahradě k odpočinku. A to při zachování jejího ještě vyhovujícího vzhledu. Pokud k opravě použijete bílé lepidlo na dřevo – rychlé (transparentní) CEYS, potom stačí, aby lepená plocha byla důkladně očištěná od volných částeček laku a zbavená veškerých třísek. Důležitou podmínkou ovšem je, že dřevo musí být suché a nesmí být napadené hnilobou.

Výhody rychlého lepidla na dřevo CEYS:

* Kromě rychlosti lepení je nespornou výhodou jeho transparentnost (po zaschnutí je “průhledné”).

* Vyznačuje se velice praktickým balením o objemu 125 nebo 250 g.

* Uzávěr TWIST pootočením otevírá či zavírá dávkovací trubici usměrňující lepidlo přímo na opravované místo. Po uzavření je lepidlo bezpečně chráněno před vysycháním.

* Životnost lepidla je až pět let od data výroby!

FOTO 1 – Případná poškození se nevyhýbají ani bytelnému zahradnímu nábytku ze dřeva. Běžné jsou například prolomené laťky sedáku u velkých lavice – zde se zlomila v místě uchycení k nosné konstrukci.

FOTO 2 – Laťku se vyplatí demontovat. Po uvolnění uzávěru Twist vytlačte do mezery nalomené latě lepidlo. Spojujete-li dvě od sebe oddělené části, stačí lepidlo nanést jen na jednu ze spojovaných částí.

FOTO 3 -Poté obě části spojte a stlačte přibližně na pět minut k sobě. Přebytečně lepidlo hned setřete vlhkým hadříkem. Maximální pevnosti spoje je dosaženo po 24 hodinách. Teprve poté namontujte laťku na její místo.

Znáte lepidla Ceys?