U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Otestujte si kvalitu půdy

Kategorie: Zahrada | Autor: rb

Vědět, zda je půda ve vaší zahradě nebo v sadě spíše kyselá nebo alkalická, se rozhodně vyplatí. Je to důležité nejen pro výběr sortimentu rostlin, kterým se na vaší zahrádce bude nejlépe dařit, ale i pro volbu hnojiv potřebných k vyrovnávání reakce půdy podle potřeb stromů. Ve specializovaných zahradnických prodejnách a obchodech pro kutily jsou většinou k dispozici různé jednoduché soupravy pro rozbor půdy. Ty, které avizují rozbor obsahu hlavních živin v půdě, nejsou zcela spolehlivé. Soupravám pro stanovení kyselosti půdy však můžeme věřit. Kyselost a zásaditost se vyjadřuje v hodnotách pH, které se pohybují od 0 do 14. Neutrální pH má hodnotu 7; nižší hodnoty naznačují kyselé podmínky, vyšší pak zásadité, alkalické. Hodnoty většiny půd v našem středoevropském prostoru se pohybují mezi 5,5 a 7,5 pH. Je třeba je změřit na různých místech pozemku, aby bylo možné zjistit i menší výkyvy. Jak tedy budeme postupovat? Čajovou lžičkou odebereme vzorek půdy z hloubky zhruba 7,5 cm pod povrchem. Dáme jej do zkumavky, kterou koupíme zároveň se soupravou, a přidáme chemické činidlo a vodu podle návodu. Zkumavku utěsníme, protřepeme a počkáme, až se obsah usadí. Barva kapaliny indikuje kyselost či zásaditost vzorku.

Obr.:

* velmi kyselá

* kyselá

* neutrální

* zásaditá

Otestujte si kvalitu půdy