U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ZDVOJENÍ OKENNÍCH SKEL

Kategorie: Dílna | Autor: fx

Okny do našich příbytků vstupuje denní světlo, ale současně jimi v zimě odchází značná část tepla. Zasklená plocha oken má mnohem menší izolační schopnosti než zdivo. Podstatného zlepšení dosáhneme u dvojitě zasklených oken. U všech oken, která mají dvojité a trojité

zasklení, se zvětšuje izolační schopnost vrstvy vzduchu, která je uzavřena mezi skly. Tato vrstva svým značným tepelným odporem přerušuje vodivou cestu pro únik tepla přes jednoduché zasklení. Nejúčinnější je vzdálenost mezi skly asi 40 mm. Montáží druhého skla na křídla jednoduchých oken se tepelné ztráty sníží o 45 % a přidáním třetího skla na křídlo okna se sdruženými křídly o 30 %. Montáže druhých a třetích skel nám mohou udělat odborné firmy. Pokud křídla oken nejsou zkřížena nebo při otvírání nedrhnou, můžeme se do montáže pustit sami. Při tom je možné postupovat dvěma způsoby. Montáž do dřevěných lišt (provedení A) je úhlednější. Je k tomu však zapotřebí, abychom si obstarali lišty široké 20 mm, tlusté 10 mm s polodrážkou 6×8 mm. Můžeme použít také tzv. zrcadlové lišty (provedení B). Rozměry skla by měly přesahovat na každé straně vnitřní hranu okenního křídla o 12 mm. Na vnitřní i vnější stranu skla nalepíme po celém obvodu pryžové samolepicí těsnění. Lištu budeme upevňovat vruty o průměru 3,5 mm, dlouhými 25 mm. Otvory pro vruty předvrtáme do lišty i okna ve vzdálenostech po 12-15 cm. Je třeba pamatovat na to, aby mezi obvodem skla a lištou zůstala mezera alespoň 1 mm. Jiný způsob upevnění skla (provedení B) je podobný, avšak místo dřevěné lišty použijeme pruhy umakartu široké asi 15 mm, které přilepíme na vnější stranu skla lepidlem chemoprén. Lepené plochy potřeme lepidlem a necháme je zaschnout do druhého dne. Potom nátěr opakujeme a asi po 5-7 minutách pruhy velmi lehce přiložíme na sklo, srovnáme je a přitiskneme. Na vruty navlékneme nejprve kovové podložky, potom pryžové (např. vodovodní těsnění) a asi 5 mm dlouhý kousek bužírky. Před montáží je třeba proříznout závity v otvorech zašroubováním a vyšroubováním vrutů, abychom pak při montáži mohli vruty utahovat citlivě. Pod sklo nalepíme na okenní křídlo po celém obvodě pryžové samolepicí těsnění. Při montáži položíme okenní křídlo do vodorovné polohy. Lišty nebo umakart pak natřeme stejnou barvou jakou mají okenní křídla.

ZDVOJENÍ OKENNÍCH SKEL