U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Přenosný rožeň

Kategorie: Dílna | Autor: rd

Vaříme na zahradě

Na zahradě nebo na do-volené pod stanem se vám možná hodí skladný a snadno přenosný rožeň, který využijete u jakéhokoliv běžného ohniště v přírodě.

Potřebujeme:

* stojina roštu (1) – ocelová trubka o O/ 20 – 30 mm a délce asi 70 cm

* objímka (2) – ocelová trubka o délce asi 6 cm, jejíž vnitřní průměr odpovídá vnějšímu průměru stojiny

* upevňovací šroub (3) – ocelový drát o délce 10 cm a O/ 6 mm

* rošt (4) – o velikosti 40 x 40 cm, z ocelového drátu o O/ 4 – 6 mm

Postup: U stojiny roštu vytvoříme na jednom konci hrot, aby se dobře zarážela do země: do červena zahřátý konec trubky sevřeme v čelistech svěráku; po vychladnutí konec seřízneme do hrotu

a zapilujeme. Po stojině se bude posunovat objímka, do jejíhož středu vyvrtáme otvor o O/ 4,8 mm a v ní závitníkem vyřízneme závit M 6. Z drátu si necháme svařit rošt; rošt

a vzpěru z drátu necháme přivařit k objímce. Upevňovací šroub vyrobíme ze silnějšího drátu, na jehož jednom konci vyřízneme závitovým očkem závit M 6; drát pak zhruba v polovině ohneme pomocí svěráku do pravého úhlu. Všechny řezy trubek průběžně při práci zapilováváme, abychom se při manipulaci s nimi a později s rožněm o ostré hrany neporanili.

Pro rožeň je ideální ohniště velké asi jako rošt. Stojinu zarazíme k jeho okraji. Až se uhlíky v ohništi rozžhaví, nasadíme rošt na stojinu a v potřebné výšce zajistíme upevňovacím šroubem – zašroubujeme jej těsně ke stojině.

Když nebudeme rožeň používat, ometeme z něj smetí, otřeme jej a rozebraný uložíme do kůlny.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: kresby FX

Přenosný rožeň