U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

OPRAVA ZDIVA ZVEPŘOVIC

Kategorie: Stavba | Autor: VLADIMÍR PROCHÁZKA

Jestliže odstraníme příčiny poruch hliněné konstrukce, můžeme přikročit k revitalizaci hliněných stěn.

   Nejvhodnější pro opravu hliněných stěn je opět cihlářská hlína, v místech výstavby někde stále dosažitelná (měla by být spíše sprašová, drolivá, a přes zimu bychom ji měli nechat zrát). Do spár a trhlin ji vtoukáme kolíkem s tupým koncem. Na lícové vrstvy je nejjednodušší koupit některou z hotových hliněných omítkových směsí.

   Jakýkoliv jiný materiál, například vápenné malty, se s původním materiálem nespojí a budou se, zejména ve vlhčím prostředí, vydrolovat a časem opadávat i s kousky zdiva. V žádném případě nesmíme na opravu použít beton. Absolutně tvrdý cement, totiž působí v měkké a pružné hlíně jako zcela nesourodý prvek.

   Na vyspravenou stěnu přijde jemná řidší hliněná mazanina. První svrchní vrstvu můžeme aplikovat ve chvíli, kdy se v mazanině začnou objevovat proschlá místa. Pokud nemáte šanci nechat přes zimu vyhasit v nějaké jámě kusové vápno, je jednodušší zakoupit již vyhašený mletý vápenný hydrát. My si však povíme o druhé možnosti opravy stěn z nepálených hliněných cihel – vepřovic pomocí pletiva. Ani při jeho upevnění samozřejmě nesmíme použít cement.

***

RENOVACE POMOCÍ PLETIVA

1) Při rekonstrukci se majitel rozhodl nejdřív odstranit porušenou omítku ze zdí v interiéru; pod ní se vylouply hliněné cihly

2) Do suchých stěn bylo možné kotvit pozinkované nekorodující pletivo hřeby o délce 150 mm přímo (pro hmoždinky je hlína příliš měkká

3) Přes pletivo nanesl zedník hliněnou mazaninu; jakmile částečně zavadla, natáhl na ni v tenké vrstvě jádrovou omítku

4) Řídká vápenná omítka a konečná malba skryly vepřovice, které však stále udržují v interiéru příjemné klima

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO: ALEXANDER HENKRICH

OPRAVA ZDIVA ZVEPŘOVIC