U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Čas žabí lásky

Kategorie: Volný čas | Autor: Jan Rys

Člověk si čas lásky spojuje s měsícem květnem. V přírodě ale platí pro každého živočicha jiná milostná doba. Obojživelníkům určuje jejich životní cyklus dobu námluv na časné jaro. Podivuhodné svatební radovánky se někdy odbývají ještě za ledového počasí. Nejčasnějšími “zamilovanými” bývají lesní žáby – konkrétně skokani hnědí. Mnozí z nich si ani nestihli vybrat vhodný zimní úkryt, a tak přečkali zimu v hibernovaném stavu. Biologové zjistili, že jim sice zmrzne svalstvo, přestává tlouct srdce a ustává dýchání, ale vnitřní orgány, chráněné zvýšenou tvorbou glukózy, nezmrznou. Tento cukr stoupne v krvi skokanů během zimního období až šedesátinásobně! To jim umožní – hned jak roztaje promrzlá zem – probudit se ze své hibernace a začít se starat o rozmnožování rodu. K tomu ale potřebují vodu, a tak se vydávají ji hledat. Vylezou z puklin skal, opuštěných nor, štěrbin mezi kořeny stromů nebo jen z hromad listí a dají se na pochod. Každé oteplení počasí zrychluje jejich krok. Na cestě je nezastaví žádná překážka, ani silnice, příkopy či rozbouřené potoky. Už začátkem března musí být na místě skokaního srazu – někde ve vodě mělčího lesního jezírka. Samečkové během cesty získávají modravý nádech, který na hrdle přechází až do tyrkysova. Samičky se zase zbarví do rezavo červena a na bocích a hřbetě jim naskáče “svatební vyrážka” v podobě bílých teček. Hned jak se shromáždí víc skokanů, začnou milostné hrátky. Žabáci vydávají hluboký svolávací zvuk, kterým k sobě navádějí samičky. Když se nějaká objeví, vzplane o ni nevybíravý boj. Nejsilnější samci se snaží přichytit se jí na zádech a rychle s ní odplavat do větší hloubky ke dnu. Tam skrytě setrvají až do noci, kdy samice začne vypouštět vajíčka, chráněná slizovým obalem do nahloučených chomáčů. Bývá jich ke stovce a sameček na ně hned vylučuje své sperma. Kladení vajíček se několikrát opakuje. Chomáče s plodem leží na dně tak dlouho, dokud sliz nenabobtná a nevynese je zvolna k hladině. Líhnutí pulců závisí na teplotě jarního počasí; někdy se vykulí za týden, ve studeném období to může trvat až měsíc. Vajíčkům vůbec nevadí, když na kratší dobu zamrznou v ledu. Pokles jarní teploty má vliv jen na žabí rodiče. Ti přestanou klást vajíčka a nehybně čekají u dna na oteplení. Vykulený pulčík se nejprve podobá kuličce s ocáskem o délce asi 8 mm. Hned se shání po potravě: mikroflóře a drobných živočiších. Když nic nenajde, pustí se hladově do slizových obalů vajíček. Živí se jimi tak dlouho, dokud se v oteplené vodě nerozbují mikroorganizmy. Pulci trvá až tři měsíce, než doroste do velikosti dospělé žáby.

Foto 1 – Zamilovaný pár skokana hnědého

Foto 2 – Nakladená skokaní vajíčka ve vodě

Čas žabí lásky