U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

SKANZENY V ČESKÉ REPUBLICE

Kategorie: Volný čas | Autor: rab

8. Areál lidových staveb východní Hané v Rymicích

Na úpatí Hostýnských vrchů, v obci Rymice u Holešova, se dochoval pozoruhodný soubor lidových staveb z konce 18. a počátku 19. století. Tento na Hané ojedinělý soubor reprezentuje hanáckou variantu moravsko-panonského domu, rozšířeného v rovinatých krajích jihovýchodní Moravy a jižního Slovenska. Nejcennější objekty jsou od 70. let 20. století postupně rekonstruovány a zpřístupňovány.Několik památkově chráněných usedlostí stojí na návsi a v jejím okolí, nejhodnotnější stavby se dochovaly v místní části Hejnice. Domy jsou postaveny tradiční technologií jako dřevěný srub opatřený hliněnou omítkou, některé jsou z nepálených cihel, střechy jsou kryté slaměnými došky. Charakteristickým znakem je patrová komora, vytvářející zlom ve střešní konstrukci, vyrovnaný doškovou krytinou do podoby mělké vlny. Vesnická kovárna je z důvodů bezpečnosti před ohněm kryta střechou ze štípané břidlice.Sedm domů je zpřístupněno a představují obydlí drobných zemědělců a venkovských řemeslníků, způsob bydlení a hospodaření v této … (viz tajenka). Návštěvníci si mohou prohlédnout interiéry domů s tradičním inventářem. K vidění je také dílna vesnického sedláře a stará kovárna. Ve staveních probíhají ukázky tradiční lidové výroby. Z blízké obce Bořenovice byl přenesen a nedávno rekonstruován větrný mlýn holandského typu, významná technická památka z roku 1795, jehož ramena je možno nastavovat podle směru větru otáčením celého objektu na nosné konstrukci zvané beran. Areál v Rymicích můžete navštívit od dubna do konce září každý den mimo pondělí.

FOTO ZDENĚK THOMA

SKANZENY V ČESKÉ REPUBLICE