U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Etenrit jako nový

Kategorie: Stavba | Autor: JUDr. František Krameš

PORADNA

Zub času se podepisuje na všech předmětech, ať už jsou organického či anorganického původu. Naše střecha pokrytá eternitem byla zkrátka učiněná hrůza. Mezi radami, které jsem obdržel od okolních radilů, bylo oškrábání špachtlí, postřik skalicí a umístění měděných prutů na střešní vrcholy. Ve vašem časopise jsem však před časem četl o nátěrech firmy Barvy Tebas. V tomto případě jde o Tebaplast, který překryje povrch i drobné vady krytiny a zamezí růstu mechů. Hodí se na eternit, plech i Ipu.

Prvním krokem bylo pomalé, ale důkladné obroušení eternitových desek vrtačkou s pomalým chodem a zeleným, oboustranně brusným kotoučem “Super” (při práci doporučuji papírové zdravotnické roušky). Na dvě strany chalupy (a také garáž a kůlnu pokryté Ipou) o celkové ploše přes 140 m2 jsem spotřeboval čtyři a půl desetikilových plechovek při dvou nátěrech. Zbytek jsem použil na plotové sloupky.

Výrobce doporučuje tři nátěry: prvé dva zředit asi na 50 % a třetí neředit. Já radím pouze dva pečlivé nátěry. Na první jsem po důkladném obroušení (vhod přijde i déšť nebo opláchnutí střechy hadicí) zvolil asi 6 dílů nátěru ku 4 dílům vody, druhý maximálně 8 : 2. Natíráme plochým štětcem zásadně pod mrakem, za sluníčka je natírání s rouškou trestem. Okamžité umytí štětce v čisté vodě při každém přerušení práce je samozřejmostí. Po 30 až 40 minutách jej raději zahoďte, barva zasychá velice rychle.

Pozdější eventuální stopy po ptačích pozornostech jsem nechal bez povšimnutí, první déšť je okamžitě odstraní. Na žebříku se nenechte nikým rušit. Lépe, když vylijete malou plechovku barvy, než když ji budete na zem následovat.

Etenrit jako nový