U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Kdo by se rád nepochlubil

Kategorie: Víkend | Autor: LI

Ve všech jedenácti předchozích číslech jsme se záměrně vraceli do bývalých let, protože třicátiny našeho časopisu si symbolické ohlédnutí určitě zaslouží. Vzpomínali jsme, jak to tenkrát bylo, jak původní Chatař vlastně vypadal a co všechno už tenkrát obsahoval. Dnes, a hlavně protože je to naposled, učiníme výjimku a nakoukneme do čísel čerstvých. K hádance, která je současně tajenkou dnešní křížovky, použijeme cosi zajímavého z loňského ročníku. Dokonce tak zajímavého, že se stejné téma objevilo i letos. Když prozradíme, že celá věc napomáhala a napomáhá kontaktu s vámi, tedy čtenáři, asi uhodnete, o co jde. Samozřejmě, že jde o soutěž a to o soutěž, ke které potřebujete fotoaparát, dobrý výhled a pevnou ruku na spoušti, abyste pořídili co nejlepší snímek vaší chalupy, chaty či jiného stavení. Ale to není zdaleka vše. Chtěli jsme po vás i snímek archivní, třeba jen černobílý, abyste na něm ukázali své sídlo ještě předtím, než jste ho celé zvelebili. Kdo by se nepochlubil vlastnoručně zbudovanou nádherou! Byli jsme mile překvapeni, jaký ohlas soutěž měla. Díky ní se ukázalo mnohé – především vztah čtenářů k přírodě a historii. Péče a cit s jakým jsou rekonstruovány některé starší objekty, jsou obdivuhodné. Máme sice mnohdy daleko méně času, máme více pracovních povinností i více odpovědnosti. Zato když potřebujeme nějaký materiál, není to zpravidla žádný problém. Tržní hospodářství, které často tak lopotně prožíváme, na nás valí nabídky ze všech stran. Objevuje se spíše otázka, kde na to vzít? Ale všechno chce svůj čas a trpělivost. Znovu jsme si potvrdili, že chalupaření jen tak nezanikne a že i v současných podmínkách je to jedna z hlavních forem, jak aktivně a smysluplně trávit volný čas. To, že chalupaření a chataření stále žije a dýchá, je i šancí pro náš časopis. Šancí, že se budeme dále scházet na jeho stránkách, mudrovat, hledat a objevovat a v neposlední řadě se i bavit, hrát si a soutěžit. Jméno výše nastíněné soutěže obsahuje dnešní tajenka.

Kdo by se rád nepochlubil