Oprava pece

Zděná kamna s pecí jsou vždy výraznou dominantou interiéru a lze je využít k vytápění, vaření, pečení i k ohřevu vody. Foto: Vladimír Hájek

Zděná kamna s pecí jsou vždy výraznou dominantou interiéru a lze je využít k vytápění, vaření, pečení i k ohřevu vody. Foto: Vladimír Hájek

Kachlová kamna s pecí jsou populární a mnoho majitelů chalup si taková kamna nechává postavit kvůli atmosféře i zajímavým parametrům tohoto vytápění. Někdy postačí starou pec opravit.

Dominanta interiéru v podobě pece s možností vyhřívat se ve spánku v jejím teple je lákavá a z řady důvodů i praktická. I přes zdánlivě složitou stavbu takového topidla jde o tradiční a prověřený způsob vytápění, který právě díky peci, plotnám či zásobníkům na vodu poskytoval nejen teplo, ale i možnost pro vaření, pečení a ohřev vody. A samostatnou kapitolou je chlebová pec, kterou bylo nejprve nutné vytopit, poté vymést a využít přetrvávajícího žáru k upečení chleba. Není přitom nutné, aby stará pec zůstávala pouze v podobě dekorativní kulisy: lidé na venkově ji dříve dokázali udržovat a opravovat svépomocí, případně za pomoci pecaře. Tato odbornost je ostatně i dnes součástí přetrvávajícího kamnářského řemesla.

Na opravu pece je tedy nejlepší sehnat odborníka, protože jde přece jen o topidlo s různými nástrahami, které by se mohly při neodborném zásahu projevit na funkčnosti či bezpečnosti provozu.

Nově postavená pec v tradičním stylu může být ozdobou i praktickým topidlem také v moderním současném domě. Foto: Richard Guryča

Nově postavená pec v tradičním stylu může být ozdobou i praktickým topidlem také v moderním současném domě. Foto: Richard Guryča

Dvířka, plotny, omítka

Pokud jde o klasickou „chalupovou“ pec z pohádek o českém Honzovi, jedná se obvykle o tradiční stavěná kamna z omítnutých cihel, případně z keramických kachlů, což byla „bohatší“ varianta. Součástí kamen je kromě samotného prostoru k pečení i plotna, ležení, někdy i tzv. kamnovec, tedy zabudovaná nádoba, v níž se přihřívala voda.

Opravy tohoto topidla tedy mohou znamenat běžné zednické práce včetně dozdívání či omítání, ale i odbornou kamnařinu, která může zahrnovat výměnu kachlů či ploten, vymazání dutin či spár šamotovou hmotou nebo výměnu či servis různých dvířek, u nichž mohou přijít na řadu i zámečnické nebo kovářské práce. Tradiční zděná kamna s pecí jsou vlastně malou, ale poměrně složitou stavbou, která vyžaduje třeba i obnovení omítky nebo nanesení nové, například populární hliněné omítky, ale i tmelení prasklin nebo obnovení vývodů kouře do komína. Bylo by ideální, kdyby všechny tyto opravy prováděl odborník, ale není důvod vyhýbat se běžnému servisu v podobě údržby a oprav vnější viditelné části kamen.

Pokud jde o dvířka či plotny, které se neopotřebovávají jen opakovaným žárem, ale rovněž korodují kvůli vlhku, když se kamna dlouhodobě nepoužívají, existuje na trhu poměrně bohatá nabídka těchto kamnářských dílů a doplňků včetně možností výroby na míru.

Tradiční pec poskytovala kromě jiného i místo na pohodlné spaní v teple. Foto: Martin Mašín

Tradiční pec poskytovala kromě jiného i místo na pohodlné spaní v teple. Foto: Martin Mašín

Co vás čeká?

Poměrně častou situací, kterou mnohdy řeší i profesionální kamnáři, je požadavek na opravu zděných kamen s pecí, které se v různé míře opotřebení dochovaly ve starém venkovském domě. Noví majitelé těchto domů často uvažují, zda se vyplatí takové topidlo zachovat a vrátit je zpět do života. Rozhodující je mnohdy náročnost oprav a jejich cena. Stará kamna tohoto typu bývají mnohdy poznamenaná léty spalování nekvalitního dřeva, či dokonce uhlí, pro něž původně vůbec nebyla stavěná.

Příliš velký opakovaný žár s agresivními spalinami obvykle napáchal velké škody na vnitřních vyzdívkách, které jsou vydrolené, u kachlů mnohdy až na jejich rubovou (vnitřní) stranu. Tím jsou kachle mnohdy nenávratně zničené, zvláště pokud už došlo k jejich prodehtování. Totéž se může týkat i cihlové vyzdívky a tady už přichází na řadu nutnost počítat náklady, protože vše bude nutné vyměnit a mnohé z toho pravděpodobně i znovu vyrobit.

V řadě případů nutně vznikne otázka, kdy se ještě vyplatí původní kamna s pecí opravovat a kdy už ne. Náklady ani náročnost rozsáhlejší rekonstrukce pravděpodobně sami neodhadnete, a proto je vždy lepší zapojit do hry profesionálního kamnáře, třeba jen kvůli konzultaci. Někdy lze na základě stávajícího půdorysu i zbývajících částí kamen postavit jejich repliku a využít při stavbě některé dekorativní prvky, pokud se dochovaly. Jindy se dá pracovat se stávající dispozicí komínů a využít kamenné základy nebo spojení kamen s pecí skrz zeď místnosti, což se v některých domech dělalo, a i rekonstruovaná chalupa tím může získat na originalitě.

Pec někdy mívala dvířka i z jiné místnosti, například z chodby. Foto: František Vaňásek

Pec někdy mívala dvířka i z jiné místnosti, například z chodby. Foto: František Vaňásek

Dobré rady

  • Dílčí opravy dobře udržovaných funkčních kamen s pecí zvládnete i sami, využijte nabídky specializovaných obchodů či kamnářství, které prodávají často unikátní díly k tradičním stavěným kamnům.
  • Zvážit, kdy se vyplatí oprava starých a poškozených zděných kamen a kdy už ne, je vždy vhodné po konzultaci s odborníkem.
  • Koupíte-li chalupu se starou pecí, která vyžaduje opravy, pečlivě prozkoumejte dům. Mnohdy lze najít zachovalé kachle, dvířka nebo jiné díly, jež zůstávaly uložené pro případnou opravu či náhradu.

Text: Richard Guryča
Foto: Richard Guryča, Vladimír Hájek, Martin Mašín a František Vaňásek

Oprava pece