Dřevo i kov v novém kabátu

Duben a květen vybízejí k natírání všeho, na čem se podepsala zima. Jakmile se jarní počasí ustálí a teploty již nedosahují velkých výkyvů, nastává nejlepší čas pro nátěry dřeva, kovu, fasád, betonu, podlah i střešní krytiny. Následující tipy a rady možná znáte. Ale třeba ne všechny. Navíc firma Stachema uvádí nyní na trh nové emaily se saténovým matem a silnovrstvé lazury se zvýšeným obsahem vosku z řady přípravků Lignofix.

 

 

Nebát se experimentovat
Trh nabízí široký sortiment kvalitních nátěrových hmot a užitečných technických pomůcek. Štětce, válečky, škrabky, stěrky, brusný papír, elektrické brusky, tmely, opalovačky, chemické odstraňovače starých barev a další moderní výrobky usnadňují pracovní postupy natolik, že se do jarního natírání můžete pustit sami!

 

Olejové, syntetické, vodou ředitelné…
Nátěrové hmoty bychom měli nakupovat ve značkových nebo specializovaných prodejnách a při jejich výběru bychom se měli poradit s kvalifikovaným prodavačem, abychom pro svůj záměr zvolili správnou, účinnou a cenově dostupnou barvu.

 

Nátěrové hmoty jsou většinou olejové, syntetické, vodou ředitelné, lihové, asfaltové nebo chlórkaučukové. Uvedené nátěry mohou být ve dvojím provedení: transparentní  a pigmentované.

Transparentní nátěrové hmoty vytvářejí na podkladu průhledný nátěrový film, který může zůstat bezbarvý, nebo může být odbarvený rozpuštěným barvivem. Mezi transparentní nátěry řadíme například laky, lazurovací laky, napouštědla, napouštěcí fermeže a emulze.

Pigmentované nátěrové hmoty jsou směsí pojidel, ve kterých jsou jemně dispergovány pigmenty, plnidla a další přídavné látky. V praxi to znamená, že tyto barvy po zaschnutí vytvářejí na podkladu neprůhledné lesklé nebo matné nátěrové filmy s různým stupněm kryvosti a barevného odstínu. Mezi pigmentové nátěrové hmoty patří emaily, barvy, tmely a plniče.

 

 

Odolnost barev a výběr odstínu
Nátěrové hmoty dále dělíme podle pořadí nanášení jednotlivých vrstev na napouštěcí, základní, vyrovnávací, podkladové a vrchní.

Kritérií rozlišení ovšem existuje ještě víc. Například podle způsobu sušení a vytvrzování, podle způsobu zasychání nátěrů, podle počtu složek nátěrové hmoty apod. Nám při výběru vhodných barev postačí, když nepřehlédneme ještě jedno důležité kritérium – a tím je odolnost nátěrů.

Určité barvy můžeme použít jen pro nátěry v interiérech, jinými barvami musíme natírat předměty ve venkovním prostředí. Barvy pro venkovní použití musí splňovat další nároky. Především musí být odolné proti působení povětrnostních vlivů, jiné zase vůči látkám dominujícím v konkrétním prostředí, například vůči vodě, chemikáliím, slunečnímu záření, extrémním teplotám, vysoké vlhkosti apod.

Před použitím kterékoliv nátěrové hmoty si musíme ujasnit výběr barevného odstínu. Měli bychom znát i název barvy, přečíst si návod k použití i pokyny týkající se bezpečnosti práce. Doporučení v návodu jsou důležitá, a pokud je zanedbáme, můžeme se dočkat nepříjemných překvapení.

 

Užitečné rady

1. Víčko a plechovku před otevřením dobře očistíme od prachu a  nečistot.

2. Pokud na povrchu barvy objevíme škraloup, odřízneme ho od stěny, vyjmeme z obalu a vložíme na sítko tak, aby z něj mohla nátěrová hmota okapat do plechovky. Se škraloupem se spíš setkáme u olejových a syntetických barev, u barev vodou ředitelných nebývá.

3. Barvu v plechovce důkladně rozmícháme.

4. V případě potřeby upravíme odstín barvy podle vlastních požadavků s ohledem na celkové barevné vyznění.

5. V nutném případě (není to pravidlem) nátěrovou hmotu zředíme, a to vodou nebo ředidlem doporučeným v návodu výrobce.

 

Jak ředit nátěrové hmoty

 • V návodu doporučené ředidlo přidáváme do barvy pozvolna a pouze v malých dávkách a za stálého míchání.
 • Při ředění musíme dopředu znát, čím budeme barvu na podklad nanášet: pokud štětcem nebo válečkem, pak barvu ředíme jenom málo nebo vůbec ne. Při nanášení barvy na podklad stříkáním (pneumatickou nebo tlakovou pistolí) bude stupeň ředění záviset na typu barvy a použitém zařízení.
  • Například při nanášení vodou ředitelných barev stříkáním barvu ředíme přidáním  5 % – 10 % vody.
  • U syntetických nátěrových hmot musíme před nanášením stříkáním ředit více – přidáním 15 až 25 % ředidla.
  • U nitrocelulózových barev dokonce přidáváme 35–50 % ředidla.
 • Při ředění barev musíme rovněž zohlednit savost natíraného materiálu. Například barvu určenou k nátěru omítky ředíme více. Méně savé podklady, jako je kov, ředíme jen málo anebo vůbec ne.

Musíme si uvědomit, že nadměrným ředěním barev:

 • Zvyšujeme pěnivost barvy.
 • Snižujeme její lesk.
 • Snižujeme celkovou kvalitu barvy.
 • Snižujeme odolnost a životnost nátěru.

 

Dámská punčocha nejen pro zloděje

 • Zředěnou nátěrovou barvu před použitím scedíme přes husté síto nebo tkaninu. Nejlépe se k tomu hodí dámská silonová punčocha, která je pro scezení barvy přímo ideální pomůckou.
 • Máme-li nátěrovou hmotu adjustovanou v několika menších obalech a záleží-li nám na přesném odstínu konečného nátěru, pak barvu z menších nádob přelijeme do větší nádoby, dobře ji zde promícháme  a teprve poté barvu ředíme či tónujeme.
 • Veškeré úpravy nátěrové hmoty provádíme až po jejím zahřátí na teplotu prostředí, ve kterém ji budeme nanášet.
 • Optimální teplota pro zpracování a úpravu barvy se pohybuje v rozmezí 18 až 24 °C.

 

Dlouhá životnost nátěru
Aby nátěr obecně – a dřeva zvláště – měl dostatečnou ochranou účinnost a dlouhou životnost, musíme při práci dbát na to, aby byl na podklad nanesen souvisle, bez pórů, v dostatečné síle, s použitím vhodného druhu barvy a vhodnou technikou.

Vzhledem k tomu, že i při použití moderních barev s vysokou krycí schopností a s využitím kvalitních pomůcek nemůžeme zhotovit nátěr bez pórů, musíme na podklad nanášet barvu v několika vrstvách, a to tak, aby se jednotlivé póry překrývaly. Raději tudíž natíráme v několika tenčích vrstvách postupně, než bychom na podklad nanášeli barvu ve velké vrstvě a pouze jednou.

 

Lepší je více vrstev
K prvnímu nátěru kovu (železa) slouží tzv. základní nátěr, který nanášíme v jedné nebo v několika tenkých vrstvách. Dobré napuštění podkladu je jednou z důležitých podmínek dokonalé přilnavosti dalšího nátěru.

K prvnímu nátěru dřeva (nebo dřevovláknitých, dřevotřískových desek, omítek a dalších savých materiálů) použijeme penetrační (nebo-li napouštěcí) nátěr. Při napouštění dřeva dbáme na to, aby zvolené napouštědlo dobře vsáklo do podkladu, zpevnilo tak jeho povrch a snížilo jeho savost.

Při napouštění nového dřeva vystaveného povětrnostním vlivům každopádně použijeme napouštědla obsahující fungicidy (chemické prostředky proti parazitním houbám a plísním), např. Lignofix Stabil proti vymývání nebo Lignofix E-Profi s regulátorem růstu hmyzu.

Ochrana dřevěných výrobků, zejména těch ve venkovním prostředí, patří k nejproblematičtějším, protože dřevo při styku s vodou „pracuje“, je snadno napadnutelné škodlivými mikroorganismy a vlivem vody a slunečního záření dochází u neošetřeného dřeva k rychlé a nevratné degeneraci dřevní hmoty.

Dobře a včas provedené venkovní nátěry by měly všem nežádoucím jevům zabránit nebo alespoň výrazně zpomalit jejich škodlivé působení. Prodlužte tedy jejich životnost správným nátěrem!

 

TIP
Elegantní vzhled se saténovým matem nátěru na dřevo i kov dodá Lignofix email (14 barev) v balení 0,75 litrů (174,-Kč)  s velkou kryvostí a světlostálostí.

Další novinkou na dřevo je Lignofix silnovrstvá lazura (12 odstínů) za 196,-Kč v balení 0,75 a 2,5 litrů (566,-Kč), se zvýšeným obsahem vosku a vysokou ochranou proti UV záření. Oba výrobky jsou vodouředitelné a použitelné i na dětské hračky.

TEXT: REDAKCE
FOTO: STACHEMA

Dřevo i kov v novém kabátu