Okna na chalupu

Výměna oken na starém stavení je citlivá věc. Nová okna mohou vzhled chalupy výrazně změnit, často bohužel k horšímu. Jak se tomu vyhnout? Osazením přesných replik nebo pečlivým výběrem.

Chalupy z počátku minulého století mají i mladší typ oken, který je také nutné respektovat

Výměnu oken na chalupě si velmi pečlivě rozmyslete. Zvlášť v případě, že se chystáte měnit velmi stará, specifická a esteticky kvalitní okna. Nahradit je může být problém. Něco jiného je samozřejmě výměna několik desítek let starých dosluhujících špaletových nebo kastlových oken bez výrazných dekorativních prvků. Ale i v takovém případě je vhodné nahradit je okny, které proporčně odpovídají stylu a vzhledu vaší chalupy. A to i za cenu dozdění stavebního otvoru a případně i po konzultaci s architektem nebo památkáři. Ověřte si rovněž předem na místně příslušném stavebním úřadu rozsah případné ohlášky nebo nutnost stavebního povolení.

Vnější křídla se nejčastěji otevírají ven

Chcete-li při výměně oken zachovat tvar, vzhled a případně i zdobné detaily původních oken, máte dvojí možnost. Buď najít v nabídce výrobců oken taková, která se původním oknům tvarově, typově i rozměrově co nejvíce přiblíží. Anebo si okna nechat vyrobit na zakázku, což je řešení v podstatě ideální, ale často dražší.

Volte raději dřevo

Vycházejme z předpokladu, že většina majitelů chalup zvolí klasické dřevěné okno či eurookno a vyhne se oknům plastovým. Najít mezi výrobci a prodejci oken vhodný typ pro starý dům či chalupu však může být obtížné. Převažuje totiž nabídka typů s plochým vnějším profilem (což je pro výrobce jednodušší a levnější varianta), který však chalupám často nesluší a působí na nich příliš masivním a předimenzovaným dojmem.

Problematické mohou být i doplňující dekorativní prvky. Chcete-li respektovat tradiční vzhled chalupy, je vhodné volit okna dělená. Poradí vám to ostatně i většina architektů a památkářů – na tradičním českém venkovském domu velké plochy nedělených oken působí rušivě a nepatřičně.

Řadě chalup vyhoví i katalogová okna

Moderní okna však řeší dělicí lišty jako kamufláž. Okno ve skutečnosti není složeno z několika jednotlivých tabulek, lišta je pouze optický předěl a často se vymyká správným proporcím. Bývá příliš tenká, někdy dekorovaná pozlacenými či postříbřenými pásky nebo dokonce tvořená jen těmito dělicími pásky. Takové okno bude s mírně „neučesaným“ vzhledem většiny českých chalup také v rozporu, bude ve fasádě příliš dominovat a narušovat exteriér domu.

I mezi katalogovými řadami dřevěných oken se však dají najít okna, která budou pro váš dům vhodná. Chce to jen pečlivě hledat, nesáhnout po první nabídce a případně konzultovat možnosti změn různých detailů či doplňků přímo s výrobcem nebo prodejcem. V každém případě je dobré vybírat okna na prodejně, prohlédnout si je zblízka, osahat si je a pečlivě vnímat jejich vzhled a proporce. Vyplatí se to. Jak dominantním a nepřehlédnutelným architektonickým prvkem okna jsou, to bohužel často zjistíte až v případě, kdy na domě po jejich výměně něco „nesedí“ a nelze to už změnit.

Důležitým hlediskem při výběru je podle odborníků na rekonstrukce památkových objektů i způsob otvírání oken. Vzhled domu totiž může výrazně narušit i to, že se nová okna oproti starým otevírají například vyklápěním.

Výroba na zakázku

Během obtížného hledání vhodného typizovaného okna pro vaši chalupu možná nakonec přece jen zjistíte, že bude nejlepším řešením výroba okna na zakázku. Zkušenosti mnoha chalupářů ukazují, že se často vyplatí hledat spíše jednotlivé řemeslníky než specializované výrobny oken. Ne každý truhlář umí okna vyrobit, ale řada z nich se specializuje právě na výrobu replik či specifických kusů podle požadavků zákazníků.

Vyberte okna co nejpodobnější původním

Původní okna na vaší chalupě ostatně s největší pravděpodobností před lety vyráběl místní truhlář z lokálně dostupného dřeva a s pomocí těch nejběžnějších truhlářských nástrojů. Ne každý truhlář to dnes umí, ale najdete dost takových, kteří se na kusovou či malosériovou výrobu specializují a dokážou vaše požadavky uspokojit. Nemusí být rovněž pravidlem, že se výroba na zakázku oproti nákupu katalogového okna výrazně prodraží. Určitě má smysl nechat si udělat cenovou nabídku od více výrobců. Můžete narazit na výrazné cenové rozdíly a při troše trpělivosti hodně ušetřit.

Při objednávce zakázkové výroby laik také zpravidla nemá šanci posoudit kvalitu materiálu, z nějž bude truhlář okna vyrábět. Univerzální dobrá rada tady neexistuje, ale je dobré získat reference, porozhlédnout se po práci, kterou už vámi zvolený truhlář dělal, případně požádat o tip památkáře či firmy zabývající se rekonstrukcemi historických objektů.

Z čeho můžeme vybírat

Celá řada chalup však volbu některého ze sériově vyráběných oken bez problémů „unese.“ A porozhlédnout se můžete i ve stavbazarech. Podívejme se tedy na výhody a nevýhody jednotlivých typů oken na chalupu. Plastová okna lidé zpravidla vybírají s přesvědčením o výhodné kombinaci jejich nízké ceny a minimálních nároků na údržbu. Při volbě nejlevnějších typů plastových oken skutečně můžete ušetřit až čtyřicet procent nákladů, ale při srovnání rozměrově stejného kvalitního plastového a dřevěného okna rozdíl v ceně většinou nepřesáhne deset procent.

Zvláštní tvary bude nutné nechat vyrobit

Pokud jde o údržbu, pak ji plastová okna skutečně víceméně nevyžadují. Dosloužíli však, nelze je opravit. Musí se kompletně vyměnit, zatímco dřevěná okna při minimální pravidelné údržbě vydrží celé věky. A lze je opravovat i v případě, že začnou vykazovat výraznější opotřebení. Dřevo je prověřený materiál, jednoduše víte, co od něj můžete čekat. Náklady na prodlužování životnosti oken ze dřeva je tak možné minimalizovat a dlouhodobě plánovat, zatímco na dlouhodobou výdrž plastů včetně jejich stálobarevnosti se ani přes veškeré ujišťování výrobců těchto typů oken spoléhat nelze.

Jak dlouho vydrží

Trvanlivost jednotlivých typů oken je jedním z důležitých kritérií, jimiž se stavebníci při nákupu řídí. U dřevěných oken můžeme vycházet už z toho, že na mnoha domech vydržela desítky nebo i několik stovek let. Při alespoň základní pravidelné údržbě se tedy na letitou trvanlivost dřevěných oken můžeme spolehnout. Výrobci eurooken například uvádějí, že při pravidelné regeneraci vydrží tato okna až sto let. Životnost plastových oken se odhaduje na 20 až 25 let a u dřevěných oken s rámem z měkkého dřeva na 28 až 35 let. Rámy z tvrdého dřeva pak vykazují ještě větší životnost.

Nově udělaná kopie starého okna na sebe nijak neupozorňuje

Tyto údaje navíc berou v úvahu tzv. střední životnost, takže zmíněná čísla ještě zdaleka neznamenají, že po této době budou uvedené typy oken na odpis. Ale zatímco životnost dřevěných oken lze systematickou péčí výrazně ovlivnit, u plastových oken je jedinou zárukou jejich trvanlivosti volba prověřené kvalitní značky. Což ovšem navýší náklady a znovu nastolí otázku, zda pro chalupu přece jen nevybírat z nabídky dřevěných oken.

Tepelně izolační vlastnosti

Tak náročný stavební zásah, jakým je výměna oken, bývá kromě jiného motivován i snahou zvýšit tepelný komfort v chalupě a zlepšit tepelně izolační vlastnosti stavby. Je nutné říct, že pouhá výměna oken nijak výrazně nezlepší energetické parametry domu. Ty se změní pouze při kombinaci nových, kvalitně těsnících oken a zateplení fasády, případně zateplení střechy a podkroví. Nijak výrazně rozdílný není ani součinitel tepelné prostupnosti rámu dřevěných a plastových oken.

Nová, nedobře zvolená okna v přízemí jsou dokladem toho, že změna velikosti či členění oken může narušit celkový výraz domu

Tepelně izolační vlastnosti okna určuje hlavně kvalita skla a těsnicího profilu. Plastová i dřevěná okna jsou zcela srovnatelná také z hlediska zvukově izolačních schopností. U dřevěných oken pak mají o něco lepší tepelně izolační vlastnosti rámy z měkkých dřev oproti těm tvrdším.

Za úvahu stojí i vyšší požární odolnost dřevěných oken. Okno z tvrdého dřeva s protipožárním zasklením může odolávat ohni až 90 minut). Okna s dřevěnými rámy zaručují i vyšší prostupnost vodních par, vyšší mechanickou tuhost závěsů kování a odolnost proti následkům UV záření.

 

TexT: RICHARD GURyČA
foTo: PAVEL VESELÝ, RICHARD GURyČA, MARTINA LŽIČAŘOVÁ, KAROLINA NéMETHOVÁ, MARIE RUBEŠOVÁ, THINKSTOCK A ARCHIV FIREM

Uložit

Uložit

Okna na chalupu