Dřevěný obklad fasády

Může sloužit jako dekorativní prvek, ochranný plášť, ale i zamaskovat příliš dokonale rovné stěny novostavby, pokud je potřeba, aby se nemovitost dobře začlenila mezi okolní chalupy.

Mezi plnohodnotnou dřevěnou fasádou a pouhým opláštěním domu či chaty prkny nebo palubkami existují určité rozdíly. Když to zjednodušíme, jsou na fasádu kladeny přece jen o něco vyšší nároky než na obložení. Může být provětrávaná (na dřevěném roštu se vzduchovou mezerou mezi obvodovým zdivem). Bývá i samonosná, což znamená, že se nijak neupevňuje na zdi, ale ukotví se pomocí rámu z latí na trámy vztyčené od země na kotevních patkách ke krokvím v místě podhledu střechy.

Obložit lze i zděnou stavbu, ale často tvoří vnější stěna z prken nebo z palubek poslední vrstvu opláštění dřevostavby. U ní je obvodová zeď tvořena sádrokartony, konstrukcí z latí, tepelnou izolací a OSB deskami, na něž se dá dřevěné obložení snadno upevnit.

obklad fasády dřevěnými palubkami

Kombinace různých šířekobkladových, terasovýchi podhledových prken a latí vytvoříčlenitý dojem, který vzhledu stavby prospívá. Foto: Shutterstock

Tak trochu kulisa

Prkna či palubky mohou za předpokladu správně zvoleného ošetření dřeva stavbu velmi dobře chránit, ale také podstatně ovlivní její vzhled. Dostatečně široká prkna nebo fošny stojí více peněz než palubky, ale jejich využití k obkladu může navodit dojem horské chalupy, i když ve skutečnosti „maskují“ novostavbu. Použití úzkých hoblovaných latí naopak dokáže navodit dojem vzdušné a lehké moderní stavby, zvláště když se latě upevňují s mezerami, a vytvoří tak jednodušší variantu provětrávané fasády.

obklad fasády dřevěnými palubkami

Palubky jsou sázkou na jistotu, lazura dá vyniknout jejich přírodnímu vzhledu. Foto: Shutterstock

Velkou roli hraje to, zda zvolíte vertikální, nebo horizontální upevnění fasádních prken. Můžete vyjít z tradiční zástavby v okolí nebo z původního vzhledu chaty. Horizontálně (tedy „naležato“) upevněná prkna vtisknou stavbě určitou „podsaditost“ a mohou vyvolávat dojem, že dům je větší, než skutečně je. Vertikální (svislé) šroubování či přitloukání latí, desek nebo palubek navozuje pocit, že stavba je vyšší, zvláště když se opticky neoddělí štít a desky ve štítové stěně sahají od střechy až po zem.

Svislé či vodorovné upevnění obkladových desek vzhled stavby výrazně ovlivní

Pokud jde o zmíněné kulisy či vytváření pohledové iluze, pak je třeba připomenout, že vhodným výběrem trámů, fošen, případně i recyklovaného dřeva můžete docílit vzhledu staré dřevěnice, případně pomocí „falešné“ fasády dobře navázat na dřívější stavbu. Ale platí, že nic se nemá přehánět a je nutné pohlídat, aby nevznikl směšný paskvil. Přílišná snaha o dokonalost ve smyslu napodobení „starého“ dřevěného vzhledu se vám může vymstít. Volte vždy tu nejjednodušší cestu, nesnažte se například lacině imitovat roubené stěny s vymazávkou, vždy je lepší i na starou stavbu navázat technologií moderní, ale volenou s citem a respektem k originálním materiálům.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Dřevěný obklad fasády