U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Od jara do zimy

Kategorie: Volný čas | Autor: Dr. Jan Kyselý, FOTO JIŘINA SEDLÁKOVÁ A ČEŘ

květen

Květen je jediný měsíc v roce, pro který se dochovala u nás dvě pojmenování: vedle novějšího označení souvisejícího se stavem přírody (poprvé bylo použito až roku 1805 Josefem Jungmannem) je stále běžný starší výraz “máj”.

Pro průběh počasí je sice charakteristický nárůst teploty (běžně se již objevují letní dny s teplotou nad 25 °C a dokonce dny tropické s denními maximy nad 30 °C), ve druhé dekádě se však i na teplotních křivkách určených z dlouhých pozorovacích řad, pokrývajících mnoho desítek let, projevuje dočasné ochlazení. Jde o jednu z nejvýraznějších singularit (odchylek od pravidelnosti) v ročním chodu teploty, známou jako “ledoví muži”. Pranostika vztahující se ke svátkům Pankráce, Serváce a Bonifáce (12. – 14. května) je tak jednou z těch, které mají reálný základ. Výrazné ochlazení vyvolané vpádem chladného a vlhkého vzduchu oceánského původu ze severních zeměpisných šířek do střední Evropy sice málokdy připadne přesně na “ledové muže”, v asi desetidenním období okolo nich se však vyskytuje zhruba s padesátiprocentní pravděpodobností. Protože moře je v květnu výrazně studenější oproti pevnině, jsou tato ochlazení dost citelná. V květnu se obvykle vyskytnou i poslední mrazíky, jež mohou být původu advekčního (při vpádu chladného vzduchu) i radiačního (způsobené vyzařováním zemského povrchu za nočního vyjasnění). Přestože po “ledových mužích” je už jejich pravděpodobnost nízká, rozhodně není “po Serváci s mrazy veta”, jak tvrdí jedna z pranostik. Vzhledem k silnějšímu prohřívání zemského povrchu slunečním zářením a vzniku mohutnější kupovité oblačnosti se v květnu – ve srovnání s předešlými měsíci – zvyšují srážkové úhrny, třebaže počet dnů s deštěm se oproti dubnu výrazně nemění. Může za to i častější výskyt bouřek.

Obecné pranostiky

* Studený máj – v stodole ráj.

*Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.

* Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostiky k jednotlivým dnům

* Filipa Jakuba mráz – to obilí plný klas. (1. května)

* Filipa Jakuba déšť – to zlá zvěst. (1. května)

* Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není. (11. května)

* Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta. (13. května)

* Urban krásný, vyjasněný – hojným vínem nás odmění.

(25. května)

* Na svatého Ducha nesvlíkej kožucha; a po svatém Duchu zůstaň zas v kožuchu. (neděle Svatodušní)

Od jara do zimy