Materiální publicita

Rubrika: Právo

Od 1. 1. 2014 začne platit též nový zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí. Současná právní úprava nedůsledně uplatňovala zásadu materiální publicity, jež má chránit toho, kdo jedná v důvěře v pravdivost zápisů v katastru.

Jsou známy případy, kdy podvodníci na základě zfalšovaných dokladů dokázali zrealizovat návrh na vklad vlastnického práva k nemovitosti pro sebe a nemovitost prodat nic netušícímu novému zájemci. Skutečný vlastník se o změně vlastnictví hned nedozvěděl, protože o provedení vkladu byl informován podvodník jako jeho fingovaný zástupce.

Nové katastrální předpisy zpřísní tuto praxi. Dojde-li na katastr návrh na vklad, úřad o tom bude ihned informovat skutečného vlastníka nemovitosti. Pokud je vlastník trvale v zahraničí, bude si moci zřídit u katastrální úřadu tzv. službu hlídání změn. Vlastníkům nemovitostí lze doporučit, aby si čas od času nechali udělat výpis z katastru nemovitostí, nebo si stav svého vlastnictví ověřili na internetu.

TEXT: ING. BOHUMIL KUBA

Materiální publicita