Komín nad zlato

Na komín je třeba se dívat jako na velmi důležitou součást nemovitosti, ať už jde o rodinný dům, nebo o chatu či chalupu. V žádném případě nesmíme podceňovat jeho funkčnost. Nezapomínejme ho proto kontrolovat.

Především je třeba vědět, že není možné postavit si komín jen podle svých představ. Jakákoliv novostavba, i novostavba chaty, musí mít komín, který splňuje všechny požadavky, zejména bezpečnostní.

kominík provádí revizi a čištění komínu

Foto: Shutterstock

Špatně navržený nebo zhotovený komínový systém může být příčinou nesprávného výkonu kotle, poškození komínové konstrukce, ohrožení budovy a nakonec i ohrožení života. Proto je vše důležité prodiskutovat s projektantem, stavební firmou a stavebním dozorem. Projektant by měl navrhnout komínový systém, který vyhoví nejen všem současným požadavkům, ale i požadavkům uživatele v budoucnosti. Dbejme na to, aby se stavební firma držela projektu a montážního návodu. Vyhneme se tak případným budoucím reklamacím.

Komínová skládačka

V dnešní době existuje řada univerzálních komínových systémů. Pro spotřebiče na pevná paliva jsou nejvhodnější ty s kvalitní keramickou vložkou. V případě vestavby komína do už hotového domu se pro snadnější montáž dobře uplatní i komíny s vložkou nerezovou.

Volíme-li komínový systém, musí být certifikovaný, a i pokud si ho sestavíme svépomocí, musíme následně pozvat revizního technika, který ve zprávě potvrdí, že komín má správné parametry. Tato cesta ale nemusí být vždycky nejspolehlivější a ve finále ani nejlevnější, neboť ne vždy laik odborné práce stoprocentně zvládne, stejně si musí pozvat na pomoc odbornou firmu.

Se stejnou zodpovědností, s jakou pečujete o chatu a chalupu, je třeba pečovat i o samotný komín. Především kvůli vlastní bezpečnosti

Přiměřeně, to je zásada

Každý komín musí mít dostatečný komínový tah. Docílíme ho odpovídající výškou komínu, jeho průřezem a vyústěním. Obecně platí požadavek, aby jakékoliv vyústění spalin bylo minimálně půl metru nad hřebenem střechy. Tím se zabrání i tomu, aby spaliny vnikaly okny zpět do interiéru.

Komín musí odpovídat danému typu spotřebiče. Jestliže táhne špatně, kamna nebudou mít výkon, který je výrobcem deklarován. Táhne-li příliš, tak teplo určené pro vytápění končí v nenávratnu. Tah komína je tedy velmi důležitý.

Mají-li si kamna brát vzduch z pokoje, kde jsou umístěna, musí být zajištěno jeho dostatečné větrání. Chataři a chalupáři, kteří si nechali svoji nemovitost zateplit a nainstalovat plastová okna, však musí počítat i s tím, že k hoření nebudou mít nejspíš jejich kamna dostatek vzduchu, a tudíž ani ten nejlepší komín nebude dobře fungovat. Takovou situaci je nutné řešit přívodem vzduchu ke kamnům potrubím z exteriéru.

O komín je třeba se starat

Legislativa předepisuje pro kontrolu a čištění komínů závazné lhůty podle vyhlášky č. 34/2016 Sb. Komín pro plynový kotel i pro tuhá paliva je třeba zkontrolovat před kolaudací a požádat o jeho uvedení do činnosti odborně způsobilou osobou.
Spalinová cesta je systém, který zajišťuje bezpečný odvod spalin do volného ovzduší od hrdla spotřebiče po ústí komínu. Čištění se na základě zmíněné vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalinových cest ze dne 22. ledna 2016 provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátu.

Pokud nelze spalinovou cestu vyčistit tímto způsobem, je možné zvolit u komína odolného proti vyhoření sazí postup vypalováním. Zde je však nezbytné, aby tento způsob čištění prováděla výhradně oprávněná osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Povinnost revize platí pro všechny

Rovněž majitelé chat a chalup musí podle vyhlášky č. 91/2010 Sb. zajistit revizi a čištění komínů oprávněnou osobou, například při uvedení nového komínu do provozu. Revizi musí kominík udělat i při rekonstrukci nebo opravě komína, výměně topidla a jednou ročně při topení všemi druhy paliv u spotřebičů do 50 kW, a u topidel nad 50 kW na pevná paliva dvakrát ročně.

U topidel na zemní plyn se čištění provádí jednou ročně a v případě tekutých médií třikrát ročně. Čištění provádí kominík, u zdroje tepla do 50 kW si může čištění zajistit majitel svépomocí.

O kontrole, revizi a čištění komínu u chalup a chat je nutné sepsat zprávu. Sepisuje ji ten, kdo je oprávněn úkon provádět, tedy kominík, případně majitel, který si čistí komín svépomocí.

Závady, nedostatky, pokuty

Základním smyslem pravidelných revizí komínů je samozřejmě bezpečnost, tedy ochrana před případným požárem. O tom, že požár, který zavinil nevyčištěný komín, není jen nějakou smyšlenkou kominíků a hasičů, hovoří fakta. Ročně u nás vypukne zhruba tři sta požárů právě kvůli závadám a nedostatkům na komínech. Nejčastější příčinou požáru jsou jiskry a vznícení sazí, také špatná konstrukce komínu, zazděný trám v komíně a porušené spáry.

Je důležité vědět, že absence revizí může vyjít dost draho. Pokud totiž dojde k požáru kvůli špatnému komínu a zjistí se, že revize komína provedena nebyla, pak majiteli nemovitosti hrozí pokuta až 25 tisíc korun.

Pozor na falešné revizory

Než si pozvete konkrétního revizního technika, ověřte si, zda je držitelem oprávnění ke kontrole spalinových cest, v databázi HZS. Najdete ji na webových stránkách aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/.

Text: Táňa Pikartová
Foto: Shutterstock

Komín nad zlato