Nový život starých nádob

Čekají na svou druhou šanci na půdách, ve sklepích či kůlnách, některým už zvoní hrana u popelnic a ve sběrných dvorech. Přitom stačí trocha kreativity a nezbytné očisty a zkrášlí zahradu nebo interiér. Nejzábavnější na takovém znovuzrození je, když jim vymyslíme úplně jinou funkci.

Využití věcí, které už nemohou dokonale plnit svůj původní účel, má hned dvě plus. Za prvé, místo nezvratné likvidace jsou dále k užitku, za druhé, ušetříme finance za nákup nového výrobku.

Kromě nezbytného očištění a nutných oprav můžeme staré nádoby oživit nátěrem, ozdobit malbou, například ornamenty, stylizovanými květy či zvířaty, ovázat provázkem, polepit různými přírodninami. Do stěn plechových či dřevěných nádob můžeme vyřezat či provrtat různé vzory apod.

Text: Zuzana Ottová
Foto: Shutterstock

Nový život starých nádob