Novinky pro obvodové zdivo

Pro zdění obvodového zdiva si můžete vybírat z tradičních pálených či betonových tvárnic. Novinky na trhu směřují k jednoduchému zdění a zlepšování tepelně izolačních parametrů.

Stávající sortiment výrobců stavebních materiálů včetně neustále přibývajících nových produktů vychází z požadavků na rychlé a efektivní stavění a snižování nároků na dodatečné tepelné izolace. V praxi to znamená, že sice někdy zaplatíte o něco více za tvárnice, ale při stavbě pak často ušetříte například na množství zdicí malty, vrstvách omítky a dalších nákladech včetně dopravy a manipulace. Zvláště lehké betonové tvárnice, ale i moderní pálené cihly s izolační výplní jsou snadno přenosné a dělitelné na potřebný rozměr a „vstřícné“ i vůči nezkušeným stavebníkům. Umožňují přesné zdění na tenkovrstvé malty, v některých případech ještě umocněné možností spojení na pero a drážku. Rozšiřuje se i nabídka broušených tvárnic, které lze zdít na PU pěny.
Orientace v aktuální nabídce se proto vyplatí zvláště chalupářům, kteří se rozhodují pro přístavby či rekonstrukce svépomocí a na etapy o víkendech. Lehké tvárnice lze totiž kromě jiného postupně navážet na stavbu například i osobním kombíkem.

Zdění na pěnu je rychlé a snižuje rovněž
náročnost stavby obvodového zdiva
(Porotherm)

Bez dodatečného zateplování

Ytong nedávno uvedl na trh novinku v podobě tepelně izolační tvárnice Lambda YQ, která je vhodná pro jednovrstvé zdivo bez dodatečného zateplení. Lambda YQ se hodí na nosné i nenosné obvodové stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov se šířkou zdiva 375, 450, případně 500 mm. Na výběr je profilování s dvojitým perem a drážkou a úchopovými kapsami (PDK) nebo hladké.
Tvárnice je určena pro přesné zdění na tenké maltové lože tloušťky 1–3 mm. Při zdění je nutné dodržovat plnoplošné maltování celé ložné spáry a maltu nanášet pomocí zubaté lžíce Ytong odpovídající šířky. Pro založení zdiva je vhodné používat zakládací tepelně izolační maltu Ytong.
Výrobce poukazuje u této tvárnice na její vynikající tepelně izolační vlastnosti, které ji předurčují zejména pro nízkoenergetické i pasivní domy bez dodatečného zateplení. A rovněž slibuje úsporu nákladů na teplo až 28 % oproti plněné pálené cihle.
Tvárnice Ytong se vyrábějí z autoklávovaného pórobetonu, což je lehký beton vyrobený z křemičité jemnozrnné vápenné, cementové nebo cementovápenné malty vylehčené plynem, který vzniká chemickou reakcí hliníkové přísady, a vytvrzený parou pod tlakem.

Broušené cihly s izolační výplní jsou dobrým řešením, pokud se chcete vyhnout dodatečné izolaci (Porotherm)

Výrobci doporučují nanášet maltu pomocí zubatých lžic o rozměrech odpovídajících šířce tvárnice

Vylepšené cihelné bloky

Se zlepšením tepelně izolačních parametrů cihel v produktových řadách Porotherm T Profi a Porotherm EKO+ Profi přichází i Wienerberger. Cihelné bloky s tímto označením nyní nabízejí parametr součinitele prostupu tepla U až o 15 % lepší. V praxi to znamená vyšší užitnou hodnotu cihel a snížení nákladů na topení. Cihly Porotherm svými vlastnostmi vyhoví i náročným tepelně technickým parametrům pro stavby pasivních domů nebo domů s téměř nulovou spotřebou energie.
Porotherm T Profi a Porotherm EKO+ Profi podle výrobce charakterizuje zlepšení parametrů minerální vaty a nová receptura výrobních směsí, které vytvářejí jemnější strukturu vzduchových mikropórů. Jejich vyšší počet snižuje tepelnou vodivost cihelného střepu při nezměněné či při mírně nižší objemové hmotnosti cihly. Cihelné bloky Porotherm T Profi a Porotherm EKO+ Profi jsou určeny pro vnější obvodové zdivo bez nutnosti dodatečného zateplení.
Pro nosné obvodové zdivo i nenosné zdi lze použít také pálenou broušenou cihlu Tondach Keratherm. Například cihly Keratherm 30 slouží pro jednovrstvé vnitřní zdivo tloušťky 300 milimetrů. Mezi přednosti této broušené cihly patří velmi malá spotřeba zdicí malty. Oproti klasickému zdění vám postačí pouze milimetrová vrstva, což mimo jiné sníží i riziko prasklin v omítkách, které často vznikají při sesedání zdí z cihel zděných na silnou vrstvu malty.
Pálené cihly Keratherm 30 broušené je možné kombinovat s tepelným izolantem i s dalšími cihelnými materiály, které tvoří vnější ochrannou část zdiva. Broušené zdicí prvky jsou rozměrově přesné, takže je velmi důležité založení první řady cihel a výškové zaměření podkladové plochy. Přesnost zdění podporuje možnost spojování z boku na pero a drážku, takže není nutné nanášet lepidlo na svislou spáru.

Moderní tvárnice z různých materiálů
zpravidla umožňují přesné zdění s minimální spotřebou malty

Cihly s polystyrenem

Podle údajů výrobce mají nejlepší tepelně izolační vlastnosti na trhu v porovnání s ostatními materiály pro jednovrstvé zdivo broušené cihly FAMILY 2in1. Jsou určeny zejména pro jednovrstvé obvodové zdivo nulových, pasivních, nízkoenergetických a energeticky úsporných budov. Vyplnění dutin těchto cihel polystyrenem navyšuje jejich tepelně izolační vlastnosti o čtyřicet procent při zachování paropropustnosti. Přirozený prostup vodních par pak umožňuje zdivu správně dýchat, což je vítaná vlastnost například při dozdívání a navazování původního zdiva starých chalup.
Cihly FAMILY 2in1 šířky 440 a 500 mm splňují bez dodatečného zateplení doporučené hodnoty pro pasivní domy. Nahradí až 36 cm tepelné izolace, přičemž vložený izolant je chráněn keramickou hmotou samotné cihly.

Vápenopískové cihly a tvárnice se vyznačují
vysokou akumulační schopností i akustickou nepropustností

Vápenopískové bloky

Alternativou ke klasickým cihlám či tvárnicím nebo materiálům z lehčeného betonu mohou být i vápenopískové cihly a izolační bloky. Výrobce Kalksandstein zahrnuje mezi výhody vápenopískového zdiva například to, že se vyrábí pouze z přírodních materiálů: z vápna, písku a vody. Nepoužívají se žádné jiné chemické prostředky.
Vápenopískové cihly velmi dobře regulují teplo, jejich schopnost masivní akumulace přirozeně omezí nápor letních veder v interiérech. Jsou nehořlavé a díky vysoké objemové hmotnosti omezují pronikání hluku lépe než jiné stavební materiály. Dobře drží různé typy omítek, ale umožňují i stavbu pohledových zdí se zajímavým vzhledem.
Vysoká únosnost vápenopískových zdí umožňuje konstruovat štíhlé nosné stěny. Tím je možné ušetřit 5 až 7 % obestavěného prostoru a uspořit tak i náklady na stavbu.

www.wienerberger.cz, www.tondach.cz, www.kalksandstein.cz, lambdayq.ytong.cz

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem a Shutterstock

Novinky pro obvodové zdivo

Uložit

Novinky pro obvodové zdivo