Niky se svatým ve štítu

Malá nika s vystupujícím okrajem je situována nad vstupními dveřmi hrázděného domu. Je v ní plastika Ježíše Krista

Štíty zděných venkovských domů zdobili někdy jejich stavitelé malou nikou, umístěnou mezi okny v patře, případně nad vstupními dveřmi v průčelí. V nice stávala soška svatého, která měla dům a jeho obyvatele ochraňovat.

Po zrušení nevolnictví koncem osmnáctého století se vizitkou zámožnosti majitele usedlosti stal bohatě zdobený štít. Jeho výtvarné pojetí odráželo estetické cítění a tvůrčí schopnosti venkovských zedníků. Ti přejímali, i když s určitým zpožděním, architektonické prvky měšťanských domů, které ve zjednodušené podobě uplatňovali i na venkovských stavbách.

Niky ve štítu

Prostý čtvercový výklenek s dřevěným rámem se soškou Jezulátka

Tak se na štítech domů nebo nad vstupními dveřmi objevily niky. Nika je výklenek ve zdi, nejčastěji půlválcového tvaru o půlkruhové nebo půleliptické základně, zakončený konchou – čtvrtkruhovou klenbou.

Někdy jde o jednoduché, nijak nezdobené výklenky, jindy fasádu kolem nich rámují plasticky vyniky stupující šambrány, polosloupky, pilastry, římsy, sokly a podobně. Občas jsou niky zasklené. Výjimečně jsou lemovány vystupujícím dřevěným rámem se stříškou a předsunuty před fasádu. Nebo je to naopak jen mělký výklenek, který vyplňuje místo sošky pouze obrázek nebo štuková výzdoba. Najdeme i niky jednoduchého geometrického tvaru – obdélníkové nebo čtvercové.

Ochránci domu

Jednoduchá nika s dřevěnou soškou svatého Floriána působí příjemně neokázale

Do nik byly umísťovány plastiky madonky nebo různých svatých patronů, kteří měli nad obyvateli domu bdít a ochraňovat je. Například Panna Maria měla od hospodáře a jeho rodiny odvrátit nemoci. Svatý Florián jako patron hasičů chránil stavení před požárem, svatý František byl patronem chovatelů zvířat, svatý Bernard bděl nad včelami a podobně. V otevřených nikách ovšem trpěly plastiky nepřízní počasí, proto sošky bývaly hlavně keramické, kamenné či kovové. Dřevěné, zvláště barevně polychromované, bylo lépe umístit do zaskleného výklenku.

Obnovená tradice

Široký štít vodního mlýna zdobí v patře mezi okny širší, na pevno zasklená nika lemovaná šambránou. V ní je umístěna plastika jezdce na koni

Většina svatých v době, kdy venkovské chalupy chátraly, časem někam zmizela. Je pěkné, že se do výklenků v chalupách plastiky opět vracejí. Jsou to buď někde objevené staré sošky, nebo si sem majitelé postaví nové, vyrobené třeba přímo pro ně na zakázku. Někteří výtvarníci vytvářejí plastiky, vhodné právě do nik domů.

Štít nebo průčelí domu ale dnes nemusí zdobit jen madonky nebo svatí patroni. Majitelé také do nik staví plastiky v podobě lidí nebo zvířat, které mají pro ně nějaký symbolický význam, vztahující se třeba k jejich jménu nebo profesi.

TEXT: IVA TVRZOVÁ
FOTO: PAVEL VESELÝ, MICHAL TVRZ, FRANTIŠEK VAŇÁSEK, TOMÁŠ ŠTOLBA A AUTORKA

Niky se svatým ve štítu